Nếu chiều nay không có anh ai sẽ đưa em về

     
trường hợp chiều nay không tồn tại anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi Hãy nói một lời, gồm phải anh giận em? bao gồm phải anh giận em? ví như ngày mai xa phương pháp nhau, em chẳng nên âu sầu Trời gồm đổ mưa ngâu, song ta chẳng đổ vỡ Dẫu biết tình đầu hết sức dễ chia lìa nhau Để chìm vào trong dâu bể Yêu nhau tự độ nào, mấy mùa trăng lên rất cao Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu ngày thu lá cất cánh bay thật các Kỷ niệm càng thương từng ấy Nếu tình song ta dở dang, anh hãy xem như là 1 trong những giấc ngủ chiêm bao, tương lai cũng quên không còn Đôi hướng cuộc đời có lẽ không chạm mặt nhau Em về kẻo trời mưa mau

Bạn đang xem: Nếu chiều nay không có anh ai sẽ đưa em về


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Ngân Hàng Nào Làm Thẻ Visa Lấy Ngay Sau 15 Phút, Ngân Hàng Nào Làm Thẻ Visa Debit Lấy Ngay

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.