Lập trình google map trên android

Trong bài viết hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để tích hợp google map vào ứng dụng android của mình.

Như chúng ta đã biết về google map được sử dụng rộng rải trong các ứng dụng như tìm đường đi, tìm vị trí, hiển thị vị trí, …

Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android – Download Google Play services

Trước khi chúng ta bắt đầu tích hợp google map, chúng ta cần download Google Play services từ SDK manager. Bạn có thể mở SDK manager từ Android Studio bằng cách chọn Tools -> Android -> SDK Manager -> Launch Standalone SDK Manager

Bạn đang xem: Lập trình google map trên android


Bạn đang xem: Lập trình google map trên android

*

Tiếp theo chúng ta phải tạo SHA1 key cho việc đăng ký ứng dụng vớiGoogle’s Developer Console.

Đối với hệ điều hành Windows (Run -> CMD -> Nhấn Enter)

keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass androidLưu ý nếu bạn không tìm thấy keytool, nó nằm trong thư mục bin của thư mục JDK. Bên dưới là kết quả sau khi thực thi lệnh keytool


*

Đối với hệ điều hành Linux hoặc Mac OS

keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass androidSau khi chúng ta đã tạo SHA1 key, bước tiếp theo là đăng ký API key cho ứng dụng. Đăng ký tại Google APIs Console. Để có thể đăng ký API, bạn phải sử dụng tài khoản gmail và đăng nhập vào Google API Console. Sau khi đăng nhập thành công, chọn “CREATE PROJECT


Xem thêm: Top 20 Bộ Phim Thám Tử Hàn Quốc Hay Nhất, Gây Cấn Đến Phút Cuối Cùng

*

*


*

Tại màn hình “API key“, chọn “Android apps” và click “Add package name and fingerprint

Sau khi click “Create“, API key sẽ được tạo và chúng ta sẽ sử dụng key này trong ứng dụng Android.

Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android – Tạo mới project

1. Mở Android Studio, chọn File -> New -> New Project

2. Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module:app) và thêm đoạn code sau vào trongdependencies, sau đó chọn “Sync Now

compile "com.google.android.gms:play-services-maps:9.6.1"Nhập đoạn code sau trước thẻ đóng

4. Mở app/res/layout/activity_main.xml và thêm mộtfragment trước thẻ đóng

5. Mở app/java/advanced.android/MainActivity.java cài đặt interfaceOnMapReadyCallback, tham chiếuSupportMapFragment, thiết lậpLatLng là TP.HCM vàCameraPosition. Bên dưới là full code củaMainActivity.java

package advanced.android;import android.Manifest;import android.content.pm.PackageManager;import android.location.Location;import android.support.v4.app.ActivityCompat;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.os.Bundle;import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;import com.google.android.gms.maps.MapFragment;import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback { private GoogleMap gm; Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); createMap(); } /** * function to load map. If map is not created it will create it for you * */ private void createMap() { SupportMapFragment smf = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentById(R.id.map); smf.getMapAsync(this); } Override protected void onResume() { super.onResume(); createMap(); }