TÔN TẪN, BÀNG QUYÊN ĐẤU TRÍ

Ngụy Huệ vương cũng học theo Tần Hiếu Công, mong mỏi tìm một kĩ năng kiểu thương Ưởng. Ông ta bỏ ra nhiều tiền bạc để chiêu mộ kĩ năng trong thiên hạ. Lúc đó có tín đồ trong nước thương hiệu là Bàng Quyên cho xin gặp, trình diễn kế sách làm nước giàu binh mạnh. Ngụy Huệ Vương khôn xiết hài lòng, tức tốc phong Bàng Quyên làm đại tướng.

Bạn đang xem: Tôn tẫn, bàng quyên đấu trí

Bàng Quyên chính xác là tướng tài, ngày ngày thao luyện binh mã, trước hết đánh mấy nước nhỏ, đều giành chiến thắng lợi, sau lại tấn công bại cả nước Tề. Đến lúc đó, Ngụy Huệ vương càng tín nhiệm Bàng Quyên.


Bàng Quyên tự cho bạn là tín đồ tài giỏi. Tuy thế ông biết rằng các bạn học của mình là Tôn Tẫn, người nước Tề, còn xuất sắc hơn mình. Theo truyền thuyết, thì Tôn Tẫn được coi là dòng dõi của Tôn Vũ nước Ngô khi trước chỉ riêng rẽ Tẫn cố kỉnh được “Binh pháp Tôn Tử” do tổ tiên truyền lại.

Ngụy Huệ vương vãi cũng nghe khét tiếng của Tôn Tẫn, nên bao gồm lần nói với Bàng Quyên về Tôn Tẫn. Bàng Quyên cử tín đồ mời Tôn Tẫn tới tập sự với bản thân cùng giao hàng nước Ngụy. Ai ngờ Bàng Quyên nuôi ý xấu, ngầm sàm pha cùng với Ngụy Huệ vương là Tôn Tẫn tứ thông với Tề. Ngụy Huệ vương nổi giận, liền đưa Tôn Tẫn ra xử tội, thích chữ vào mặt và tháo hai xương bánh trà của Tôn Tẫn.

May nhờ bao gồm một sứ thần nước Tề thanh lịch thăm Ngụy, ngầm cứu vớt được Tôn Tẫn, mang về nước Tề.

Đại tướng tá nước Tề là Điền Kỵ nghe nói Tôn Tẫn là 1 trong tướng tài, tức tốc tiến cử cùng với Tề Uy Vương. Tề Uy Vương cũng đang cải phương pháp để làm cho quốc gia giàu mạnh. Sau khi thảo luận về binh pháp cùng với Tôn Tẫn, cảm thấy rất hứng thú, lấy có tác dụng tiếc là không được gặp gỡ ông sớm hơn.

Lịch sử trung hoa năm 354 trước Công nguyên, Ngụy Huệ vương phái Bàng Quyên tiến đánh nước Triệu, bao vây quốc đô Hàm Đan của Triệu. Năm sau, Triệu mong cứu với Tề. Tề Uy Vương ý muốn phong Tôn Tẫn làm đại tướng nhằm đem quân cứu vớt Triệu. Tôn Tẫn từ bỏ chối: “Tôi là 1 người đang tàn phế vị bị hình phạt, nếu làm đại tướng, chỉ khiến cho người ta chê cười. Xin đại vương cử Điền Đại phu (tức Điền Kỵ) làm cho đại tướng.

Tề Uy Vương ngay tức thì cử Điền Kỵ làm đại tướng, Tôn Tẫn có tác dụng quân sư, với quân đi cứu vớt Triệu. Tôn Tẫn ngồi trong một cỗ xe được trùm kín để bày mưu giúp Điền Kỵ.

Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: “Hiện nay Ngụy đã mang hết quân tinh nhuệ nhất đi đánh Triệu, trong nước chỉ từ lại bầy tớ già yếu, hết sức trống rỗng. Tốt nhất là ta rước quân đánh vào đô thành Đại Lương của Ngụy, Bàng Quyên nghe tin, cố định sẽ buộc phải bỏ Hàm Đan để về cứu viện. Ta đã chờ trọng điểm đường đánh một trận thì nhất quyết sẽ giành chiến thắng lợi”.


*

Điền Kỵ tuân theo kế đó. Quân của Bàng Quyên vừa hạ được Hàm Đan, đột nhiên nghe tin Tề tiến công Đại lương, liền vội vàng vã lấy quân về. Vừa đến Quế Lăng (nay ở tây bắc Trương Đản, Hà Nam) thì gặp mặt quân Tề. 2 bên giao chiến, Bàng Quyên đại bại.

Quân tê đắc thắng kéo về, Thành Hàm Đan được cứu giúp thoát. Lịch sử vẻ vang gọi mưu mẹo kia của Tôn Tẫn là “Vây Ngụy cứu Triệu”.

Xem thêm: Xem Phim Võ Lâm Ngoại Sử - Dàn Diễn Viên Võ Lâm Ngoại Sử Bây Giờ Ra Sao

Năm 341 trước Công nguyên, nước Ngụy lại phái quân tấn công nước Hàn. Hàn lại cầu cứu Tề. Cơ hội đó, Tề Uy Vương vẫn chết, nhỏ là Tề Tuyên vương phái Điền Kỵ, Tôn Tẫn rước quân cứu Hàn. Tôn Tẫn lại dùng phương pháp cũ, không đi cứu Hàn, mà trực tiếp đánh vào nước Ngụy.

Bàng Quyên được tin cao cấp từ trong nước, đành đề xuất rút quân về, lúc đó quân Tề vẫn vào đến đất Ngụy.

Nước Ngụy dùng một số lớn quân, do thái tử Thân chỉ huy, chống lại quân Tề. Thời gian đó, quân Tề ban đầu rút lui. Bàng Quyên quan liêu sát quanh vùng doanh trại của quân Tề, thấy rất lớn lớn. Ông không nên đếm số bếp của quân Tề, thấy có tới mười vạn chiếc thì vô cùng hoảng sợ.

Hôm sau, Bàng Quyên xua theo tới vị trí đóng quân trang bị hai của quân Tề, sai đếm số bếp, thì chỉ từ 5 vạn cái. Ngày vật dụng ba, Bàng Quyên lại xua tới địa chỉ doanh trại vừa rút bỏ của quân Tề, đếm số bếp, thì chỉ thấy sót lại hơn nhì vạn cái. Bàng Quyên im tâm, cười nói: “Ta đang biết quân Tề đều là người nhát gan, với mười vạn quân sang trọng Ngụy, bắt đầu có bố ngày vẫn trốn chạy mất hai phần ba”. Ông thúc giục quân Ngụy đuổi theo quân Tề xuyên ngày đêm.

Đuổi cho tới Mã Lăng (nay ở Đông nam thị xã Đại Danh thức giấc Hà Bắc) thì trời vừa tối. Đường xá nghỉ ngơi Mã Lăng khôn xiết chật hẹp, bên đường rất nhiều là chướng ngại vật. Bàng Quyên nôn nóng muốn đuổi kịp ngay quân Tề, lập tức thúc giục quân Ngụy đi vội trong đêm. Bất chợt quân lính phía bên trên báo về: “Đường xá đầy đủ bị cây cỏ ngăn chặn cả”.

Bàng Quyên lên xem, quả thấy cây trồng đều bị chặt ngã, chỉ còn lại một cây lớn không bị chặt. Lưu ý kỹ thấy vỏ cây đã trở nên lột bỏ, phía bên trong lò dò thấy một hàng chữ, bởi vì trời tối không phát âm rõ.

Bàng Quyên bảo lính tráng đốt đuốc lên soi, thì thấy sản phẩm chữ kia là: “Bàng Quyên sẽ chết dưới nơi bắt đầu cây này”.

Bàng Quyên hoảng sợ, liền sai khiến lui quân. Tuy vậy đã muộn. Bao quanh tên bắn tới như mưa. Quân Ngụy bị tiêu diệt ngổn ngang. Tư phía bỗng vang lên tiếng hô giết, quân Tề ào ạt xông tới.

Thì ra Tôn Tẫn lập mưu, cố ý mỗi ngày giảm số phòng bếp nấu cơm để tấn công lừa khiến cho Bàng Quyên tưởng nhầm rằng quân Tề ngày dần giảm, chủ quan, dẫn quân xua đuổi theo. Tôn Tẫn đo lường và tính toán biết vào thời gian đó, Bàng Quyên sẽ đến Mã Lăng, đề xuất mai phục sẵn quân cung nỏ, dặn dò binh sĩ khi thấy có ánh lửa thì cùng bắn xuống. Bàng Quyên hết con đường chạy, đành rút tìm tự sát.

Quân Tể thừa win đánh chảy quân Ngụy, bắt thái tử Thân của Ngụy làm tù binh.

Từ đó về sau, tên tuổi của Tôn Tẫn truyền ra khắp những nước chư hầu. Nhà cửa “Binh pháp Tôn Tẫn” bởi ông viết ra còn giữ truyền tới ngày nay.