Kết quả học tập là gì

     

racingbananas.com đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi con đường giáo dục để giúp trẻ em chuẩn bị tốt hơn khi phải đối mặt với những thách thức trong tương lai.


*

Kết quả học tập phản ánh những sự hiểu biết hoặc khả năng thực hành của trẻ em sau một quá trình học tập. Trong khi kết quả học tập thường được thể hiện dưới dạng kiến thức, kỹ năng hoặc thái độ, thì hệ thống giáo dục ở Việt Nam chủ yếu được đo lường bằng khối lượng lý thuyết học được. Khi Việt Nam chuyển đổi chương trình giảng dạy và sách giáo khoa của trường ra khỏi lý thuyết tri thức - dựa trên năng lực hơn, nó đòi hỏi một bộ tiêu chuẩn và tiêu chuẩn mới và quốc tế để đánh giá kết quả học tập.

Bạn đang xem: Kết quả học tập là gì

"Hệ thống giáo dục của Việt Nam đang cố gắng theo kịp và đáp ứng những thách thức được trình bày bởi một thế giới năng động và thay đổi nhanh chóng."

Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là sinh viên không chỉ được đánh giá về những gì họ đã học về mặt lý thuyết, mà còn là cách họ có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng. Bước này là cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên những thách thức của ngày mai với một loạt các kỹ năng và năng lực ngày càng được yêu cầu bởi thị trường lao động và hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam.


Để đối phó với thách thức này, Việt Nam từ năm 2015 đã bắt tay vào chương trình cải cách giáo dục, tập trung vào kỹ năng và năng lực để được phản ánh trong chương trình và hệ thống đánh giá quốc gia. racingbananas.com đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực này bằng cách hỗ trợ Việt Nam tham gia vào hệ thống đánh giá học tập trong khu vực (Chỉ số học tập tiểu học Đông Nam Á hoặc SEA-PLM), tập trung vào ba lĩnh vực chính: đọc, viết, toán và công dân toàn cầu.

racingbananas.com cam kết đảm bảo tất cả trẻ em được chuẩn bị tốt nhất để gia nhập lực lượng lao động

SEA-PLM sẽ giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về tình trạng thành tích học tập của các nhóm dân số khác nhàu và tùy theo các nhóm cụ thể bằng đưa ra cách áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp về mặt văn hóa cho kết quả học tập.

Xem thêm: Tìm Phòng Trọ Quận 5 Giá Rẻ Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận Tân Bình

Việc Việt Nam tham gia SEA-PLM tập trung vào việc tăng cường đánh giá kết quả học tập, cải cách giáo trình, phát triển năng lực để tăng cường các quy trình dạy và học và quản lý ngành để thu hẹp khoảng cách trong kết quả học tập phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững. Tất cả lẽ đó, Việt Nam sẽ đảm bảo tất cả trẻ em sẽ rời khỏi ghế nhà trường với các kỹ năng và năng lực tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của một thế giới luôn thay đổi và phát triển nhanh chóng.


racingbananas.com Viet Nam How do you envision the future for Vietnamese young people and what can UPSHIFT do to contribute to that?Tran Thi Hoai Thu of racingbananas.com Viet Nam’s UPSHIFT Programme 2015 shares the future she desires in the country, illustrating how the Programme’s Social Impact Workshops guided the 681 youth participants to realize their dreams.

Thành phố thân thiện với trẻ em Mặc dù là thành phố giàu nhất Việt Nam, đằng sau sự phồn thịnh rõ rệt của Thành phố Hồ Chí Minh ẩn giấu sự nghèo đói và bất bình đẳng

Tìm hiểu công việc của racingbananas.com

Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em Tại Việt Nam, chúng tôi tập trung vào sự sống còn và phát triển của trẻ nhỏ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tiêm chủng, sức khỏe trẻ em, dinh dưỡng

Tìm hiểu công việc của racingbananas.com

Bảo vệ trẻ em racingbananas.com tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi một loạt các rủi ro.

Tìm hiểu công việc của racingbananas.com

Chính sách xã hội và quản trị công Một cơ hội công bằng dành cho mọi trẻ em.