Tắt đèn nền phím cảm ứng samsung

     

Chỉnh đèn nền phím cảm ứng sáng hoặc tắt hoặc tự tùy chỉnh thời gian sáng với quá trình thật nhanh chóng.

*

Để tiết kiệm ngân sách hơn pin điện thoại thông minh và giữ lại đèn sáng để dễ làm việc hơn hoặc muốn kéo dãn dài thời gian sáng đèn nền cùng với Galaxy Button Light 2 :

*

Nếu bạn không muốn bật đèn nền 2 phím điều phối để tiết kiệm dung lượng pin mang lại máy thì hãy tiến hành theo lý giải sau :

*
và nếu bạn muốn đèn phím chạm màn hình bật :hãy thực hiện theo các bước dưới đây

*

Đèn phím điều hướng sáng vào một khoảng thời hạn là 1.5s và kế tiếp tắt đi để tiết kiệm chi phí điện. Và để kéo dãn dài thời gian sáng rộng hãy thực hiện theo bước tiếp sau đây : kéo thanh ở cái Time lớn remain và lựa chọn Save botton backlight Behavior

*

Và nếu muốn trở về thiết lập cấu hình mặc định hãy chọnDefaultvà nhấnSAVE BOTTON BACKLIGHT BEHAVIOR.

*


Chu1ec9nh u0111u00e8n nu1ec1n phu00edm cu1ea3m u1ee9ng su00e1ng hou1eb7c tu1eaft hou1eb7c tu1ef1 thiu1ebft lu1eadp thu1eddi gian su00e1ng vu1edbi cu00e1c bu01b0u1edbc thu1eadt cấp tốc chu00f3ng. 1.png u0110u1ec3 tiu1ebft kiu1ec7m hu01a1n pin u0111iu1ec7n thou1ea1i vu00e0 giu1eef u0111u00e8n su00e1ng u0111u1ec3 du1ec5 thao tu00e1c hu01a1n hou1eb7c muu1ed1n ku00e9o du00e0i thu1eddi gian su00e1ng u0111u00e8n nu1ec1n vu1edbi Galaxy Button Light 2 : 2.png Nu1ebfu bu1ea1n khu00f4ng muu1ed1n bu1eadt u0111u00e8n nu1ec1n 2 phu00edm u0111iu1ec1u hu01b0u1edbng u0111u1ec3 tiu1ebft kiu1ec7m dung lu01b0u1ee3ng pin mang đến mu00e1y thu00ec hu00e3y thu1ef1c hiu1ec7n theo hu01b0u1edbng du1eabn sau : 3.png vu00e0 nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n u0111u00e8n phu00edm cu1ea3m u1ee9ng bu1eadt :hu00e3y thu1ef1c hiu1ec7n theo cu00e1c bu01b0u1edbc du01b0u1edbi u0111u00e2y 4.png u0110u00e8n phu00edm u0111iu1ec1u hu01b0u1edbng su00e1ng trong mu1ed9t khou1ea3ng thu1eddi gian lu00e0 1.5s vu00e0 sau u0111u00f3 tu1eaft u0111i u0111u1ec3 tiu1ebft kiu1ec7m u0111iu1ec7n. Vu00e0 u0111u1ec3 ku00e9o du00e0i thu1eddi gian su00e1ng hu01a1n hu00e3y thu1ef1c hiu1ec7n theo bu01b0u1edbc du01b0u1edbi u0111u00e2y : ku00e9o thanh u1edf du00f2ng Time to remain vu00e0 chu1ecdn Save botton backlight Behavior 5.png Vu00e0 nu1ebfu muu1ed1n tru1edf vu1ec1 thiu1ebft lu1eadp mu1eb7c u0111u1ecbnh hu00e3y chu1ecdnDefaultvu00e0 nhu1ea5nSAVE BOTTON BACKLIGHT BEHAVIOR. 6.png ","product_id":0,"type":0,"date":1494470102,"date_text":"4 nu0103m","link":"/hoidap/4149/602554/den-nen-phim-cam-ung-tren-samsung-a5-2017-a7-2017-co-tuy-chinh-co-don-gian-khong.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hathanhlam.tb
gmail.com","name":"Lam Ha","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hathanhlam.tb