Soạn thảo văn bản bằng giọng nói trên máy tính

     

Bạn đã bao giờ sử dụng thiên tài soạn thảo văn bản bằng giọng nói chưa ? trước đó thì vấn đề soạn thảo văn bản bằng giọng gọi chỉ tác dụng khi các bạn sử dụng ngôn từ Tiếng Anh nhưng thôi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm lúc này thì bài toán nhập liệu ngôn từ Tiếng Việt bởi giọng nói sẽ rất tác dụng rồi. Mình đã test thử cùng cho kết quả khá tốt, nhập ngôn ngữ rất chủ yếu xác.

Trong nội dung bài viết này bản thân sẽ chia sẻ với các bạn 2 biện pháp soạn thảo văn bạn dạng bằng giọng nói dễ dàng mà kết quả nhất, sử dụng Google Docs với Google Dịch. Bản thân nghĩ thiên tài này sẽ khá thú vị đấy