Lỗi e+11 trong excel

     

Trong một số trường hợp, số vào một trang tính được định dạng cùng lưu trữ trong số ô bên dưới dạng văn bản, điều này hoàn toàn có thể gây ra những vấn đề mang đến việc giám sát hoặc tạo nên thứ tự bố trí lẫn lộn. Đôi khi sự việc này xảy ra sau khi bạn nhập hoặc sao chép dữ liệu xuất phát từ 1 cơ sở tài liệu hoặc các nguồn dữ liệu bên phía ngoài khác.

Bạn đang xem: Lỗi e+11 trong excel

Số được định hình dưới dạng văn bản sẽ được căn trái thay vì căn cần trong ô với thường được ghi lại bằng một chỉ báo lỗi.

Bạn muốn làm gì?

Phương pháp 1: biến đổi số tất cả định dạng văn bản bằng bình chọn Lỗi

Nếu chúng ta nhập dữ liệu vào trong Excel từ 1 nguồn khác hoặc nếu khách hàng nhập số vào trong số ô đã làm được định dạng dưới dạng văn bạn dạng từ trước, chúng ta cũng có thể thấy tam giác nhỏ màu xanh ở góc trên phía bên trái ô. Chỉ báo lỗi này cho bạn biết số này được lưu dưới dạng văn bản, như minh họa trong ví dụ như này.

*

Nếu đây không phải là điều chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể làm theo công việc này để thay đổi số được lưu dưới dạng văn bạn dạng trở lại dạng số thường.

Trên trang tính, hãy chọn bất kỳ ô hoặc phạm vi ô nào có chỉ báo lỗi ở góc cạnh trên mặt trái.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc dìm phím mũi tên để dịch chuyển tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô trước tiên trong phạm vi rồi kéo cho tới ô cuối cùng hoặc nhấn duy trì Shift trong khi chúng ta nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ô trước tiên trong khoảng chừng này rồi thừa nhận F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc không ngừng mở rộng vùng chọn, hãy dìm F8 một đợt nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Hãy bấm ô đầu tiên vào phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong lúc bấm ô cuối cùng trong phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn vớ cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc những ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl vào lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn chẳng thể hủy bỏ lựa chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở 1 vùng lựa chọn không ngay cạnh mà không hủy bỏ tổng thể vùng chọn đó.

Toàn cỗ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng giỏi cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu (Mũi thương hiệu Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu lần thứ nhị sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc mặt hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong những lúc chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc hàng không tức tốc kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên vào vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong những lúc bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô trước tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng tốt cột

Lựa chọn một ô vào hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi thương hiệu Phải xuất xắc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên tuyệt Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô trước tiên hoặc ô sau cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng racingbananas.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc vào danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô sử dụng lần cuối bên trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô rộng hoặc ít ô hơn so với vùng lựa chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong những lúc bấm ô cuối cùng bạn muốn gửi vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy vứt một vùng lựa chọn ô, hãy nhấn vào bất kỳ ô làm sao trên trang tính.

Bên cạnh phạm vi ô hoặc các ô vẫn chọn, hãy bấm vào nút lỗi được hiển thị.

*

Đầu Trang

Phương pháp 2: thay đổi số gồm định dạng văn bản bằng Dán Đặc biệt

Trong cách thức này, bạn có thể nhân từng ô đang chọn với cùng 1 để buộc phải sự chuyển đổi từ số có dạng văn phiên bản thành số thường. Do chúng ta nhân nội dung của ô với 1, kết quả trong ô có hình dáng tương tự. Tuy nhiên, Excel sẽ thay thế nội dung dạng văn bản trong ô bằng nội dung tương đương dạng số.

Chọn một ô trống và chứng thực định dạng số của chính nó là hình dáng Chung.

Cách kiểm chứng format số

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Tên, hãy click chuột mũi tên cạnh bên hộp Định dạng Số, rồi bấm Chung.

*

Trong ô, hãy nhập 1, rồi thừa nhận ENTER.

Chọn ô, rồi dấn Ctrl+C để xào nấu giá trị vào Bảng tạm.

Chọn các ô hoặc phạm vi ô có chứa các số được lưu bên dưới dạng văn bản bạn có nhu cầu chuyển đổi.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhận phím mũi tên để di chuyển tới ô.

Một khoảng những ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo tới ô sau cuối hoặc nhấn giữ lại Shift trong khi chúng ta nhấn những phím mũi tên để không ngừng mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ô trước tiên trong khoảng tầm này rồi nhấn F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng phương pháp sử dụng các phím mũi tên. Để ngừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhận F8 một lượt nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Hãy bấm ô đầu tiên trong phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong những khi bấm ô cuối cùng vào phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô bên trên trang tính

Bấm nút Chọn vớ cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc những ô ko liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô tuyệt phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô ko liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn cấp thiết hủy bỏ chọn 1 ô hoặc một phạm vi ô ở 1 vùng lựa chọn không gần kề mà không hủy bỏ toàn thể vùng chọn đó.

Toàn cỗ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô vào một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu (Mũi tên Phải hoặc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong những khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Xem thêm: Tên Các Loài Cá Nước Mặn - Các Loại Cá Nước Mặn Ở Việt Nam

Các cột hoặc hàng không ngay thức thì kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong lúc bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô thứ nhất hoặc ô sau cùng trong một hàng hay cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi thương hiệu (Mũi thương hiệu Phải tốt Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên tuyệt Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô thứ nhất hoặc ô sau cuối trên một trang tính hoặc vào một bảng racingbananas.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc vào danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng bên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô cần sử dụng lần cuối bên trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô tính đến đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô rộng hoặc không nhiều ô rộng so với vùng lựa chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong những khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy bỏ một vùng lựa chọn ô, hãy bấm chuột bất kỳ ô làm sao trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Tại mục Thao tác, nên chọn lựa Nhân, rồi bấm OK.

Để xóa khỏi nội dung của ô chúng ta đã nhập trong bước 2 sau thời điểm tất cả những số đã được thay đổi thành công, hãy lựa chọn ô đó, rồi thừa nhận DELETE.

Một số chương trình kế toán đã hiển thị quý giá âm bên dưới dạng văn bản, gồm dấu trừ () ở bên nên của giá chỉ trị. Để biến đổi chuỗi văn bạn dạng thành một giá bán trị, bạn phải dùng công thức để trả về tất cả các cam kết tự của chuỗi văn phiên bản trừ ký tự tận cùng bên bắt buộc (dấu âm), rồi nhân hiệu quả đó với –1.

Ví dụ: nếu quý hiếm trong ô A2 là "156–" công thức tiếp sau đây sẽ chuyển đổi văn phiên bản thành giá trị –156.

Dữ liệu

Công thức

156-

=Left(A2,LEN(A2)-1)*-1

Đầu Trang

Phương pháp 3: Áp dụng format số mang lại số có định dạng văn bản

Trong một số trong những tình huống, các bạn không phải biến đổi các số được lưu dưới dạng văn phiên bản trở lại dạng số, như được mô tả ở vị trí trước trong nội dung bài viết này. Thế vào đó, bạn cũng có thể áp dụng định hình số để có được cùng kết quả. Ví dụ: nếu bạn nhập các số vào một trong những sổ làm cho việc, rồi định dạng những số kia dưới dạng văn bản, bản sẽ ko thấy chỉ báo lỗi greed color xuất hiện ở góc cạnh trên phía trái của ô. Trong trường vừa lòng này, bạn cũng có thể áp dụng vẻ bên ngoài định dạng số.

Chọn các ô tất cả chứa các số được lưu bên dưới dạng văn bản.

Cách chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi thương hiệu để dịch chuyển tới ô.

Một khoảng những ô

Bấm vào ô thứ nhất trong phạm vi rồi kéo tới ô sau cùng hoặc nhấn giữ lại Shift trong khi bạn nhấn những phím mũi tên để không ngừng mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ô trước tiên trong khoảng này rồi dìm F8 để không ngừng mở rộng vùng chọn bằng phương pháp sử dụng các phím mũi tên. Để giới hạn việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lượt nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Hãy bấm ô đầu tiên vào phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong những lúc bấm ô cuối cùng vào phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn vớ cả.

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính chứa dữ liệu, Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ nhì sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc những ô ko liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô giỏi phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hoặc phạm vi ô vào vùng chọn, hãy nhấn SHIFT+F8 một lần nữa.

Bạn không thể hủy bỏ lựa chọn 1 ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không cạnh bên mà không hủy bỏ toàn thể vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô vào một hàng tuyệt cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi thương hiệu Phải hoặc Mũi thương hiệu Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi thương hiệu Xuống đối với cột).

Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được cần sử dụng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi thương hiệu lần thứ nhị sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong lúc chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc mặt hàng không ngay tắp lự kề

Hãy bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn; sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bấm vào đầu đề của hàng hoặc cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn đó.

Ô thứ nhất hoặc ô sau cùng trong một hàng giỏi cột

Lựa chọn một ô vào hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải tuyệt Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi thương hiệu Lên tuyệt Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô trước tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng racingbananas.com Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên bên trên trang tính hoặc vào danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc vào danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô tính đến ô sử dụng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng bên trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so cùng với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong những khi bấm ô cuối cùng bạn muốn gửi vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy nhấn vào bất kỳ ô như thế nào trên trang tính.

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm Công cầm Khởi hễ Hộp thoại kề bên Số.

*

Đầu Trang

Tắt đánh giá Lỗi

Với chức năng kiểm tra lỗi được bật trong Excel, bạn sẽ thấy một tam giác nhỏ màu xanh nếu như bạn nhập một số vào một ô bao gồm định dạng văn phiên bản được áp dụng cho nó. Nếu khách hàng không ước ao thấy những chỉ báo lỗi này, bạn cũng có thể tắt chúng.

Bấm tab Tệp.

Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Excel, hãy nhấn vào thể một số loại Công thức.

Tại mục Qui tắc đánh giá lỗi, hãy xóa hộp kiểm Số được định dạng như văn bạn dạng hoặc bao gồm dấu móc đơn ở phía trước.