Lưu mật khẩu trên firefox

     

Firefox gồm 1 trình “Quản lí Mật khẩu” nhằm lưu những mật khẩu nhưng mà bạn dùng làm đăng nhập vào các trang web. Bài viết này bộc lộ lí bởi vì vì sao mật khẩu của chúng ta có thể sẽ không được lưu.

Bạn đang xem: Lưu mật khẩu trên firefox

Để gồm cái chú ý tổng quan về việc dùng trình quản lí lí Mật khẩu nhằm lưu mật khẩu những trang web, hãy xem Password Manager - Remember, delete và edit logins và passwords in Firefox. Để hiểu thêm thông tin về tính năng password Chính, được dùng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy xem Use a Primary Password to lớn protect stored logins và passwords.


Thiết lập trình Quản lí Mật khẩu

Mặc định, Firefox sẽ ghi nhớ mật khẩu. Chúng ta có thể tắt tác dụng này, hoặc yêu ước Firefox không lúc nào ghi lưu giữ mật khẩu cho 1 trang quan trọng nào đó.

Trong thanh Menu nghỉ ngơi đầu màn hình, nhấn vào vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn cùng chọn sở hữu đặt.

chọn bảng Bảo mật. Nếu nó chưa được chọn, thì nên chọn Ghi nhớ mật khẩu cho các trang. Ở bên phải của Ghi lưu giữ mật khẩu cho các trang, dìm lên nút nước ngoài trừ.... Hãy chắc hẳn rằng rằng trang mà bạn đang cố singin không ở trong list này. Nếu có, hãy lựa chọn danh mục cùng nhấn Xóa. Dấn ĐóngĐóng hành lang cửa số “Ngoại trừ”. Đóng trang about:preferences. Mọi đổi khác mà bạn đã tiến hành sẽ tự động hóa được lưu.

Đó là các bạn vừa thông số kỹ thuật để Firefox ghi ghi nhớ mật khẩu, hãy thử đăng nhập lại vào trang.


Passwords cleared with Clear Private Data

Firefox"s Clear Private Data feature might be set to lớn clear your passwords when you close Firefox.

Xem thêm: Phim Trò Chơi Vương Quyền Season 1 1, Trò Chơi Vương Quyền 1

Trong thanh Menu nghỉ ngơi đầu màn hình, bấm vào vào Firefox và lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu cùng chọn cài đặt đặt.

Select the Privacy panel. If Always clear my private data when I close Firefox is not selected, your Firefox is not set to clear your passwords when you close it. You can skip to lớn the next section. If Always clear my private data when I close Firefox is selected, click on the Settings... Button. Make sure that Saved Passwords is not check marked. Click OK. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà các bạn đã triển khai sẽ tự động được lưu..
Mật khẩu tự động bị xóa

Firefox có thể đã được tùy chỉnh cấu hình để xóa mật khẩu khi nó thoát. Để hoàn tác thiết lập này:

Trong thanh Menu ngơi nghỉ đầu màn hình, bấm vào vào Firefox và lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn cùng chọn mua đặt.

chọn bảng riêng biệt tư. Nếu Firefox sẽ: được tùy chỉnh cấu hình là Sử dụng tùy chỉnh cấu hình tùy vươn lên là cho lược sửXóa lược sử khi Firefox đóng được chọn, hãy dìm lên nút Thiết lập.... Hãy chắc chắn rằng rằng Mật khẩu vẫn lưu không được chọn. Đóng trang about:preferences. Mọi chuyển đổi mà các bạn đã triển khai sẽ auto được lưu.

Firefox hiện thời đã được thông số kỹ thuật để không xóa mật khẩu của chúng ta khi đóng.

Trang website cấm lưu mật khẩu

Một số trang web không được cho phép mật khẩu được lưu vì chưng lí bởi bảo mật. Nếu khách hàng đã làm cho theo công việc bên trên, mà lại vẫn không được nhắc lưu mật khẩu khi đăng nhập vào một trong những trang nào đó, thì có thể là vị trang này đã vô hiệu hóa bài toán lưu mật khẩu.


Dựa trên tin tức từ User name & password not remembered (racingbananas.comZine KB)

chia sẻ tài liệu này: http://mzl.la/1xKrEoj