Kinh phật cho người tại gia mp3

     

Bạn đang xem: Kinh phật cho người tại gia mp3


*

Chủ yếu nghỉ ngơi kênh https://www.youtube.com/c/%C4%90%E1%BA%A1oPh%E1%BA%ADtNg%C3%A0yNayChannel/playlists Đạo Phật ngày này https://www.youtube.com/channel/UCCBpHulKFtYgftgdKszCKtA Hits: 9Read More →*

Căn cứ vào đâu những nhà nghiên cứu xác định được đâu là lời dạy của Đức Phật – TT ưa thích Nhật Từ vô tình lượt fb thấy gìn giữ : nghe bởi tiếng trực tiếp https://www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/237635374359152/ Hits: 2Read More →I. Nội dung (Dantabhūmi sutta) Dịch giả: say mê Minh Châu (Download file MP3 – 4.09 MB – thời hạn phát: 23 phút 49 giây.) Kính ao ước quý người hâm mộ xem ghê cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi thư điện tử về nhằm báo cho công ty chúng tôi biết các chỗRead More →


I. Ngôn từ (Sankhārupapatti sutta)Dịch giả: say mê Minh Châu (Download file MP3 – 1.87 MB – thời gian phát: 10 phút 52 giây.)Kính muốn quý người hâm mộ xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng phương pháp gửi e-mail về nhằm báo cho công ty chúng tôi biết hồ hết chỗ cònRead More →


I. Nội dung (Kāyagatāsati sutta) Dịch giả: say mê Minh Châu (Download file MP3 – 4.62 MB – thời gian phát: 26 phút 54 giây.) Kính ao ước quý người hâm mộ xem ghê cùng cống hiến hoàn thiện bằng cách gửi e-mail về nhằm báo cho shop chúng tôi biết đa số chỗRead More →


I. Nội dung (Bhūmija sutta) Dịch giả: yêu thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.78 MB – thời gian phát: 16 phút 11 giây.) Kính ước ao quý người hâm mộ xem tởm cùng cống hiến hoàn thiện bằng cách gửi email về nhằm báo cho chúng tôi biết phần đông chỗRead More →


I. Nội dung (Anupada sutta) Dịch giả: thích Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 2.38 MB – thời hạn phát: 13 phút 52 giây.) Kính mong mỏi quý người hâm mộ xem ghê cùng góp sức hoàn thiện bằng phương pháp gửi thư điện tử về nhằm báo cho shop chúng tôi biết hồ hết chỗRead More →


I. Nội dung kinh (Mahāpunnama sutta) Dịch giả: thích Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 2.28 MB – thời gian phát: 13 phút 17 giây.) Kính mong muốn quý fan hâm mộ xem gớm cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi e-mail về nhằm báo cho shop chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung kinh (Ganakamoggallāna sutta)Dịch giả: ưng ý Minh Châu (Download file MP3 – 2.72 MB – thời hạn phát: 15 phút 52 giây.)Kính mong quý fan hâm mộ xem gớm cùng hiến đâng hoàn thiện bằng cách gửi thư điện tử về nhằm báo cho shop chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Ngôn từ (Sappurisa sutta) Dịch giả: thích hợp Minh Châu (Download file MP3 – 4.5 MB – thời gian phát: 26 phút 11 giây.) Kính ý muốn quý độc giả xem khiếp cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi thư điện tử về nhằm báo cho cửa hàng chúng tôi biết hầu hết chỗRead More →


Xem thêm: Tổng Hợp Các App Theo Dõi Kinh Nguyệt Miễn Phí 2021, Lịch Kinh Nguyệt 12+

I. Văn bản Kinh (Nagaravindeyya sutta)Dịch giả: ưng ý Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 1.28 MB – thời hạn phát: 07 phút 27 giây.)Kính ước ao quý người hâm mộ xem tởm cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi email về nhằm báo cho chúng tôi biết các chỗRead More →


I. Văn bản kinh (Punnovāda sutta) Dịch giả: đam mê Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 1.49 MB – thời hạn phát: 08 phút 42 giây.) Kính mong mỏi quý độc giả xem gớm cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi e-mail về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Ngôn từ kinh (Channovāda sutta) Dịch giả: mê say Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 1.64 MB – thời gian phát: 09 phút 35 giây.) Kính ao ước quý độc giả xem ghê cùng cống hiến hoàn thiện bằng cách gửi e-mail về để báo cho shop chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Văn bản (Anāthapindikovāda sutta) Dịch giả: mê say Minh Châu (Download file MP3 – 4.11 MB – thời hạn phát: 23 phút 56 giây.) Kính mong muốn quý fan hâm mộ xem kinh cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi e-mail về nhằm báo cho chúng tôi biết phần lớn chỗRead More →


I. Câu chữ (Uddesavibhanga sutta) Dịch giả: ham mê Minh Châu (Download file MP3 – 3.35 MB – thời hạn phát: 19 phút 30 giây.) Kính mong mỏi quý độc giả xem gớm cùng hiến đâng hoàn thiện bằng cách gửi thư điện tử về để báo cho chúng tôi biết đều chỗRead More →


I. Câu chữ (Mahākammavibhanga) Dịch giả: say mê Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 4.1 MB – thời gian phát: 23 phút 53 giây.) Kính mong mỏi quý người hâm mộ xem tởm cùng cống hiến hoàn thiện bằng cách gửi e-mail về nhằm báo cho chúng tôi biết số đông chỗ cònRead More →


I. Câu chữ kinh (Dhātuvibhanga sutta) Dịch giả: ưa thích Minh Châu (Download file MP3 – 5.21 MB – thời gian phát: nửa tiếng 22 giây.) Kính mong muốn quý người hâm mộ xem khiếp cùng hiến đâng hoàn thiện bằng cách gửi email về nhằm báo cho shop chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Ngôn từ kinh (Devadaha sutta) Dịch giả: ham mê Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 7.42 MB – thời gian phát: 43 phút 13 giây.) Kính ao ước quý người hâm mộ xem ghê cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi thư điện tử về để báo cho công ty chúng tôi biết nhữngRead More →


(Cula Mālunkyā sutta)Dịch giả: say đắm Minh Châu Tiểu gớm Mālunkyā(Download tệp tin MP3 – 2.54 MB – thời gian phát: 14 phút 47 giây.)Kính ý muốn quý fan hâm mộ xem khiếp cùng cống hiến hoàn thiện bằng cách gửi thư điện tử về để báo cho cửa hàng chúng tôi biết những chỗ cònRead More →


I. Nội dung kinh (Esukārī sutta) Dịch giả: say đắm Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 3.3 MB – thời hạn phát: 19 phút 12 giây.) Kính ước ao quý người hâm mộ xem kinh cùng hiến đâng hoàn thiện bằng phương pháp gửi thư điện tử về nhằm báo cho công ty chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Câu chữ (Cankī sutta)Dịch giả: ưng ý Minh Châu (Download file MP3 – 5.66 MB – thời gian phát: 32 phút 57 giây.)Kính mong mỏi quý fan hâm mộ xem tởm cùng góp sức hoàn thiện bằng phương pháp gửi email về nhằm báo cho cửa hàng chúng tôi biết hầu như chỗ cònRead More →


I. Nội dung kinh (Assalāyana sutta) Dịch giả: ham mê Minh Châu (Download tệp tin MP3 – 4.57 MB – thời gian phát: 26 phút 37 giây.) Kính mong quý người hâm mộ xem khiếp cùng góp sức hoàn thiện bằng phương pháp gửi email về nhằm báo cho shop chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Ngôn từ kinh (Brahmāyu sutta) Dịch giả: ưng ý Minh Châu (Download file MP3 – 4.4 MB – thời gian phát: 25 phút 36 giây.) Kính hy vọng quý độc giả xem gớm cùng cống hiến hoàn thiện bằng phương pháp gửi e-mail về nhằm báo cho cửa hàng chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung (Kannakatthala sutta) Dịch giả: ham mê Minh Châu (Download file MP3 – 3.25 MB – thời gian phát: 18 phút 54 giây.) Kính mong quý người hâm mộ xem khiếp cùng hiến đâng hoàn thiện bằng cách gửi e-mail về để báo cho shop chúng tôi biết số đông chỗRead More →


I. Câu chữ (Piyajātika sutta) Dịch giả: phù hợp Minh Châu (Download file MP3 – 2.47 MB – thời gian phát: 14 phút 23 giây.) Kính ao ước quý độc giả xem gớm cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi thư điện tử về để báo cho shop chúng tôi biết đầy đủ chỗRead More →


I. Ngôn từ (Madhurā sutta) Dịch giả: thích hợp Minh Châu (Download file MP3 – 3.6 MB – thời hạn phát: trăng tròn phút 58 giây.) Kính ý muốn quý người hâm mộ xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết phần nhiều chỗRead More →