Khách hàng trả trước tiền hàng

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán đề xuất thu của chúng ta - thông tin tài khoản 131, hạch toán quý khách hàng trả trước tiền, số tiền khách hàng đã trả nợ, số tiền thừa trả lại mang đến khách hàng, số tiền chiết khấu thanh toán, yêu mến mại cho tất cả những người mua.

Bạn đang xem: Khách hàng trả trước tiền hàng

1.Tài khoản 131 - cần thu của khách hàng

a) tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản nợ phải thu và tình trạng thanh toán những khoản nợ cần thu của chúng ta với quý khách về tiền chào bán sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính, cung ứng dịch vụ. Thông tin tài khoản này còn dùng để làm phản ánh những khoản phải thu của tín đồ nhận thầu XDCB với người giao thầu về cân nặng công tác XDCB vẫn hoàn thành. Không đề đạt vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay.

b) Khoản yêu cầu thu của doanh nghiệp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung nên thu, theo dõi cụ thể kỳ hạn tịch thu (trên 12 tháng hay không quá 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo) cùng ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng buộc phải thu là các quý khách có quan hệ kinh tế với công ty lớn về cài đặt sản phẩm, sản phẩm hóa, nhận cung ứng dịch vụ, của cả TSCĐ, bđs đầu tư, các khoản đầu tư tài chính.

c) bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong thông tin tài khoản này so với các khoản yêu cầu thu từ mặt nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như những giao dịch chào bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.

d) trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán tài chính phải triển khai phân loại các khoản nợ, các loại nợ rất có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có công dụng không tịch thu được, để sở hữu căn cứ khẳng định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có giải pháp xử lý đối với khoản nợ cần thu ko đòi được. Khoản thiệt sợ về nợ bắt buộc thu khó đòi sau khoản thời gian trừ dự phòng đã trích lập được ghi dìm vào chi phí thống trị doanh nghiệp vào kỳ báo cáo. Số tiền nợ khó đòi đã giải pháp xử lý khi đòi được, hạch toán vào thu nhập khác.

đ) Trong quan hệ buôn bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp với khách hàng, trường hợp sản phẩm, mặt hàng hóa, TSCĐ, BĐSĐT đã giao, thương mại dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kinh tế thì tín đồ mua hoàn toàn có thể yêu mong doanh nghiệp giảm giá hàng phân phối hoặc trả lại số hàng đã giao.

Sơ thứ chữ T hạch toán thông tin tài khoản 131

*

2. Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 131

Bên Nợ:

Bên Có:

- Số tiền đề nghị thu của doanh nghiệp phát sinh vào kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, những khoản đầu tư tài chính;

- Số tiền quá trả lại mang lại khách hàng;

- Đánh giá chỉ lại các khoản buộc phải thu của người sử dụng là khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời gian lập BCTC (trường thích hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

- Số tiền người sử dụng đã trả nợ;

- Số tiền đã nhận được ứng trước, trả trước của khách hàng;

- Khoản giảm ngay hàng buôn bán trừ vào nợ cần thu của khách hàng;

- lợi nhuận của số mặt hàng đã chào bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không tồn tại thuế GTGT);

- Số tiền chiết khấu giao dịch và ưu đãi thương mại cho tất cả những người mua;

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần thu của người tiêu dùng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời khắc lập BCTC (trường thích hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ bớt so với tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

Số dư bên Nợ:Số chi phí còn đề nghị thu của khách hàng hàng.

Tài khoản này có thể có số dư mặt Có:Số dư bên bao gồm phản ánh số tiền thừa nhận trước hoặc số vẫn thu nhiều hơn số buộc phải thu của khách hàng hàng cụ thể theo từng đối tượng người sử dụng cụ thể. Lúc lập báo cáo tình hình tài chính, đề xuất lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng người sử dụng phải thu của thông tin tài khoản này nhằm ghi cả nhị chỉ tiêu mặt "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

3. Bí quyết hạch toán đề nghị thu người tiêu dùng một số nghiệp vụ:

3.1. Khi bán sản phẩm, sản phẩm hoá, hỗ trợ dịch vụ không thu được ngay bằng tiền (kể những khoản yêu cầu thu về tiền bán hàng xuất khẩu của mặt giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

a) Đối cùng với sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ, không cử động sản đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá chỉ bán chưa tồn tại thuế, những khoản thuế loại gián thu phải nộp được bóc riêng ngay khi ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT nên nộp theo cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ TK 131 - cần thu của doanh nghiệp (tổng giá chỉ thanh toán)

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp công ty nước.

b) Trường vừa lòng không tách ngay được các khoản thuế đề nghị nộp, kế toán ghi dìm doanh thu bao gồm cả thuế đề xuất nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế nên nộp với ghi bớt doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

có TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp bên nước.

3.2. Kế toán hàng buôn bán bị khách hàng trả lại:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá bán chưa có thuế)

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản cần nộp bên nước (số thuế GTGT của hàng chào bán bị trả lại)

gồm TK 131 - phải thu của khách hàng hàng.

3.3. Kế toán phân tách khấu thương mại và giảm giá hàng bán

a) Trường hòa hợp số tiền ưu tiên thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi ngay lập tức trên hóa đơn bán hàng, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận theo giá đang trừ chiết khấu, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và không đề đạt riêng số chiết khấu, giảm giá;

b) Trường phù hợp trên hóa đơn bán hàng chưa diễn đạt số tiền khuyến mãi thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ đk để thừa kế hoặc chưa xác định được số buộc phải chiết khấu, giảm ngay thì lệch giá ghi nhận theo giá không trừ ưu đãi (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu quý khách hàng đủ điều kiện được hưởng phân tách khấu, giảm giá thì kế toán phải ghi nhấn riêng khoản phân tách khấu ưu đãi giảm giá để định kỳ kiểm soát và điều chỉnh giảm lệch giá gộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản đề xuất nộp công ty nước (số thuế của hàng giảm giá, khuyến mãi thương mại)

bao gồm TK 131 - bắt buộc thu của người sử dụng (tổng số tiền bớt giá).

3.4. Số phân tách khấu giao dịch thanh toán phải trả cho những người mua do người mua thanh toán tiền mua sắm và chọn lựa trước thời hạn quy định, trừ vào số tiền nợ phải thu của khách hàng hàng, ghi:

Nợ TK 111 - chi phí mặt

Nợ TK 112 - Tiền giữ hộ Ngân hàng

Nợ TK 635 - ngân sách tài thiết yếu (Số tiền ưu tiên thanh toán)

có TK 131 - yêu cầu thu của khách hàng hàng.

Xem thêm: Giftcode Hiệp Khách Giang Hồ Mobile, Code Hiệp Khách Giang Hồ Mobile

3.5. Nhận ra tiền do người sử dụng trả (kể cả chi phí lãi của số nợ - nếu có), nhấn tiền ứng trước của doanh nghiệp theo thích hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,....

bao gồm TK 131 - đề nghị thu của khách hàng

tất cả TK 515 - Doanh thu hoạt động tài bao gồm (phần chi phí lãi).

3.6. Phương thức kế toán những khoản nên thu trong phòng thầu so với khách hàng liên quan đến phù hợp đồng xây dựng:

a) Trường hòa hợp hợp đồng xây dựng luật nhà thầu được giao dịch thanh toán theo giá bán trị khối lượng thực hiện, khi hiệu quả thực hiện hòa hợp đồng kiến tạo được khẳng định một cách an toàn và tin cậy và được quý khách hàng xác nhận, kế toán phải khởi tạo hóa đối kháng trên cửa hàng phần các bước đã dứt được người tiêu dùng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi

Nợ TK 131 - đề nghị thu của khách hàng

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.

có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

b) Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi tiến hành hợp đồng đạt hoặc vượt một số trong những chỉ tiêu ví dụ đã được ghi trong đúng theo đồng, ghi:

Nợ TK 131- cần thu của khách hàng hàng

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

c) Khoản đền bù thu được từ quý khách hàng hay những bên khác nhằm bù đắp mang lại các túi tiền không bao gồm trong quý giá hợp đồng (như sự chậm rì rì trễ, không nên sót của người tiêu dùng và những tranh chấp về các đổi khác trong việc tiến hành hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 - nên thu của khách hàng hàng

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

gồm TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

d) Khi nhận được tiền thanh toán cân nặng công trình chấm dứt hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112,...

bao gồm TK 131 - nên thu của khách hàng hàng.

3.7. Ngôi trường hợp khách hàng không thanh toán giao dịch bằng chi phí mà giao dịch thanh toán bằng mặt hàng (theo thủ tục hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận trao đổi (tính theo giá trị hợp lí ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng của khách hàng hàng) trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - hàng hóa

Nợ TK 611- mua sắm (hàng tồn kho kế toán tài chính theo phương thức KKĐK)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

có TK 131 - buộc phải thu của khách hàng.

3.8. Trường vừa lòng phát sinh số tiền nợ phải thu khó đòi thực sự thiết yếu thu nợ được phải xử lý xoá sổ, địa thế căn cứ vào biên phiên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - dự phòng tổn thất gia sản (2293) (số vẫn lập dự phòng)

Nợ TK 642 - bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp (số chưa lập dự phòng)

gồm TK 131 - nên thu của khách hàng hàng.

3.9. Kế toán khoản đề nghị thu về giá thành ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 - buộc phải thu của khách hàng

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (5113)

có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

3.10. Khi tạo nên doanh thu, thu nhập khác bởi ngoại tệ chưa thu được chi phí của khách hàng, địa thế căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 – (tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh)

tất cả TK 511, 711 (tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh)

3. 11. Khi dấn tiền trước của người mua bằng nước ngoài tệ để cung ứng dịch vụ đồ vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán phản ảnh số tiền nhấn trước của người tiêu dùng theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời khắc nhận ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

tất cả TK 131- phải thu của khách hàng hàng.

- Khi bàn giao vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ, dịch vụ cho những người mua thì phần nợ đề nghị thu, doanh thu, thu nhập khớp ứng với số tiền dìm ứng trước được ghi thừa nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời gian nhận ứng trước cùng phần nợ nên thu, doanh thu, thu nhập khớp ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh doanh thu, thu nhập, ghi:

Nợ TK 131 – nên thu của khách hàng hàng.

tất cả TK 511, 711

3.12. Khi thu nợ buộc phải thu của doanh nghiệp bằng nước ngoài tệ:

- Trường hợp bên tài giỏi khoản phải thu của khách hàng áp dụng tỷ giá ghi sổ nhằm quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc thu nợ)

Nợ TK 635 – giá thành tài chủ yếu (Nếu lỗ tỷ giá ân hận đoái)

tất cả TK 131 – buộc phải thu của người tiêu dùng (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Nếu lãi tỷ giá hối hận đoái).

- Trường hợp bên tài năng khoản yêu cầu thu của người tiêu dùng áp dụng tỷ giá chỉ giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán:

+ khi thu các khoản nợ buộc phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

bao gồm TK 131 – đề nghị thu của doanh nghiệp (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: việc ghi nhấn chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái phát sinh trong kỳ được tiến hành đồng thời tại thời gian thu nợ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm vận động kinh doanh với yêu cầu cai quản của DN:

+ Nếu tạo nên lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 - giá cả tài bao gồm (chênh lệch thân tỷ giá bán ghi sổ của khoản nợ phải thu lớn hơn tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc thu nợ)

gồm TK 131 – cần thu của khách hàng hàng

+ giả dụ phát có lời chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 131 – yêu cầu thu của khách hàng

có TK 515 - Doanh thu vận động tài chính. (chênh lệch giữa tỷ giá chỉ ghi sổ của khoản nợ phải thu nhỏ hơn tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm thu nợ)

3.10. Khi lập report tài chính, số dư nợ bắt buộc thu của doanh nghiệp là khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ được nhận xét theo tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ kế toán:

- nếu như tỷ giá bán ngoại tệ tăng đối với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của khách hàng hàng

có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái .

- nếu như tỷ giá bán ngoại tệ sút so với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131)

tất cả TK 131 - nên thu của khách hàng hàng.

Chúc các bạn làm tốt các bước kế toán.Kế toán Thiên Ưng là một trong những đơn vị dạy dỗ học thực hành thực tế kế toán thực tế số 1 tại Hà Nội: dạy dỗ lập BCTC, Quyết toán thuế thời điểm cuối năm trực tiếp trên chứng từ thực tế