Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Nguyên Thông Báo

Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể: Đối với nội dung “UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2910/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất Dự án (nhóm A) trái thẩm quyền, không phù hợp với Nghị quyết 17/NQ-HĐND” Sở Xây dựng Thái Nguyên cho rằng: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP “Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B và C” nên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định 2910/QĐ-UBND là không trái thẩm quyền mà chỉ là phê duyệt khi chưa được thông qua chủ trương sử dụng vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án.

Bạn đang xem: Sở xây dựng tỉnh thái nguyên thông báo

Tương tự, đối với nội dung sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tham gia Dự án, Thanh tra Chính phủ kết luận: Việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương đề xuất Dự án là không phù hợp với Nghị định 15/2015/NĐ-CP điểm c, Khoản 2, Điều 11 về “sử dụng vốn Nhà nước tham gia dự án” không giải phóng mặt bằng cho các dự án khác (dự án hoàn vốn dự án BT), không thực hiện vốn đầu tư công để GPMB cho các dự án khác…

Do tại thời điểm đề xuất thực hiện dự án chưa rõ các quy định về bố trí vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án khác nên đã xác định nguồn vốn Nhà nước thực hiện dự án bao gồm cả nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng cho cả dự án khác để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Về việc chuyển dự án (nhóm A) thành Đề án (9 dự án nhóm B) Thanh tra Chính phủ cho rằng: Không có quy định về việc chuyển dự án PPP thành đề án PPP cũng như không có quy định về việc phê duyệt đề án PPP gồm có các dự án PPP thành phần. Việc thay đổi khái niệm trong đầu tư để phù hợp với thẩm quyền quyết định là thiếu căn cứ pháp luật.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Bộ Phim Đài Loan Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 9 Phim Đài Loan Hay Nhất Mọi Thời Đại

Việc chưa lập và trình thẩm định phê duyệt đề xuất dự án là không phù hợp với quy định Luật Đầu tư công…

Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên: Theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định 15/2015/NĐ-CP không có quy định về việc chuyển dự án PPP thành đề án PPP cũng như không có quy định về việc phê duyệt Đề án PPP gồm có các dự án PPP thành phần. Tuy nhiên việc UBND tỉnh xây dựng Đề án hoặc Chương trình làm cơ sở để xác định các dự án sẽ đầu tư theo hình thức PPP là có cơ sở. Sau khi Đề án được phê duyệt đã xác định được 9 dự án để đầu tư theo hình thức PPP và triển khai các thủ tục tiếp theo.

Tuy nhiên, một điều khó hiểu là vì sao những khúc mắc, thậm chí hiểu để vận dụng và thanh tra trái ngược như trên lại không (hoặc chưa) được thể hiện (bằng giải trình, đối thoại của cơ quan chức năng địa phương) hay tiếp thu sau khi Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ có bản dự thảo kết luận mà phải chờ đến khi có Kết luận Thanh tra chính thức được công bố mới lên tiếng?

Phải chăng có điều gì đó chưa được rõ ràng, minh bạch ở đây? Liệu có còn dự án nào Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ sau rà soát cho thấy sự khác biệt như này?