Tra tư điển anh việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra tư điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn có thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, bạn học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thứ tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Xem Phim Ngôi Nhà Trên Đồi Ma Ám 1 2018 Full Hd, Xem Phim Ngôi Nhà Trên Đồi Ma Ám (Phần 1)

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish