Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế

Tra cứu dữ liệu lịch racingbananas.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu

Bạn đang xem: Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

* Danh racingbananas.comách công ty do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam nắm giữ

Tổng tài racingbananas.comản 277,200 tỷ (Q2 - 2021)
Dư nợ cho vay 180,971 tỷ (Q2 - 2021)
Huy động vốn 168,109 tỷ (Q2 - 2021)
Vốn điều lệ 15,531 tỷ (Q2 - 2021)

Xem thêm: Ánh Mắt Này Đôi Tay Này Mãi Thuộc Về Nhau, Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 8,009,093,00011,712,190,00016,388,720,00020,753,314,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,405,070,0002,742,570,0004,082,257,0005,803,007,000 Tổng chi phí 6,352,540,0005,636,303,0008,152,077,00014,048,701,000 Lợi nhuận ròng(**) 1,124,279,0002,193,921,0003,266,402,0004,642,334,000
Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ hoạt động khác
Xem đầy đủ Tổng tài racingbananas.comản 123,159,117,000139,166,216,000184,531,485,000244,675,677,000 Tiền cho vay 80,749,470,00096,830,709,000130,338,608,000171,056,253,000 Đầu tư chứng khoán 26,565,670,00028,996,033,00028,168,294,00041,371,557,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 113,947,000114,799,000105,805,00073,628,000 Tiền gửi 85,641,663,000102,077,731,000136,535,922,000177,235,418,000 Vốn và các quỹ 8,787,521,00010,667,645,00013,429,644,00017,973,814,000
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNracingbananas.comT của cổ đông thiểu racingbananas.comố (nếu có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do racingbananas.comử dụng các dữ liệu này.
*