Soạn âm nhạc lớp 6 tiết 12: học hát đi cấy

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 20 trang )


Bạn đang xem: Soạn âm nhạc lớp 6 tiết 12: học hát đi cấy

TrờngTrunghọccơsởminhkhaiGiáo viên thực hiện:Trần Thị Thanh XuânXin phộp gắng giỏo Thanh Xuõn c phân tách s bi d y giỏi lờn m ng Dân ca do nhân dân sáng tác, ko rõ tác giả.N ớc ta gồm 5 vùng dân ca:1. Dân ca vùng núi phía Bắc.2. Dân ca đồng bởi Bắc Bộ.3. Dân ca Trung Bộ.4. Dân ca Tây Nguyên.5. Dân ca nam Bộ.Hãy trình bày mộtđoạn bài bác hát dân ca mà em biết?Tìm gọi sơ l ợc về dân ca Việt Namở tiết học tập tr ớc, vào phần ÂNTT, những em vẫn đ ợc học văn bản gì?1N ớc ta có
mấy vùng dân ca?3Dân ca bởi vì ai sáng sủa tác?24 B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Giới thiệu bài Thanh Hóa l àm t t nh ộ ỉ ởB c Trung Bắ ộ Thanh Hóa l t nh à ỉcó 3 vùng a d :đị ưng b ngĐồ ằ Trung du mày n núiề N i ây l quê ơ đ àh ng c a những anh ươ ủhùng dân t c: B ộ àTri u, Lê L i, Lê ệ ợLai…N TH B TRI UĐỀ Ờ À ỆT NG I ƯỢ ĐÀANH H NG D N T C LÊ L IÙ Â Ộ Ợ SÔNG MÃ

Xem thêm: Không Cài Được Skype Trên Win 7 Mới Nhất, 【Fix】Không Cài Được Skype Trên Win 7

Sông Mã ch y qua ảThanh Hóa l n i s n à ơ ảsinh ra nh ng i u Hò ữ đ ệã c l u tầm nã n t đ đượ ư ề ừbao i nayđờ Thanh Hoá có những làn điệu dân ca đặc biệt là Thanh Hoá có các làn điệu dân ca đặc biệt là Tổ khúc múa đènTổ khúc múa đèn. . Múa đènMúa đèn là một bề ngoài diễn là một vẻ ngoài diễn xướng Hát với múa. Lúc biễu diễn, từng diễn viên xướng Hát với múa. Khi biễu diễn, mỗi diễn viên team trên đầu một đĩa đèn dầu.đội bên trên đầu một đĩa đèn dầu. Bài bác “Đi cấy” được trích trong Tổ khúc múa đèn. Bài xích “Đi cấy” được trích trong Tổ khúc múa đèn. Bài hát nhịp nhàng, uyển gửi được phổ trên bài bác hát nhịp nhàng, uyển gửi được phổ trên hầu hết câu thơ lục chén sau:những câu thơ lục bát sau:
Lên miếu b m t c nh sen ẻ ộ àLên chùa b m t c nh sen ẻ ộ à n c m b ng èn i c y sáng tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ăn uống c m b ng èn i c y sáng tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ă ba cô có b n thuộc ch ngạ ăBa cô tất cả b n cùng ch ngạ ă Th p. èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àTh p èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àth m.ềth m.ề C u đến trong m ngo i êmầ ấ àC u mang đến trong m ngo i êmầ ấ à!! B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Reviews bàiII. Học tập hát i c yĐ ấV a ừ
ph iả LUyÖn THANH:24M i i i i Ma a a aì i c yĐ ấV a ừph iảvvvvvv Em hãy cho bi t ý ngh a c a câu ế ĩ ủhát “ n c m b ng èn i c y sáng ă ơ ằ đ đ ấtr ngă ” vào b i “ i c y”à Đ ấCâu hát di n t n i v t v c a ễ ả ỗ ấ ả ủng i nông dân: Ph i d y s m ườ ả ậ ớra ng v v nh r t trđồ à ề à ấ ễ i c yĐ ấV a ừph iả i c y
V a ph i Nói đốiNày bà mẹ ơi! hôm nay trăng sáng sủa đầy sao.Chị em bản thân lại rủ nhau lên chùa. H ng d n v nh :ướ ẫ ề à1. H c thu c l i v hát úng giai ọ ộ ờ à đi u, luy n t p m t v i đ ệ ệ ậ ộ àng tác minh h a b i: “ i c y”độ ọ à Đ ấ2. T phường t l i m i hát theo giai i u b i: ậ đặ ờ ớ đ ệ à“ i c y”Đ ấ3. Coi tr c n i dung b i h c ti t ướ ộ à ọ ế15: Xuõn vV a ph i Xuân về với bạn dạng làng ta, xuân về với bạn dạng làng ta, vui xuân mọinhà cành hoa thắm t ơi. Ta cố gắng tay với bạn cùng ca, vớí chúng ta cùng ca. Đón mừng xuân mang đến múa ca xung quanh đình, múa ca ngoài đình, ý rằng mong cho. cầu cho trong ấm, êm êm lại ko kể êm. T l i m i: D ng Ng c H