Nhập vào 3 số a, b, c. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không?

     
Khóa học Lập trình Lập trình Python Bài tập Python tự luyện Xác định loại tam giác từ 3 cạnh nhập vào

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình nhập vào ba số a, b, c. Nếu a, b, c là ba cạnh của một tam giác thì kiểm tra và hiển thị ra màn hình loại của tam giác.You watching: Nhập vào 3 số a, b, c. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không?

Kiến thức cần có

Hàm input() và hàm print()Cấu trúc rẽ nhánh trong Python Biến và kiểu dữ liệu

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chưa ba số a, b, c cách nhau bởi khoảng trắng.

Bạn đang xem: Nhập vào 3 số a, b, c. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không?

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị như sau:

Nếu a, b, c là ba cạnh của một tam giác:{a}, {b}, {c} la ba canh cua mot tam giac {loai}

Nếu a, b, c không là ba cạnh của một tam giác:{a}, {b}, {c} khong phai la ba canh cua mot tam giac

Với:

{a}, {b}, {c} là ba số nhập vào từ bàn phím {loai} thuộc một trong các loại

Ví dụ

Input 1:

10 15.6 20.55Output 1: 10, 15.6, 20.55 la ba canh cua mot tam giac tu

Input 2:

2 6 5.7Output 2: 2.0, 6.0, 5.7 la ba canh cua mot tam giac nhon

Input 3:

5.7 8 5.7Output 3: 5.7, 8.0, 5.7 la ba canh cua mot tam giac can

Input 4:

3 4 5Output 4: 3.0, 4.0, 5.0 la ba canh cua mot tam giac vuong

Input 5:

12.75 12.75 12.75Output 5: 12.75, 12.75, 12.75 la ba canh cua mot tam giac deu

Input 6:

10 2 5.5Output 6: 10, 2, 5.5 khong phai la ba canh cua mot tam giac

Gợi ý

Dùng hàm input() và hàm split() để nhận số đo ba cạnh a, b, c từ bàn phím.Ép kiểu dữ liệu của a, b, c sang số thực để xử lý cho chính xác vì các giá trị nhận được từ hàminput() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi. Dùng cấu trúc rẽ nhánh if … else với điều kiện phù hợp để giải quyết yêu cầu của bải toán.See more: Top 10 Đất Nước Nhỏ Nhất Thế Giới Là Nước Nào, Top 10 Đất Nước Có Diện Tích Nhỏ Nhất Thế GiớiThuật toán: Ba cạnh a, b, c của một tam giác phải thỏa mãn điều kiện là tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh còn lại. Tức là a+b>c và a+c>b và b+c>a.Tam giác vuông là tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Ta kiểm tra điều kiện: a*a==b*b+c*c hoặc b*b==a*a+c*c hoặc c*c== a*a+b*bTam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Ta kiểm tra điều kiện a==b và b==cTam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Xem thêm: Xem Phim Khuyển Dạ Xoa Trọn Bộ, Khuyển Dạ Xoa 2005 Full 193/193

Ta kiểm tra điều kiện: a==b hoặc a==c hoặc b==cTam giác tù là tam giác có một góc lớn hơn 90 độ. Từ điều kiện kiểm tra tam giác vuông, ta suy ra điều kiện để là tam giác tù là: a*a>b*b+c*c hoặc b*b>a*a+c*c hoặc c*c >a*a+b*bTrường hợp còn lại sẽ là tam giác nhọn. Dùng hàm print() để xuất thông báo theo yêu cầu.

Code mẫu

#Nhap so do ba canh tu ban phim#Su dung ham map() va float de ep kieu du lieu sang so thuca, b, c = map(float, input().split())#Dung cau lenh re nhanh de kiem tra dieu kien cac tam giac#Kiem tra dieu kien la ba canh cua tam giacif a+b>c and a+c>b and b+c>a: #Kiem tra tam giac vuong if a*a==b*b+c*c or b*b==a*a+c*c or c*c==a*a+b*b: loaiTamGiac = "vuong" #Kiem tra tam giac deu elif a==b and b==c: loaiTamGiac = "deu" #Kiem tra tam giac can elif a==b or a==c or b==c: loaiTamGiac = "can" #Kiem tra tam giac tu elif a*a > b*b+c*c or b*b > a*a+c*c or c*c > a*a+b*b: loaiTamGiac = "tu" #Cac truong hop con lai la tam giac nhon else: loaiTamGiac = "nhon" #Xuat thong bao theo yeu cau print("{}, {}, {} la ba canh cua mot tam giac {}".format(a, b, c, loaiTamGiac))else: print("{}, {}, {} khong phai la ba canh cua mot tam giac".format(a, b, c))

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình nhập vào ba số a, b, c. Nếu a, b, c là ba cạnh của một tam giác thì kiểm tra và hiển thị ra màn hình loại của tam giác.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cáchNHẬP VÀ KIỂM TRA BA SỐ A, B, C LÀ BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC GÌ? (CÓ XỬ LÝ NGOẠI LỆ ĐẦU VÀO).See more: " Đèn Sạc Chiếu Sáng Khẩn Cấp, Thương Hiệu Đèn Khẩn Cấp Nào Tốt

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên "Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


*

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện racingbananas.com.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.