Ngày ngọ là ngày nào

     
*
*
*
*
*
*
*

111. Giờ hoàng đạo là gì? cách chọn tiếng hoàng đạo

Theo phong tục cổ truyền, bắt đầu một bài toán gì, ngoài câu hỏi chọn ngày lành tháng tốt còn yêu cầu chọn giờ tốt. Xuất hành, khai công xây dựng, khai trương mở bán cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, chuyển dâu, ban đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều đề xuất chọn tiếng hoàng đạo. Trừ trường hợp quánh biệt, ví dụ đang đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ xuất sắc có khi nhỡ kế hoạch; hoặc tất cả giờ tốt, ngày tốt, mà lại thời tiết siêu xấu, chưa tiến hành khởi công được... Nếu như cứ vượt câu nệ đôi lúc lại hỏng việc.

Bạn đang xem: Ngày ngọ là ngày nào

Để chọn ngày hoàng đạo, hoàn toàn có thể xem phần "Chọn ngày kén giờ" Phan Kế Bính. Chúng tôi cũng giới thiệu một phương pháp đơn giản giúp cho bạn không biết chữ thời xưa cũng rất có thể tự coi được giờ hoàng đạo.

Xem thêm: Game Làm Bánh - Bánh Sinh Nhật Cầu Vồng

- đầu tiên xem lịch để biết ngày hàng bỏ ra là ngày nào (từ tý cho hợi).

Một đêm ngày âm kế hoạch là 12 tiếng (2 tiếng đồng hồ đeo tay là một giờ), bước đầu là giờ đồng hồ tý (chính là 12 giờ đêm) theo trang bị tự : Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chhứ 3 chỉ giờ tý, chữ trang bị 4 chỉ giờ đồng hồ sửu, theo thứ tự theo máy tự từ bỏ chữ thứ 3 cho chữ 14 chỉ còn giờ tý, sửu, dần, mão...xem trong bảng, thấy chữ nào tất cả phụ âm đầu là chữ "Đ" thì đó là giờ hoàng đạo. Phân tích tỷ mỉ hơn thế thì đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, kim đường, thiên lương, ngọc đường, hoàng đạo

Bảng tính giờ đồng hồ hoàng đạo


Ngày
Sưủ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Dần, thân Mão, dậu Thìn, tuất Tỵ, hợi Tý, ngọ Sửu, mùi Đi Đến ai cuối Đẹp sẵn Đứng cửa ngóng Đất Đẽ kẻ bình Động Đợi cùng chi phí Đưa yên Đào ai trời ĐồĐường Đến gồm Đường Đến qua băng Đâu tiên Đi chỗ sông Đèo cũng Đưa xuôn Đắc Đừng vượt Được Đón sẻ Địa cấp suối người qua Đẹp còn Đợi Đem quen Đèo Đôi ngồi Đò sang Đón thiên bạn Đắn sang Đồn chào thai Đời Đo ngang Điền

Ví dụ: coi bảng trên hiểu rằng : ngày dần hoặc ngày thân thời giờ hoàng đạo đóng góp ở những giờ: Tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất.