Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

     

Quá khứ ngừng (Past Perfect) với quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continous) là nhị thì được sử dụng khá nhiều trong bài thi TOEIC.

Cùng trung vai trung phong Anh ngữ racingbananas.com English UK Vietnam phân biệt hai sự khác biệt giữa hai thì:

1.Cấu trúc:

Quá khứ trả thành

Động từ bỏ “to be”

S + had been+ Adj/ noun

Ex: My father had been a great dancer when he was a student

Động trường đoản cú thường:

S + had +Ved(past participle)Ex: I met them after they had divorced each other

*

Quá khứ ngừng tiếp diễn

S + had been+ V-ing

Ex: When I looked out of the window, it had been raining

*

2. Chức năng

Quá khứ trả thànhQuá khứ xong xuôi tiếp diễn

1. Diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ex: We had had lunch when she arrived.

2. Dùng để làm mô tả hành vi trước một thời gian xác minh trong quá khứ.

Xem thêm: Học Kinh Tế Tài Chính Ra Làm Gì? Cơ Hội Việc Làm Có Cao Không?

Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

3. Được áp dụng trong một số trong những công thức sau:

- Câu đk loại 3:

If I had known that, I would have acted differently.

- Mệnh đề Wish diễn tả ước ý muốn trái với vượt khứ:

I wish you had told me about that

- I had turned off the computer before I came home

- AfterI turned off the computer, I came home

- He had painted the house by the timehis wife arrived home

4. Signal Words:

When, by the time, until, before, after

1. Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)

Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

2. Miêu tả một hành vi kéo dài liên tiếp đến một hành vi khác trong thừa khứ

Ex: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot và steamy when she came in