Tra từ điển việt việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển việt việt

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra tự điển dễ dãi khi gọi văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển diễn đạt
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thiết bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu ko kể
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Phụ Nữ Lồn To - Người Phụ Nữ To Đẹp Âm Vật Cực Kỳ Nóng Bỏng

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish