Xem Phim Apple Của Phạm Băng Băng

Bạn rất có thể sử dụng racingbananas.com TV hoặc TV hoàn hảo được cung ứng AirPlay 2 để xem đoạn clip và xem hình ảnh được truyền phân phát từ iPhone.

Bạn đang xem: Xem phim apple của phạm băng băng


Trong khi đang phát đoạn phim trong vận dụng racingbananas.com TV

*
hoặc một ứng dụng video clip được cung cấp khác trên iPhone của bạn, hãy va vào màn hình hiển thị để hiển thị những điều khiển.

Chạm vào , tiếp nối chọn racingbananas.com TV hoặc TV hoàn hảo được cung ứng AirPlay 2 làm cho đích phân phát lại.

Nếu mật mã AirPlay mở ra trên màn hình hiển thị TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để biến đổi đích vạc lại, hãy chọn 1 tùy lựa chọn AirPlay khác trên screen iPhone của bạn.

*

Trong Ảnh

*
trên iPhone của bạn, hãy chạm vào trong 1 ảnh, kế tiếp chạm vào
*
.

Vuốt lên, va vào , kế tiếp chọn racingbananas.com TV hoặc TV tối ưu được cung cấp AirPlay 2 làm đích phân phát lại.

Nếu mật mã AirPlay lộ diện trên màn hình hiển thị TV, hãy nhập mật mã bên trên iPhone của bạn.

Xem thêm: Tải Game Không Hay, Xóa Fanpage, Bộ Lạc Thời Tiền Sử 2

Để giới hạn truyền phạt ảnh, hãy đụng vào

*
ngay sát đầu màn hình iPhone, tiếp đến chạm vào Tắt AirPlay.


Trên racingbananas.com TV hoặc TV thông minh, bạn có thể trình chiếu bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên iPhone.

Chạm vào

*
, tiếp đến chọn racingbananas.com TV hoặc TV thông minh hỗ trợ AirPlay 2 có tác dụng đích phát lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình hiển thị TV, hãy nhập mật mã bên trên iPhone của bạn.

Để chuyển đổi trở lại iPhone của bạn, hãy mở Trung trọng tâm điều khiển, va vào

*
, tiếp đến chạm vào dừng phản chiếu.


Ghi chú: Để biết danh sách các TV thông minh cung cấp AirPlay 2, hãy xem website phụ khiếu nại Nhà.

Để tham khảo thêm về việc sử dụng racingbananas.com TV, hãy xem hướng dẫn thực hiện racingbananas.com TV.