Soạn âm nhạc lớp 6 tiết 12: học hát đi cấy

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 20 trang )


Bạn đang xem: Soạn âm nhạc lớp 6 tiết 12: học hát đi cấy

TrờngTrunghọccơsởminhkhaiGiáo viên thực hiện:Trần Thị Thanh XuânXin phộp cụ giỏo Thanh Xuõn c chia s bi d y hay lờn m ng Dân ca do nhân dân sáng tác, không rõ tác giả.N ớc ta có 5 vùng dân ca:1. Dân ca vùng núi phía Bắc.2. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ.3. Dân ca Trung Bộ.4. Dân ca Tây Nguyên.5. Dân ca Nam Bộ.Hãy trình bày mộtđoạn bài hát dân ca mà em biết?Tìm hiểu sơ l ợc về dân ca Việt Namở tiết học tr ớc, trong phần ÂNTT, các em đã đ ợc học nội dung gì?1N ớc ta có
mấy vùng dân ca?3Dân ca do ai sáng tác?24 B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Giới thiệu bài Thanh Hóa l àm t t nh ộ ỉ ởB c Trung Bắ ộ Thanh Hóa l t nh à ỉcó 3 vùng a d :đị ưng b ngĐồ ằ Trung du Mi n núiề N i ây l quê ơ đ àh ng c a các anh ươ ủhùng dân t c: B ộ àTri u, Lê L i, Lê ệ ợLai…N TH B TRI UĐỀ Ờ À ỆT NG I ƯỢ ĐÀANH H NG D N T C LÊ L IÙ Â Ộ Ợ SÔNG MÃ

Xem thêm: Không Cài Được Skype Trên Win 7 Mới Nhất, 【Fix】Không Cài Được Skype Trên Win 7

Sông Mã ch y qua ảThanh Hóa l n i s n à ơ ảsinh ra nh ng i u Hò ữ đ ệã c l u truy n t đ đượ ư ề ừbao i nayđờ Thanh Hoá có các làn điệu dân ca đặc biệt là Thanh Hoá có các làn điệu dân ca đặc biệt là Tổ khúc múa đènTổ khúc múa đèn. . Múa đènMúa đèn là một hình thức diễn là một hình thức diễn xướng Hát và múa. Khi biễu diễn, mỗi diễn viên xướng Hát và múa. Khi biễu diễn, mỗi diễn viên đội trên đầu một đĩa đèn dầu.đội trên đầu một đĩa đèn dầu. Bài “Đi cấy” được trích trong Tổ khúc múa đèn. Bài “Đi cấy” được trích trong Tổ khúc múa đèn. Bài hát nhịp nhàng, uyển chuyển được phổ trên Bài hát nhịp nhàng, uyển chuyển được phổ trên những câu thơ lục bát sau:những câu thơ lục bát sau:
Lên chùa b m t c nh sen ẻ ộ àLên chùa b m t c nh sen ẻ ộ à n c m b ng èn i c y sáng tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ăn c m b ng èn i c y sáng tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ă Ba cô có b n cùng ch ngạ ăBa cô có b n cùng ch ngạ ă Th p èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àTh p èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àth m.ềth m.ề C u cho trong m ngo i êmầ ấ àC u cho trong m ngo i êmầ ấ à!! B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Giới thiệu bàiII. Học hát i c yĐ ấV a ừ
ph iả LUyÖn THANH:24M i i i i Ma a a aì i c yĐ ấV a ừph iảvvvvvv Em hãy cho bi t ý ngh a c a câu ế ĩ ủhát “ n c m b ng èn i c y sáng ă ơ ằ đ đ ấtr ngă ” trong b i “ i c y”à Đ ấCâu hát di n t n i v t v c a ễ ả ỗ ấ ả ủng i nông dân: Ph i d y s m ườ ả ậ ớra ng v v nh r t trđồ à ề à ấ ễ i c yĐ ấV a ừph iả i c y
V a ph i Nói đốiNày chị em ơi! Hôm nay trăng sáng đầy sao.Chị em mình lại rủ nhau lên chùa. H ng d n v nh :ướ ẫ ề à1. H c thu c l i v hát úng giai ọ ộ ờ à đi u, luy n t p m t v i đ ệ ệ ậ ộ àng tác minh h a b i: “ i c y”độ ọ à Đ ấ2. T p t l i m i hát theo giai i u b i: ậ đặ ờ ớ đ ệ à“ i c y”Đ ấ3. Xem tr c n i dung b i h c ti t ướ ộ à ọ ế15: Xuõn vV a ph i Xuân về với bản làng ta, xuân về với bản làng ta, vui xuân mọinhà hoa lá thắm t ơi. Ta nắm tay với bạn cùng ca, vớí bạn cùng ca. Đón mừng xuân đến múa ca ngoài đình, múa ca ngoài đình, ý rằng cầu cho. cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm. t l i m i: D ng Ng c H