Tất cả các hình học

     

Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Tất cả các hình học

Nhờ đó, đang biết cách vận dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để càng ngày học giỏi môn Toán. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của racingbananas.com:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta rước chiều dài nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT tìm cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta đem chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta rước độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta đem tích độ nhiều năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Xem Tivi Trên Windows Phone Cho Điện Thoại, Phần Mềm Xem Tivi Trực Tuyến Trên Windows Phone


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài các cạnh hình thang cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang cùng độ lâu năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta rước tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta đem chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì con đường sinh bao gồm chiều dài từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14r: buôn bán kính dưới mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt dưới hình nón. Vì chưng diện tích dưới mặt đáy là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình tròn trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống trọng tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
tải về
(453 lượt)
Lượt tải: 11.927 Lượt xem: 435.774 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết thiết lập về

Link racingbananas.com chính thức:

Toán tè học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng racingbananas.com Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA