Xây dựng chức năng tìm kiếm cho website

     

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức cơ bản tại racingbananas.com. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng trang hiển thị nội dung bài viết. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng tìm kiếm cho ứng dụng này. Chúng ta bắt đầu ngay thôi!

*


*

1. Xây dựng template hộp tìm kiếm

Trong bài 22, chúng ta đã xây dựng template cho hộp tìm kiếm rồi, các bạn có thể chạy project rồi click vào icon tìm kiếm, một hộp thoại sẽ mở ra như hình bên dưới:

Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng trang để show kết quả tìm kiếm.

Bạn đang xem: Xây dựng chức năng tìm kiếm cho website

2. Viết trang hiển thị kết quả tìm kiếm

Các bạn mở file templates/search.php lên và copy nội dung này vào:

Bài viết này được đăng tại


Tìm kiếm

num_rows($sqlGetCountPost);// Lấy tham số trangif (isset($_GET<"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpgp"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg>)) { $page = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET<"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpgp"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg>))); if (preg_match("https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg/\d/"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg, $page)) { $page = $page; } else { $page = 1; } } else { $page = 1; } $limit = 20; // Giới hạn số bài viết hiển thị trong 1 trang $totalPage = ceil($countPost / $limit); // Tổng số trang sau khi tính toán // Validate tham số page if ($page > $totalPage) { $page = $totalPage; } else if ($page num_rows($sql_get_news)) {foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_news, 0) as $data_post) {echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
*
. "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg>

"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg . $data_post<"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpgtitle"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg> . "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg

"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg . $data_post<"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpgdescr"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg> . "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg


"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg;}echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg;echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg;# Pagination button if ($page > 1 && $totalPage > 1) { echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; } for ($i = 1; $i "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg . $i . "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; } else { echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg . $i . "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; } } if ($page 1) { echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; } echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; } else { echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
Không tìm thấy kết quả nào.

Xem thêm: Tổng Đài Vietjet Số Điện Thoại Hotline Chăm Sóc Khách Hàng, Sđt Tổng Đài Vietjet, Số Hotline


"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg; }} else {echo "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg
Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm.
"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg;}?>
Để có thể tìm kiếm, mình đã sử dụng câu lệnh LIKE trong SQL, câu lệnh này có chức năngkiểm tra$sgần giống hoặc giống với dữ liệu trong table posts hay không? Ở đây mình chọn lọc theo field title, keywords và descr:

title LIKE "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg%$s%"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg OR keywords LIKE "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg%$s%"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg OR descr LIKE "https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg%$s%"https://racingbananas.com/xay-dung-chuc-nang-tim-kiem-cho-website/imager_3_34898_700.jpg

Nếu bạn nào không biết về lệnh LIKE có thể tham khảo bài viết này.

Ok, giờ các bạn lưu lại và chạy thử xem kết quả như mong muốn chưa nhé!

3. Lời kết

Kết thúc bài này ở đây, bài này tương đối ngắn nên mình cần các bạn nắm được câu lệnh SQL để làm một chức năng tìm kiếm đơn giản. Qua bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các trang còn lại và clear source cho ứng dụng.Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!


Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm racingbananas.com hoặc gameportable.net

Bài trước Bài tiếp


Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHPHàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHPHàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP


Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP


Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP


Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP


Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP


Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP


Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP


Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP


Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP


Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP


Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP


Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP


Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP


Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP


Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP


Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP


Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP


Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP


WORDPRESS
HTML Templates
Theme WordPress
Plugin WordPress
Lập trình WordPress
Thủ thuật WordPress
WEB HOSTING
Quản trị Linux
Thủ thuật Hosting
Kiến thức Domain
WEB FRONTEND
Javascript
AngularJS
jQuery
jQuery Mobile
HTML & CSS
Bootstrap
TypeScript
SASS CSS
VueJS
NestJS
Học ReactJS
WEB BACKEND
PHP
Codeigniter
Laravel
Phalcon
OpenCart
NodeJS
Blogspot
DATABASE
Học MySQL
Học MongoDB
CSDL căn bản
Học Oracle
Học SQL Server
Học SQLite
PROGRAMMING
Python
Java
Pascal
Học C#
Học Ruby
Học Swift
C / C++
Kotlin
Golang
Giải thuật
Visual Basic
MOBILE DEV
React Native
Học iOS
Android
CÔNG CỤ
Học Git
Testing
Control Panel
Dev Tool
FFmpeg
TIN HỌC
Excel
Word
PowerPoint
Access
Photoshop
MÔN HỌC
Tiếng Anh
Toán
Tiếng Nhật
Văn học
VIDEO
CSS Lab
PHP Lab
Giới thiệu
Giới thiệu Liên hệ Chính sách Điều khoản
Liên kết
Loto188ae Thabet LG777 LIVE ek88bet.asia thabet SP666 Fun 567Live MMLive QQLive Hotlive
Link hay
BETVISA KÍCH NGAY TẶNG 100K miễn phí TÝ BỐI - TẶNG NGAY 50K khuyến mãi khủng

tải app 567 live show

Trang chủ chính thức Ae888

Trang chủ chính thức Thabet

kubet
Liên kết
kèo nhà cái KUBET88 f8bet Kubet88fun Ku casino KUBET Casino cfun68

*