Không quen lời bài hát

     
có một bài ca không khi nào quên là lời non sông tôi chẳng phút thận trọng Có một bài bác ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm bài xích ca tôi luôn ghi nhớ tôi luôn luôn nhớ tháng ngày vất vả bài bác ca tôi luôn ghi nhớ tôi không bao giờ quên gót mòn hành quân ăn năn hà Làm các bạn cùng trăng cùng ôm súng ngắm sao khuya gồm một bài ca không bao giờ quên là bà bầu dõi cách con bạc bẽo tóc thời gian Có một bài ca không lúc nào quên là rừng rét mướt sương đêm trăng suông bài ca tôi không quên tôi luôn ghi nhớ những ngày vẫn ngã bài ca tôi luôn nhớ tôi không quên gửi trọn đời cho toàn bộ Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên giới Nhưng giờ đây có khoảng thời gian rất ngắn bình lặng Sao tôi quên sao tôi quên bài bác ca tôi vẫn hát với quê hương với đồng đội với cả cuộc sống Tôi không thể nào quên .. Tôi cần thiết nào quên tất cả một bài xích ca không bao giờ quên là thánh phố ghi nhớ nhung một dáng không nguy hiểm Có một bài bác ca không lúc nào quên là cả ngày xuân tim không phai bài xích ca tôi không bao giờ quên tôi luôn luôn nhớ những mùa nước đổ bài xích ca tôi không quên tôi không bao giờ quên em phòng xuồng vượt qua pháo nổ có một lần quen nhưng mang nỗi nhớ mênh mông bao gồm một bài xích ca không bao giờ giờ quên là lời non sông tôi chẳng phút thận trọng Có một bài bác ca không khi nào quên là lời bà bầu ru nhỏ đêm đêm bài xích ca tôi luôn luôn nhớ tôi không bao giờ quên đất rừng xứ lạ bài xích ca tôi không bao giờ quên tôi luôn nhớ bước dồn mặt đường khuya đói lả gạo hẩm cố hơi một điếu dung dịch cũng chia đôi Nhưng lúc này có khoảng thời gian ngắn bình im Sao tôi quên Có tích tắc bình yên ổn sao tôi quên sao tôi quên bài bác ca tôi vẫn hát bài ca tôi sẽ hát cùng với em yêu, cùng với đồng đội với tất cả lòng bản thân Tôi bắt buộc nào quên Tôi quan trọng nào quên...

Bạn đang xem: Không quen lời bài hát

bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 10 bài.
Huy Cường

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thiền Uyển Tập Anh - Cuộc Sống Của Gái Nhảy Minh Thư Ở Mỹ


Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.