Lý thuyết ôn thi đại học môn tiếng anh

     
*

hạng mục tài liệu học tập Học thông minh 13 Đề thi thử đh 1493 Lớp 12 1356 Lớp 11 822 Lớp 10 789 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải phầm mềm để nhận nhiều khóa học bổ trợ miễn tổn phí
*
*
*

Học Mãi share bộ tư liệu tổng hợp các chuyên đề tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT trọn vẹn miễn phí dành cho các em học sinh. Bộ tài liệu cung cấp 20 siêng đề kiến thức đặc biệt và hay xuyên xuất hiện thêm trong đề thi tốt nghiệp các năm. Đây chắc chắn là là cỗ tài liệu cần yếu thiếu giành riêng cho các em học viên đang vào giai đoạnôn tiếng anh thi đại học.

20 siêng đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi trung học phổ thông quốc gia

Chuyên đề 1: các thì trong giờ đồng hồ Anh

- Thì hiện tại đơn

- Thì bây giờ tiếp diễn

- Thì lúc này hoàn thành

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Thì thừa khứ đơn

- Thì thừa khứ tiếp diễn

- Thì vượt khứ trả thành

- Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

- Thì sau này đơn

- Thì sau này tiếp diễn

- Thì tương lai hoàn thành

- Thì tương lai dứt tiếp diễn

Chuyên đề 2: Sự liên kết giữa nhà ngữ và rượu cồn từ

Chuyên đề 3: Danh đụng từ và rượu cồn từ nguyên thể

- Lý thuyết

- Động trường đoản cú nguyên thể

Chuyên đề 4: Câu trả định

- Câu điều kiện

- các câu dạng If only/Wish

Chuyên đề 5: Câu bị động

- giải pháp sử dụng

- cấu trúc câu bị động

Chuyên đề 6: Câu loại gián tiếp

- Câu trực tiếp, câu gián tiếp

- biến đổi câu loại gián tiếp

- những trường vừa lòng không biến đổi thì

Chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ

- định hướng về mệnh đề quan hệ

- Đại từ quan hệ

- Phó từ quan tiền hệ

- phương pháp làm bài mệnh đề quan tiền hệ

- Rút gọn gàng mệnh đề trạng từ

Chuyên đề 8: So sánh

- đối chiếu bằng

- đối chiếu hơn

- đối chiếu kém

- đối chiếu nhất

Chuyên đề 9: Liên từ

Chuyên đề 10: Mạo từ

- Mạo từ không xác định

- Mạo từ bỏ xác định

- Trường phù hợp không sử dụng mạo từ

Chuyên đề 11: Giới từ

- khái niệm giới từ

- các loại giới từ

Chuyên đề 12: các từ, các từ diễn tả số lượng

- Danh sách các từ, các từ biểu đạt số lượng thường gặp

Chuyên đề 13: Ngữ động từ

- các trạng từ, giới từ thông dụng trong ngữ động từ

- các động từ đặc biệt

- những ngữ hễ từ không tách ra được

- các ngữ rượu cồn từ không có tân ngữ

- những ngữ rượu cồn từ có 3 từ

- các cụm rượu cồn từ thường gặp mặt trong lịch trình Sách giáo khoa tiếng Anh

Chuyên đề 14: kết cấu từ

- Cách thành lập và hoạt động danh từ

- địa điểm của danh từ

- Cách thành lập và hoạt động tính từ

- địa chỉ tính từ

- Cách ra đời động từ

- địa điểm của rượu cồn từ

Chuyên đề 15: Đảo ngữ

Chuyên đề 16: Sự phối hợp từ

Chuyên đề 17: Mệnh đề trạng từ

- Mệnh từ, cụm từ chỉ nhượng bộ