Kiểm tra phiên bản office 2016

     
Excel cho racingbananas.com 365 Word cho racingbananas.com 365 Outlook cho racingbananas.com 365 PowerPoint cho racingbananas.com 365 Access cho racingbananas.com 365 Publisher cho racingbananas.com 365 Visio Plan 2 Excel cho racingbananas.com 365 dành cho máy Mac Word cho racingbananas.com 365 dành cho máy Mac Outlook cho racingbananas.com 365 dành cho máy Mac OneNote for Mac Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 racingbananas.com Project Professional 2021 racingbananas.com Project Standard 2021 Publisher 2021 racingbananas.com Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Office 2021 OneNote 2021 Word 2021 for Mac Outlook 2021 for Mac PowerPoint 2021 for Mac OneNote 2021 for Mac Office 2021 for Mac Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Office 2019 Excel 2019 for Mac Word 2019 for Mac Outlook 2019 for Mac PowerPoint 2019 for Mac Office 2019 for Mac Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Office 2016 OneNote 2016 Excel 2016 for Mac Word 2016 for Mac Outlook 2016 for Mac PowerPoint 2016 for Mac Office 2016 for Mac Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 racingbananas.com 365 dành cho gia đình Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên racingbananas.com 365 Office 365 do 21Vianet điều hành Office 365 do 21Vianet điều hành - Small Business Admin Office 365 do 21Vianet điều hành - Admin Project Online Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Access 2010 OneNote 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Publisher 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 Office 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Access 2007 OneNote 2007 Project 2007 Project Standard 2007 Publisher 2007 Visio 2007 Visio Standard 2007 Office 2007 Excel for Mac 2011 Word for Mac 2011 Outlook for Mac 2011 PowerPoint for Mac 2011 InfoPath 2010 InfoPath 2013 Office.com Project for Office 365 Xem thêm...Ít hơn
Windows

Mở bất kỳ ứng dụng Office nào, ví dụ Word hoặc Excel, và chọn >Tài khoản.

Bạn đang xem: Kiểm tra phiên bản office 2016


Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản hoặc bạn đã có một tệp hoặc tài liệu đang mở sẵn, chọn Tệp từ menu và sau đó chọn Tài khoản hoặc Trợ giúp từ danh sách bên trái.


Bên dưới Thông tin Sản phẩm, bạn sẽ thấy tên sản phẩm Office của mình và, trong một số trường hợp, là cả số phiên bản đầy đủ.

*

1 - Tên sản phẩm, như racingbananas.com 365 ProPlus hoặc Office Home và Student.

Xem thêm: Những Tội Ác Kinh Hoàng Của Phát Xít Đức Tại Liên Xô, Phần Biên Giới Duy Nhất Của Liên Xô

2 - số phiên bản, bao gồm phiên bản, bản dựng và kiểu cài đặt chẳng hạn Click-to-run hoặc Windows Store.

Để biết thêm thông tin, chẳng hạn như phiên bản bit, chọn Về Excel. Một hộp thoại hộp mở ra, hiển thị số phiên bản đầy đủ và phiên bản bit (32-bit hoặc 64-bit).

Bạn vẫn không chắc chắn?

Nếu các bước trên không hiệu quả với bạn, thì dường như bạn đang sử dụng một phiên bản Office cũ hơn. Để tìm hiểu về phiên bản mà bạn đang sử dụng, hãy xem Tìm chi tiết cho các phiên bản khác của Office.