Tu điển anh việt online

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tu điển anh việt online

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết lập app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển tiện lợi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, bạn học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển mô tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thứ tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu ko kể
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển sản phẩm
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Liên Khúc Nhạc Chế Trong Tù Chuẩn Nhất Việt Nam, Nhạc Chế Trong Tù 2

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish