Tạo tài khoản instagram cho fanpage

     

Việc kết nối tài khoản Instagram doanh nghiệp với Fanpage giúp doanh nghiệp đồng bộ các tin nhắn từ Instagram về nền tảng racingbananas.com để tiện xử lý và bán hàng.

1. Trường hợp chưa có tài khoản Instagram doanh nghiệp

a.

Xem thêm: Phim Cá Mập 2 Đầu (2012) Hd Vietsub, Cá Mập 2 Đầu

Tạo tài khoản Instagram (mặc định là tài khoản cá nhân)

b. Switch to business account và tạo trang Instagram 

Bước 1: Chọn Tạo business hoặc Tạo creator

*
" data-id="42064249886">
*
" data-id="42064249889">

Bước 4: Review/Update thông tin (số điện thoại, email, địa chỉ)

*
" data-id="42064249894">

Danh sách page (chỉ hiển thị những page mình có quyền Admin và đang được publish)

Tạo trang FB mới (đồng nghĩa với tạo trang facebook và tạo business account với tên trang đó)

Bước 6: Review thông tin page (tên page và category)

*
" data-id="42064249887">

Login account Facebook

*
" data-id="42064249895">

2. Trường hợp đã có tài khoản Instagram doanh nghiệp

Bước 1: Vào phần Inbox page trên Facebook > Chọn tab Instagram Direct > Click Connect Account

*
" data-id="42064250322">

Bước 3: Hoàn tất kết nối Facebook

*
" data-id="42064250366">

Thông tin thêm

Instagram > Settings trên app > Unlink account (trên Insta web không có settings liên quan đến Linked accounts)