Sau dấu gạch chéo có cách không

     
Boundaries Updated và Expanded Edition: When khổng lồ Say Yes, How to lớn Say No khổng lồ Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn đang xem: Sau dấu gạch chéo có cách không

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis
*

*

*

Xem thêm: Tập 23 Người Phiên Dịch - Nữ Phiên Dịch Viên Xinh Đẹp Tập 23

*

A toàn thân to Love: Cultivate Community, toàn thân Positivity, & Self-Love in the Age of Social truyền thông Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to lớn Personal Development, Understanding Self-care, và Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
The Full Spirit Workout: A 10-Step System khổng lồ Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, và Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way khổng lồ Joy, Love, & Freedom Tabitha Brown

quy tắc tiếng Việt

1. I. đông đảo quy tắc rất cơ bạn dạng 1. Chữ đầu câu viết hoa. 2. Tên riêng biệt viết hoa. 3. Nhị chữ tiếp diễn nhau chỉ cách nhau một khoảng chừng trống. 4. Dấu thiết yếu tả như chấm (.), phẩy (,), hỏi (?), than (!), bố chấm (…), luôn luôn kèm theo theo cam kết tự trước và bí quyết ký từ sau một ký tự trống. 5. Né làm biến dị từ theo phong thái thiếu nghiêm túc, khó hiểu. 6. Chỉ viết tắt lúc thật yêu cầu thiết. 7. Tinh giảm sử dụng giờ nước ngoài, trừ khi không tồn tại từ tiếng Việt gắng thế. 8. Viết đầy đủ ý rồi hãy chấm câu, sử dụng dấu phẩy lúc câu có không ít ý. 9. Chia đoạn và phương pháp dòng nếu viết dài. 10. Tra từ bỏ điển tiếng Việt ví như chưa cứng cáp chắn.II. Qui phép tắc 1. Các dấu chấm <.>, phẩy <,>, chấm than , chấm hỏi , hai chấm <:>, chấm phẩy <;>, vệt 3 chấm <...>: Quy luật: phần đa dấu này luôn luôn đứng cạnh bên với từ bỏ đứng trước, không tồn tại dấu cách (space), nhưng mà sau những dấu này sẽ phải có một dấu cách, trừ trường đúng theo câu đó nằm cuối một ngoặc đơn, ngoặc kép, giỏi ở cuối một đoạn văn (paragraph). Thí dụ: người mà bạn xưa call là hào kiệt, ắt phải gồm khí tiết hơn người. Mặc dù nhiên, hiện nay nay, trong những văn bạn dạng được in ấn và dán thì bạn ta vẫn để khoảng trắng trước các dấu sau đây: - dấu chấm hỏi; - vệt chấm than; - dấu hai chấm; - lốt gạch ngang; - vết chấm phẩy. Dẫu vậy đó chỉ cần quy cầu bất thành văn của những văn bản. 2. Lốt ngoặc solo thường () với vuông <>: Quy luật: Trước với sau lốt ngoặc đơn luôn luôn luôn tất cả một vệt cách, trừ trường hòa hợp ngoặc solo đứng cuối một đoạn văn, sau ngoặc 1-1 đóng sẽ không có dấu cách. Những dấu ngoặc đơn luôn luôn luôn đứng gần cạnh với từ bên trong dấu, không tồn tại dấu cách. Thí dụ: Điều gì mình ko muốn, thì đừng làm cho những người khác (Khổng Tử)