Giờ em đã biết

     

Con đường đêm mình em mà trong đôi mắt nhoàSao giờ đồng hồ anh và em xa nhauSao tình yêu thời xưa giờ là lỗi vôSao bản thân em yên ổn câm đắng cay

Anh rất lâu rồi chỉ mơ hào quang đãng ánh đènTrên trời cao bản thân là ngôi saoNhưng giờ đây chỉ mong muốn cho em được đến mặt anhCho em tình yêu xa xưa chung lối

<ĐK:>Hãy mang đến em một khoảng thời gian rất ngắn được cất bước bên anh và nóiNói với anh rằng em chỉ yêu yêu bản thân anhSao anh lỡ ra đi cấp vãGiờ em sẽ biết ngôi sao là vô nghĩaTrong trái tim em chỉ cần phải có anh.


Bạn đang xem: Giờ em đã biết

Con con đường đêm bản thân em mà trong đôi mắt nhoàSao tiếng anh với em xa nhauSao tình yêu rất lâu rồi giờ là hư vôSao bản thân em yên câm đắng cay

Anh thời trước chỉ mơ hào quang ánh đènTrên trời cao mình là ngôi saoNhưng giờ đây chỉ mong mỏi cho em được đến mặt anhCho em tình yêu thời xưa chung lối

<ĐK:>Hãy đến em một tích tắc được đựng bước mặt anh với nóiNói cùng với anh rằng em chỉ yêu thương yêu mình anhSao anh lỡ ra đi cấp vãGiờ em vẫn biết ngôi sao 5 cánh là vô nghĩaTrong trái tim em chỉ cần có anh.


*LK Thì Thầm ngày xuân - Chiều Xuân

nhiều Ca Sĩ

*
464.050


http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20120119/c0b93ac50f246f5c9ada6e1b00c23d4c58b2e31b.jpg

Để Ta Say (Remix)

hồ nước Lệ Thu

*
85.290


http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20120119/c0b93ac50f246f5c9ada6e1b00c23d4c58b2e31b.jpg

Xem thêm: Các Tác Phẩm Của Stephen King Sắp Được Chuyển Thể, 10 Cuốn Sách Của Stephen King Sắp Được Chuyển Thể

http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.racingbananas.com.net/bucket-image-racingbananas.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg