Xem phim siêu nhân phi long

     

*

Đạo diễn: Ryuta TasakiDiễn viên: Takamasa Suga,Satoshi Matsuda,Ayano SugiyamaPhát hành: 2002Thể loại: Hành động, tởm dị/ túng bấn ẩn, Truyền hình, Phiêu Lưu, công nghệ viễn tưởngSản xuất: Ishimori Productions, ToeiThời lượng: 50 TậpQuốc gia: Nhật BảnKhẩu hiệu của tập phim là " Không pk thì không thể sống sót " . Phim luân chuyển quanh các nhân đồ gia dụng Kido Shinji, Akiyama Ren cùng Kanzaki Yui về thế giới gương , thú vật và trận đánh Rider . Câu chuyện cốt truyện rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lôi cuốn và giàu chân thành và ý nghĩa ... Tập 1;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap01,Okhz/22238|Tập 2;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap02,Okhy/22238|Tập 3;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap03,OkhG/22238|Tập 4;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap04,Ok3_/22238|Tập 5;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap05,OkhQ/22238|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap06,OkhX/22238|Tập 7;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap07,Okyr/22238|Tập 8;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap08,OkhP/22238|Tập 9;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap09,Oky4/22238|Tập 10;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap10,OkhM/22238|Tập 11;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap11,Okh8/22238|Tập 12;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap12,Okha/22238|Tập 13;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap13,Okhq/22238|Tập 14;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap14,Ok2J/22238|Tập 15;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap15,OkyB/22238|Tập 16;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap16,Ok3Z/22238|Tập 17;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap17,Ok3h/22238|Tập 18;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap18,Okgk/22238|Tập 19;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap19,Okhv/22238|Tập 20;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap20,Ok3G/22238|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap21,Ok39/22238|Tập 22;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap22,OkO2/22238|Tập 23;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap23,Ok2O/22238|Tập 24;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap24,Ok3Q/22238|Tập 25;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap25,OkO1/22238|Tập 26;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap26,Ok3u/22238|Tập 27;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap27,Ok3U/22238|Tập 28;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap28,OkIj/22238|Tập 29;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap29,Ok38/22238|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap30,OkOX/22238|Tập 31;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap31,OkO0/22238|Tập 32;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap32,OkOK/22238|Tập 33;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap33,OkJB/22238|Tập 34;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap34,OkOq/22238|Tập 35;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap35,OkOM/22238|Tập 36;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap36,Ok37/22238|Tập 37;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap37,OkO8/22238|Tập 38;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap38,OkOd/22238|Tập 39;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap39,Ok2F/22238|Tập 40;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap40,Ok3H/22238|Tập 41;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap41,Ok2g/22238|Tập 42;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap42,Ok2E/22238|Tập 43;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap43,OkOv/22238|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap44,Ok2R/22238|Tập 45;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap45,Ok2V/22238|Tập 46;http://phim.clip.vn/watch/direct-Kamen-Rider-Ryuki-tap46,Ok2j/22238|Tập 47;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap47,OkOJ/22238|Tập 48;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap48,OkOk/22238|Tập 49;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap49,Ok23/22238|Tập 50;http://phim.clip.vn/watch/Kamen-Rider-Ryuki-tap50,OkIW/22238|