Lời bài hát no promises

     
Nhập bất cứ thông tin gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc search kiếm với giờ đồng hồ Việt không vết và có dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát no promises

Baby maybe when we are together vày one thing that we loveEverytime you need I feel lượt thích I"m in heavenFeeling highI don"t want lớn let"s go girl I just need you to know girlI don"t wanna run awayBaby you are one I need tonightNo promisesBaby now I need lớn hold you tightI just wanna die in your armsHere tonightBaby maybe when we are together bởi vì one thing that we loveEverytime you need I feel like I"m in heavenFeeling highI don"t want to lớn let"s go girl I just need you khổng lồ know girlI don"t wanna run awayBaby you are one I need tonightNo promisesBaby now I need lớn hold you tightI just wanna die in your armsI don"t wanna run awayI want to stay foreverThrough time và timeNo promisesI don"t wanna run awayI don"t wanna be aloneNo promisesBaby now I need lớn hold you tightNow và forever my loveNo promisesI don"t wanna run awayBaby you are one I need tonightNo promisesBaby now I need khổng lồ hold you tightI just wanna die in your armsHere tonightI don"t wanna run awayBaby you are one I need tonightNo promisesBaby now I need khổng lồ hold you tightI just wanna die in your armsHere tonight

Xem thêm: Full Bộ Ảnh Nude Linh Miu Nude Khoe Thân Trong Bếp Và Trên Giường

*

baby maybe when we are together vày one thing that we loveeverytime you need i feel lượt thích i"m in heavenfeeling highi don"t want khổng lồ let"s go girl i just need you to lớn know girli don"t wanna run awaybaby you are one i need tonightno promisesbaby now i need to lớn hold you tighti just wanna die in your armshere tonightbaby maybe when we are together vì chưng one thing that we loveeverytime you need i feel like i"m in heavenfeeling highi don"t want to let"s go girl i just need you lớn know girli don"t wanna run awaybaby you are one i need tonightno promisesbaby now i need to lớn hold you tighti just wanna die in your armsi don"t wanna run awayi want to stay foreverthrough time and timeno promisesi don"t wanna run awayi don"t wanna be aloneno promisesbaby now i need to lớn hold you tightnow and forever my loveno promisesi don"t wanna run awaybaby you are one i need tonightno promisesbaby now i need to hold you tighti just wanna die in your armshere tonighti don"t wanna run awaybaby you are one i need tonightno promisesbaby now i need lớn hold you tighti just wanna die in your armshere tonight