Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 You watching: Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là

Bạn đang xem: Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là

*

*

Xem thêm: Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92 Full Hd ( Vip Nhanh ) Ngày 04/12/2018, Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 92

*

1.từ số 1 - 100 có bao nhiêu chữ số chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5

2.số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 9 là

3.tập hợp các số có 2 chữ số là ước của 60 là

4.tìm số tự nhiên n để 3n + 5 chia hết cho n

5.lập các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3 mà ko chia hết cho 3 từ các số 0;4;5;6.

số lớn nhất trong các số lập được là số nào

6.chỗ (xo ;yo) là các số nguyên dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . khi đó x0 + y0 =

7.số nguyên tố nhỏ nhất có dạngaa3

8.tìm số tự nhiên n sao cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên tố

9.số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 3 và 5

Lớp 7 Toán 1 0

Tìm một số thập phân nhỏ nhất thỏa mãn :

a) Viết bằng 8 chữ số khác nhau

b) Viết bằng 6 chữ số khác nhau mà phần nguyên của nó có 2 chữ số nguyêntố

c) Viết bằng 5 chữ số khác nhau và lớn hơn 10

Lớp 7 Toán 1 1

1) Cho A= 4n+1/2n+3. Tìm n thuộc số nguyên để:

a) A là 1 số nguyên của A

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A

2) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho ta có cách thêm n chữ số sau số đó để số chia hết cho 39

3) Tìm giá trị lớn nhất của thương 1 số tự nhiên có 3 chữ số và tổng các chữ số của nó

4) Tìm giá trị nhỏ nhất của hiệu giữa 1 số tự nhiên có 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó

Lớp 7 Toán 0 0

4) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số mà số đó chia hết cho 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số mà số đó chia hết cho các số nguyên tố có một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z

Lớp 7 Toán 0 0 See more: Không Nghe Sẽ Rất Tiếc! Top Những Tiết Mục Got Talent Hay Nhất Thế Giới

số nguyên nhỏ nhất có 3 chữ số

Lớp 7 Toán 0 0

Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 1000 mà các chữ số của chúng không phải là số nguyên tố?

Lớp 7 Toán 0 0

Số nguyên dương nhỏ nhất biết bởi 2chữ số 1

Số nguyên amnhỏ nhất biết bởi 3chữ số 1

Lớp 7 Toán 0 0

Tìm\(\overline{abcd}\)biết\(\overline{abcd}\)là ngày thành lập việt nam cộng hoà

\(\overline{a}\)là số nguyên tốnhỏ nhất

\(\overline{b}\)là số lớn nhất có 1 chữ số

\(\overline{c}\)là số nguyên tố chia hết cho 5

\(\overline{d}\)là số nhỏ nhất chia hết cho 5

Lớp 7 Toán 5 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading... See more: Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử, Hệ Thống Phổ Nguyên Tử Hấp Thu (Aas)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Tổng hợp