TOÁN LỚP 6 BÀI 2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Xem giải mã sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 2. Giải pháp ghi số thoải mái và tự nhiên - Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 2 tập hợp các số tự nhiên

Xem giải thuật sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Tập đúng theo số từ nhiên. Ghi số thoải mái và tự nhiên
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 2. Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 . Điền vào khu vực trống để ba số

Xem giải mã


bài xích 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1. Viết số thoải mái và tự nhiên liền sau từng số:

Xem lời giải


bài bác 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập phù hợp sau bằng cách liệt kê những phần tử:

Xem giải thuật


bài xích 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập thích hợp A những số thoải mái và tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các thành phần của tập hợp A.

Xem giải thuật


bài 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào khu vực trống nhằm hai số ở mỗi dòng là nhị số từ bỏ nhiên liên tục tăng dần:

Xem lời giải


bài 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào khu vực trống để cha số sinh hoạt mỗi mẫu là cha số tự nhiên tiếp tục giảm dần:

Xem giải mã


Xem thêm: Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 2017, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài bác 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài xích 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép racingbananas.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.