Khi nào dùng hiện tại hoàn thành

     

Sau bài học trước về thì lúc này đơn, từ bây giờ chúng ta liên tục học thì hiện tại kết thúc (Present Perfect) – Đây là 1 trong trong các thì giờ đồng hồ Anh mà lại rất nhiều người nhầm lẫn phương pháp sử dụng khi học ngữ pháp tiếng Anh với ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Khi nào dùng hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect) rất thịnh hành trong tiếp xúc hàng ngày cũng như trong bài bác thi TOEIC. Các bạn đã biết những gì về bí quyết và cách dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa đọc thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Trong nội dung bài viết này cô sẽ share đầy đầy đủ cho các bạn cấu trúc, phương pháp sử dụng, dấu hiệu nhận thấy và bài xích tập củng nạm rèn luyện. Vào từng cách sử dụng cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận thấy và chú ý những trường hợp quan trọng đặc biệt để chúng ta học khá đầy đủ và hiểu kỹ năng thì hiện tại tại ngừng chi tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện nay tại hoàn thành cần sử dụng để mô tả về một hành vi đã dứt cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian diễn ra nói. 

*

Ví dụ về thì bây giờ hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi xuất sắc nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã ban đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu đậy định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không chạm chán nhau vào một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở lại quê hương của mình từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bắt đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn sẽ từng du ngoạn tới Việt Nam lúc nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bắt đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm lúc này mà không đề cập cho tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm cho hết bài xích tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ đã kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy vẫn sống cả đời sinh hoạt Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : chúng ta có thể sử dụng Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn cho đa số trường đúng theo như lấy một ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy vẫn viết được 3 cuốn sách với đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã đùa guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra khi một cái gì đó bước đầu trong vượt khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ đang ở với shop chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác ở đây kể từ lúc tôi tách trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một kinh nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường cần sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm ngoái là ngày tệ độc nhất vô nhị đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã lúc nào gặp George chưa? Có, tuy vậy tôi chưa bao giờ gặp vợ anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của chính bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không có ở nhà. Tôi suy nghĩ cô ấy đã đi cài sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý sệt biệt: Trong một trong những trường hợp, ta thực hiện trạng thái quá khứ phân từ của hễ từ lớn BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ bỏ của đụng từ GO.

Trong các thì tiếng Anh, "thì hiện tại hoàn thành" và "thì vượt khứ đơn" là 2 thì rất nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn bí quyết sử dụng. Chính vì vậy, các bạn lưu ý thật cẩn thận để thực hiện thì giờ đồng hồ Anh thật phải chăng trong ngữ cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, ko bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu lấp định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong tầm 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up lớn now = up to the present: cho đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua)

 

 

*** Vị trí của các trạng từ vào thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” cùng đứng trước hễ từ phân từ bỏ II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa bắt đầu về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, và thường được áp dụng trong câu đậy định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kỹ năng ngữ pháp cơ bản về thì hiện tại hoàn thành chúng ta nên làm bài bác tập dưới đây để củng cố bền vững và kiên cố hơn, phát âm và biết cách áp dụng cực tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc những tình huống, sử dụng những động từ dưới đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk & her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Khổng lồ the siêu thị to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To lớn the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các thắc mắc dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you lượt thích something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vày you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing khổng lồ the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với các từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to see a friend at her house. She says, "Would you like something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says, "Can I speak khổng lồ joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan khổng lồ eat at a restaurant tonight. You phoned lớn reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to lớn reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện nay tại dứt và thừa khứ đơn. (Bài tập nâng cao này sẽ giúp đỡ bạn phân biệt rõ về thì hiện tại xong và vượt khứ đối kháng – đấy là 2 thì nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ lớn crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ lớn drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to japan but now she………back. (to go – khổng lồ come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ lớn win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: How To Copy Conditional Formatting To Another Cell In Excel Chi Tiết Nhất

12. Last year we……… khổng lồ Italy.

13. John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new oto in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the game of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những câu hỏi mọi bạn đã làm, sử dụng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place khổng lồ live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been khổng lồ California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức về thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm vững và hoàn toàn có thể vận dụng trơn tuột tru khi thực hiện ngữ pháp giờ Anh nói thông thường và lúc làm bài xích TOEIC Reading nói riêng.