Những bài toán phép nhân, chia lớp 2

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 VBT toán 2 bài bác 159 : Ôn tập về phép nhân với phép phân chia tập 2 cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

a) (4 imes 8 = ...) (15:5 = ...)

(2 imes 5 = ...) (32:4 = ...)

(3 imes 8 = ...) (12:2 = ...)

(4 imes 7 = ...) (18:3 = ...)

(2 imes 9 = ...) (27:3 = ...)

(3 imes 6 = ...) (14:2 = ...)

(5 imes 7 = ...) (40:4 = ...)

(5 imes 4 = ...) (25:5 = ...)

b) (20 imes 2 = ...) (30 imes 2 = ...)

(20 imes 4 = ...) (30 imes 3 = ...)

(40:2 = ...) (60:2 = ...)

(80:4 = ...) (90:3 = ...)

Phương pháp giải:

- Nhẩm bảng nhân, chia trong phạm vi sẽ học rồi điền tác dụng vào vị trí trống.

Bạn đang xem: Những bài toán phép nhân, chia lớp 2

- Phép nhân, chia số tròn chục với số có một chữ số : thực hiện phép tính thân chữ số hàng chục với số tất cả một chữ số rồi viết thêm 1 chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tra cứu được.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (4 imes 8 = 32) (15:5 = 3)

(2 imes 5 = 10) (32:4 = 8)

(3 imes 8 = 24) (12:2 = 6)

(4 imes 7 = 28) (18:3 = 6)

(2 imes 9 = 18) (27:3 = 9)

(3 imes 6 = 18) (14:2 = 7)

(5 imes 7 = 35) (40:4 = 10)

(5 imes 4 = 20) (25:5 = 5)

b) (20 imes 2 = 40) (30 imes 2 = 60)

(20 imes 4 = 80) (30 imes 3 = 90)

(40:2 = 20) (60:2 = 30)

(80:4 = 20) (90:3 = 30)

Bài 2

Tính:

(eqalign 5 imes 3 + 5 &= ........cr&=........cr)

(eqalign 28:4 + 13 &= ........cr&=........cr)

(eqalign 4 imes 9 - 16 &= ........cr&=........cr)

Phương pháp giải:

- thực hiện phép tính nhân hoặc phân tách rồi cùng hoặc trừ với số còn lại. 

- trình bày lần lượt theo trang bị tự những phép tính vừa tính.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign 5 imes 3 + 5 &=15+5cr&=20cr)

(eqalign 28:4 + 13 &= 7+13cr&=20cr)

(eqalign 4 imes 9 - 16 &= 36-16cr&=20cr)

Bài 3

Tìm (x):

(a); x:4 = 5 )

(b) ; 5 imes x= 40)

Phương pháp giải:

- hy vọng tìm số bị chia ta rước thương nhân với số chia.

Xem thêm: Cách Gửi Tin Nhắn Cho Nhiều Người Trên Iphone, Gửi Tin Nhắn Cho Nhiều Người Cùng Lúc

- hy vọng tìm một quá số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqaligna); x:4 &= 5 cr x &= 5 imes 4 cr x &= trăng tròn cr )

(eqalignb) ; 5 imes x& = 40 cr x &= 40:5 cr x &= 8 cr )

Bài 4

Trong vườn cửa cây gồm 8 sản phẩm cây, mỗi sản phẩm cây tất cả 5 cây. Hỏi trong sân vườn đó bao gồm bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 sản phẩm : 5 cây

8 mặt hàng : ... Cây ?

Muốn tìm lời giải ta đem số cây của một mặt hàng nhân cùng với 8.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong vườn cửa đó bao gồm số cây là:

 (5 imes 8 = 40) (cây)

Đáp số: (40) cây.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt dưới hình vẫn tô đậm (displaystyle 1 over 4) số hình trụ của hình tròn trụ đó:

*

Phương pháp giải:

- xác minh hình tất cả số hình tròn trụ được tạo thành bốn phần đều bằng nhau và vẫn tô đậm một trong những phần như thế.

- Khoanh vào chữ cái đặt bên dưới hình đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

 


Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + racingbananas.com"Ví dụ: "Bài 159 : Ôn tập về phép nhân cùng phép phân tách racingbananas.com"