Lời bài hát thương nhau lý tơ hồng

     
*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* cửa hàng chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không lốt hoặc viết tắt của tên bài hát: ví như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được về tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Lời bài hát thương nhau lý tơ hồng

* bấm chuột nút TRÌNH CHIẾU giúp xem toàn màn hình (chỉ bao gồm trên máy tính).


Từ khu vực miền nam anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu đá quý anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ thanh nữ ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nữ về dinh nghẹn ngào lý phổ biến tình...

<ĐK: > quan liêu họ fan ơi tương bốn mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương đàn ông từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đại trượng phu một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu quý nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín loại sông, sở hữu theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này ngựa chiến ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ nàng ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thanh nữ về dinh rưng rưng lý tầm thường tình...

<ĐK: > quan lại họ bạn ơi tương tư mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương đàn ông từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ người ơi tương bốn mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo phái mạnh một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu mến nhau, yêu đương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ bạn ơi...Tơ hồng...ngựa ô, ngựa chiến ô...Tơ hồng...quan họ bạn ơi...Tơ hồng....ngựa ô, ngựa chiến ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...

Này chiến mã ô kiệu rubi anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ thiếu phụ ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa cô gái về dinh bâng khuâng lý tầm thường tình...

Xem thêm: Nhiệm Vụ Siêu Độ Phong Thần Pk, Phong Thần Ký Sự

<ĐK: > quan lại họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương con trai từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan lại họ người ơi tương bốn mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo nam giới một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu đương nhau, mến nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, có theo câu hò điệu lý chín mẫu sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu rubi anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ nàng ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa chị em về dinh xao xuyến lý thông thường tình...

<ĐK: > quan liêu họ fan ơi tương tư mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu, Áo bay, ai đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan tiền họ fan ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo đấng mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, yêu thương nhau, yêu đương nhau lý Tơ Hồng...

xích thằng ( Tơ hồng)... quan tiền họ bạn ơi... Tơ hồng... ngựa ô, con ngữa ô... xích thằng ( Tơ hồng)... quan họ bạn ơi... Tơ hồng... Chiến mã ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín mẫu sông,Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...Này ngựa chiến ô kiệu quà anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ nữ ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa thanh nữ về dinh xao xuyến lý phổ biến tình...<ĐK:>Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương nam nhi từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo,Đến hứa lại lên thiếp theo con trai một phen,Gió đưa, bông lúa trên đồng,Thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...