LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Bạn đang xem: Liên trì cảnh sách

*
báo cáo video này
Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PL7DA6E8E2B5ECE4F7Liên Trì Cảnh Sách 1-3- Đại Sư Liên Trì - Việt dịch : mê say Quảng Ánh

Xem thêm: Xem Phim Hoàn Châu Cách Cách Phần 2 Tập 35, Tân Hoàn Châu Cách Cách 2013

*

*

Huệ An Đã thêm 1 thời gian trước đó Sách này của pháp môn sư Viên Nhân, môn đệ Ngài kết tập các lời khai thị của Ngài thành cuốn sách rước tên "LIên Trì Cảnh Sách". Cuốn này KHÔNG PHẢI của Đại Sư Liên Trì. Xin đọc Lời Tựa của sách đã biết. Trong cả trong sách tất cả đề cập tới bài khai thị nói tới Copy right, thời Ngài Liên Trì cách đây 500 năm làm thế nào có chuyện này? Kính xin Phật Âm đổi tên người sáng tác lại mang lại đúng. Nam mô A Di Đà Phật _()_Kính Tên của chúng ta Đã thêm 9 năm kia đó MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT Trong kinh nói: “ fan nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau: 1.- thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ. 2.- hay được những vị Đại bồ Tát như Đức Quán cố kỉnh Âm thủ hộ. 3.- sớm hôm thường được chư Thiên thuộc Đại lực Thần tướng mạo ẩn hình ủng hộ. 4.- toàn bộ Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, dung dịch độc đầy đủ không thể làm hại. 5.- không biến thành những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ bị tiêu diệt dữ. 6.- hầu hết tội đã có tác dụng thảy đầy đủ tiêu diệt, những kẻ chết oan bởi mình hầu như được giải thoát, không thể kết oán thù rằng buộc. 7.- đêm tối nằm ngủ thường nhìn thấy điềm lành, hoặc thấy dung nhan thân chiến hạ diệu của Phật A-Di-Đà. 8.- trọng tâm thường vui vẻ, dung nhan thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, câu hỏi làm có công dụng tốt đẹp lợi ích. 9.- Mọi người trông thấy các vui mừng, cung kính hoặc lễ bái tương tự như kính Phật 10.- lúc mạng chung tâm không sợ hãi hãi, chánh niệm hiện nay ra, được tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sinh về Tịnh-Độ hưởng trọn sự an vui không cùng!" gớm Nghiệp Báo không đúng Biệt tất cả phân tích mang lại sự ích lợi của sự lạy PHẬT (còn gọi là lễ PHẬT): “Lễ PHẬT một lễ thì từ trên đầu gối trở lên đến mức đầu đều có ngôi Chuyển-Luân Thánh-Vương hiển hiện phù trì” và cũng thâu hoạch được 10 lắp thêm công đức là: MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT 1.- Được nhan sắc thân giỏi đẹp. 2.- thổ lộ điều chi ai cũng tin dùng. 3.- Không sợ hãi sệt giữa đông người. 4.- Được chư Phật giúp đỡ. 5.- Đầy đầy đủ oai nghi khủng lao. 6.- Mọi fan đều nương theo mình. 7.- Chư Thiên cung kính. 8.- Đủ phước đức lớn. 9.- dịp lâm phổ biến được vãng sanh. 10.- Mau bệnh quả Niết Bàn.(Một lạy còn được công đức như vậy, huống bỏ ra lạy Phật nhiều). Gớm NGHIỆP BÁO không nên BIỆT