Tỷ lệ đóng bảo hiểm qua các năm và mức lương tối thiểu mới nhất

     

*
Mục lục bài xích viết

Đối với những người lao rượu cồn Việt Nam

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

Riêng so với doanh nghiệp chuyển động trong các ngành nghề có nguy hại cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, gồm văn phiên bản đề nghị và được cỗ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng góp vào quỹ TNLĐ-BNN với tầm thấp rộng là (0.3%).

Bạn đang xem: Tỷ lệ đóng bảo hiểm qua các năm và mức lương tối thiểu mới nhất

Lưu ý: Mức đóng góp nêu trên không áp dụng đối với các ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng hội, đơn vị vũ trang quần chúng. # và đơn vị sự nghiệp công lập do chi phí nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xuyên. Những đối tượng người tiêu dùng này đóng góp BHXH theo nấc sau:

Người thực hiện lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cùng 32%

Đối với những người lao rượu cồn nước ngoài

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20%

9.5%

Tổng cùng 29.5%

- người tiêu dùng lao động đóng 14%.

Xem thêm: Những Ca Khúc Nhạc Xuân Thiếu Nhi Hay Nhất, Không Thể Bỏ Qua

- tín đồ lao rượu cồn đóng 8%.

Người áp dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cùng 30%

Riêng so với doanh nghiệp hoạt động trong những ngành nghề có nguy cơ tiềm ẩn cao về TNLĐ-BNN, nếu đầy đủ điều kiện, gồm văn phiên bản đề nghị và được bộ LĐ-TB&XH thuận tình thì được đóng góp vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp rộng là (0.3%).

Căn cứ pháp lý:

-Luật An toàn, dọn dẹp lao cồn 2015;

-Luật BHXH 2014;

-Luật việc làm 2013;