Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

     

Phân tích một vài tự nhiên lớn hơn 1 ra quá số yếu tắc là viết số đó dưới dạng một tích những thừa số nguyên tố.

Bạn đang xem: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

✨ phải xem: Số nguyên tố với hợp số là gì?

Ước yếu tắc và cách tìm


Giải

a) Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

b) trong các ước của 36 vừa kiếm được ở câu a, các số thành phần là: 2 với 3.

Vậy các ước nhân tố của 36 là 2 với 3.


Để tra cứu một cầu nguyên tố của số a, ta có thể làm như sau: theo lần lượt chia a cho các số yếu tố theo trang bị tự tăng ngày một nhiều 2; 3; 5; 7; 11; 13; …

Khi đó, phép phân chia hết trước tiên cho ta số chia là 1 trong ước yếu tắc của a.


Giải

161 không chia hết mang lại 2 vị chữ số tận cùng của chính nó là 1.

161 không phân chia hết mang lại 3 do tổng các chữ số của nó bằng 8 không chia hết mang đến 3.

161 không phân chia hết mang lại 5 bởi tận thuộc là 1.

Thực hiện phép phân tách ta thấy 161 phân tách hết đến 7 và

*

Cột mặt phải là các ước nguyên tố khớp ứng với các số nghỉ ngơi cột bên trái.

Cột bên trái là số nên phân tích và hiệu quả của các phép phân chia (tức là thương).

Xem thêm: Những Hình Ảnh, Hình Ảnh Đẹp Về Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất, Hình Ảnh Chữ Buồn Về Tình Yêu

Nên chọn ước nguyên tố bé dại nhất.


*

Vậy

*

Vậy

*


✨ Ta có thể linh hoạt, viết số đề nghị phân tích ra quá số nguyên tố thành dạng tích của nhì số nhỏ hơn, rồi phân tích các số này ra vượt số nguyên tố.


Câu hỏi 5:

a) so sánh số 14 ra vượt số nguyên tố.

b) so sánh số 35 ra thừa số nguyên tố.

c) hiểu được

*
. Hãy đối chiếu số 490 ra vượt số nguyên tố.


✨ phải xem: bài xích tập PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố: 72; 85; 92; 215.

Bài tập 2: Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố: 300; 450.


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề xuất được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.