Lập trình google map trên android

     

Trong bài viết hướng dẫn tích thích hợp google map vào vận dụng android đang hướng dẫn chúng ta các thao tác để tích đúng theo google map vào ứng dụng game android của mình.

Như chúng ta đã biết về google bản đồ được thực hiện rộng rải trong số ứng dụng như tìm mặt đường đi, tìm kiếm vị trí, hiển thị vị trí, …

Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng app android – download Google Play services

Trước khi chúng ta bước đầu tích đúng theo google map, chúng ta cần download Google Play services tự SDK manager. Bạn cũng có thể mở SDK manager từ app android Studio bằng phương pháp chọn Tools -> android -> SDK Manager -> Launch Standalone SDK Manager

Bạn đã xem: thiết kế google bản đồ trên android


Bạn đang xem: Lập trình google map trên android

*

Tiếp theo chúng ta phải chế tạo ra SHA1 key đến việc đăng ký ứng dụng vớiGoogle’s Developer Console.

Đối với hệ điều hành quản lý Windows (Run -> CMD -> thừa nhận Enter)

keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%.androiddebug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass apk -keypass androidLưu ý giả dụ bạn không tìm thấy keytool, nó phía trong thư mục bin của thư mục JDK. Dưới là hiệu quả sau khi thực hiện lệnh keytool


*

Đối cùng với hệ quản lý điều hành Linux hoặc Mac OS

keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%.androiddebug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass androidSau khi họ đã sản xuất SHA1 key, bước tiếp theo sau là đk API key đến ứng dụng. Đăng ký kết tại Google APIs Console. Để có thể đăng ký API, bạn phải sử dụng tài khoản gmail và đăng nhập vào Google API Console. Sau khi đăng nhập thành công, lựa chọn “CREATE PROJECT


Xem thêm: Top 20 Bộ Phim Thám Tử Hàn Quốc Hay Nhất, Gây Cấn Đến Phút Cuối Cùng

*

*


*

Tại màn hình hiển thị “API key“, chọn “Android apps” cùng click “Add package name and fingerprint

Sau lúc click “Create“, API key sẽ được tạo và chúng ta sẽ thực hiện key này trong vận dụng Android.

Hướng dẫn tích vừa lòng google bản đồ vào ứng dụng apk – Tạo bắt đầu project

1. Mở android Studio, chọn File -> New -> New Project

2. Mở Gradle Scripts/build.gradle (Module:app) và thêm đoạn code sau vào trongdependencies, kế tiếp chọn “Sync Now

compile "com.google.android.gms:play-services-maps:9.6.1"Nhập đoạn code trước sau thẻ đóng

4. Mở app/res/layout/activity_main.xml với thêm mộtfragment trước thẻ đóng

5. Mở app/java/advanced.android/MainActivity.java setup interfaceOnMapReadyCallback, tham chiếuSupportMapFragment, thiết lậpLatLng là tp hcm vàCameraPosition. Bên dưới là full code củaMainActivity.java

package advanced.android;import android.Manifest;import android.content.pm.PackageManager;import android.location.Location;import android.support.v4.app.ActivityCompat;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.os.Bundle;import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;import com.google.android.gms.maps.MapFragment;import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback { private GoogleMap gm; Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); createMap(); /** * function to lớn load map. If maps is not created it will create it for you * */ private void createMap() SupportMapFragment smf = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentById(R.id.map); smf.getMapAsync(this); Override protected void onResume() super.onResume(); createMap();