Học bảng chữ cái tiếng nhật hiragana

     

Bảng vần âm tiếng Nhật là cách đầu khiến cho bạn tiếp cận với cùng một ngôn ngữ mới. Nếu vẫn chưa chắc chắn cách học tập bảng chữ cái để có thể vừa học nhanh mà vẫn vừa rất có thể nhớ thọ thì cùng racingbananas.com khám phá trong bài viết này nhé!

*

I. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG NHẬT

Trong giờ đồng hồ Nhật có ba loại chữ viết là Hiragana, Katakana, và Kanji (chữ Hán).

Bạn đang xem: Học bảng chữ cái tiếng nhật hiragana

Hiragana với Katakana là các chữ tượng âm còn chữ hán việt là chữ tượng hình, vừa thể hiện âm đồng thời vừa bộc lộ nghĩa.

Câu trong tiếng Nhật thường thì được viết bằng chữ Hiragana, Katakana, chữ Hán. Tên người, địa danh nước ngoài hoặc những từ ngoại lai được viết bằng chữ Katakana.

Còn chữ Hiragana được dùng làm biếu thị trợ từ hoặc các phần thay đổi của cồn từ,tính từ.

Ngoài ra, trong một số trường vừa lòng chữ Latinh (Romaji) cũng rất được dùng lúc viết dành riêng cho đối tượng là tín đồ nước ngoài.

Những chữ này thường nhìn thấy ở trên các bảng hải dương viết tên bên ga, v.v..


*
Tổng quan bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bây giờ ban đầu 3 ngày học NHỚ – ĐỌC – VIẾT bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana cùng racingbananas.com nhé~~~

Bảng vần âm Hiragana là bảng chữ cái mềm cơ bản nhất mà ngẫu nhiên ai học tiếng Nhật cũng đều cần biết. Các chúng ta có thể học tuy vậy song bảng chữ cái Katakana cùng 1 lúc nhé

II. Học tập bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái Hiragana gồm gồm 71 chữ và có 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Những nguyên âm này che khuất phụ âm, và chào bán nguyên âm để thạo thành đơn vị chức năng âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Tổng quan liêu về bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana


Bảng vần âm Hiragana với Katakana là những bước đầu trong phần đoạt được tiếng Nhật sơ cấp (N5). Trong những lúc học bảng chữ cái tiếng Nhật, hãy tìm luôn luôn lộ trình học riêng cho mình nhé.

Lộ trình học tập tiếng nhật miễn tầm giá 2,5 tháng đoạt được N5 JLPT

Còn bây giờ chúng mình bước đầu vào học tập phần thứ nhất – bảng chữ cái Hiragana nhé

1. HỌC PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ


2. MẸO HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI nhanh VÀ NHỚ LÂU

+ Mẹo 1: học bảng vần âm tiếng Nhật bởi Flashcard

+ Mẹo 2: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật theo cách thức “cơ bắp”

+ Mẹo 3: học tập bảng vần âm tiếng Nhật tuy vậy song nhau

+ Mẹo 4: học tập bảng chữ cái tiếng Nhật qua hình hình ảnh minh họa

+ Mẹo 5: Học gần như lúc hầu hết nơi

Và hãy tìm cho bạn một sensei, senpai để học cùng nhé

Có khá nhiều mẹo đề nghị racingbananas.com tổng phù hợp sang bài xích viết: Cách học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana. Đừng bỏ dở nhé!

3. HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ nên nằm gọn trong 1 ô vuông với chữ viết cũng cần phải bằng phẳng trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phạt âm là (a) giống hệt như cách hiểu “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phạt âm là (i) y như cách hiểu “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> vạc âm là (u) với (ư)

+ え(e) >> phân phát âm là (ê) hệt như cách hiểu “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> phát âm là (ô) giống như cách phát âm “ chiếc xô”, “ô tô”


*

Link tải bản PDF: Cách viết bảng chữ cái tiếng nhật


Vậy là xong xuôi bảng chữ cái Hiragana rồi. Chúng ta có thấy trở ngại khi tự học không?

Học tiếng Nhật Online miễn phí với 25 bài Minna no nihongo.

III. học tập viết – học âm cung cấp đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm vệt 「〃」(gọi là tenten) vào phía trên bên phải những chữ chiếc hàng KA, SA, TA cùng HA.•Âm cung cấp đục: Thêm vết 「○」(gọi là maru) vào phía trên bên phải các chữ mẫu của hàng HA.

Học
HàngÂm đục và âm phân phối đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

Nhận ngay full bộ tài liệu tiếng nhật N5 không thể bỏ qua mất tại racingbananas.com.

2.Trường âm

Người ta cần sử dụng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong giờ đồng hồ Nhật để tạo thành trường âm. Trường âm là âm kéo dài, khi hiểu lên ta đã đọc kéo dài gấp hai âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng 1/2 giây. AA thì đang đọc nhân đôi thành 1 giây.

+ Hàngあcó ngôi trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( bạn khác).

+ Hàngいcó ngôi trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( fan khác).

+ Hàngうcó trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( người khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó ngôi trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): ba ( bạn khác).

Xem thêm: Rợn Tóc Gáy Với 16 Phim Kinh Dị Âu Mỹ Siêu Ám Ảnh, Tranh Thủ Mùa Ở Nhà "Đóng Bỉm" Cày Ngay Còn Kịp!

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo vị 2 vần âm ghép lại với nhau. Vào bảng chữ cái của Nhật bạn ta áp dụng 3 chữ cái ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào những chữ chiếc thuộc cột i ( trừ chữ い ) để chế tạo thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo rất cần phải viết bé dại hơn , hoặc bằng 50% chữ dòng đầu thuộc cột i đứng trước nó.

Cách đọc: không đọc bóc tách biệt 2 chữ cái, nhưng đọc ngay tức thì với nhau phối kết hợp 2 vần âm thành một âm.

Ví dụ:

きゃ gọi là kya , không hiểu là ki ya

ひょ đọc là hyo, không phát âm là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần lưu ý:Với các chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) lúc phát âm sẽ đề xuất bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là đông đảo âm gồm âm っ- tsu nhỏ nối giữa 2 phụ âm cùng nhau để sản xuất một từ bao gồm nghĩa. Nguyên tắc đọc/ phiên âm khi gặp các chữ tất cả âm ngắt là gấp hai phụ âm ngay đằng sau âm ngắt (chỉ gấp đôi phụ âm ngay sau nó nhưng không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số bí quyết biến âm cơ bản

Dưới đó là một số quy tắc biến âm trong giờ đồng hồ Nhật

(1) từ ghép tuyệt từ lặp: hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành sản phẩm “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của mặt hàng “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các chúng ta có thể thấy là âm đục tất cả cách viết y nguyên chỉ phân phối dấu nháy ký kết hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) mặt hàng “ka” thì thành sản phẩm “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) sản phẩm “sa” thành mặt hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) mặt hàng “ka” mà lại được tiếp tục bởi một âm sản phẩm “ka” tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không thành kokuki (こくき)

(5) sản phẩm “ha” cơ mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn mặt hàng “ha” vẫn thành sản phẩm “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” mà lại đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ tuổi = “っ”) thì thành mặt hàng “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) hàng “ka” mà đi sau “n” (ん) thì thành mặt hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) sản phẩm “ha” đi sau “n” (ん) thì thường thành hàng “pa” (phần lớn) hoặc mặt hàng “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) sinh hoạt ngay trước hàng “pa” tuyệt hàng “ba” hay hàng “ma” thì nên đọc là “m” thay bởi “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

IV. Bảng vần âm tiếng Nhật Kanji

Kanji hay có cách gọi khác là Hán từ có xuất phát từ chữ Hàn và 1 phần do fan Nhật sáng chế ra. Những ai đã từng học tập tiếng Trung rồi thì chắc chắn là học cho phần chữ Kanji này sẽ học vô cùng nhanh.

Hướng dẫn học tập 214 cỗ thủ sơ cấp

Chữ Kanji có cấu tạo gồm phần bộ thủ và phần âm. Phần bộ thủ chỉ ý nghĩa của chữ này còn phần âm trình bày âm hiểu gần đúng cùng với chữ.

Lấy 1 ví dụ đơn giản dễ dàng như này, mọi chữ chỉ người sẽ có bộ nhân, chỉ nước có bộ thủy, chỉ cây xanh có bộ mộc,…

Với phần đông người ban đầu học bạn sẽ thấy Kanji thật khiếp sợ nhưng chắc chắn rằng càng học bạn sẽ càng say mê chữ cái này. Thực sự đấy!

Cùng học tập Kanji cùng với giáo viên tốt nhất của racingbananas.com nhé!


Bảng chữ cái Kanji

V. học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

Bảng vần âm tiếng Nhật qua hình ảnh bảng PDF sịn độc nhất : trên đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*
*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*
*
*
*

Vậy là sẽ học xong xuôi bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana rồi. Thuộc đón ngóng phần tiếp theo sau về phương pháp học bảng vần âm tiếng Nhật Katakana nhé.

VI. Đặc điểm bình thường của tiếng Nhật

1. Từ Loại: Trong tiếng Nhật có những từ một số loại như: động từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, trợ từ,…..

2. đơn côi tự từ trong câu: Vị ngữ luôn luôn ở cuối câu. Từ ba nghĩa luôn đứng trước từ được té nghĩa.

3. Vị ngữ: Trong giờ Nhật từ bỏ loại rất có thể trở thành vị ngữ là đụng từ, tính từ, với danh tự + hình thức của vị ngữ sẽ biến đổi tùy theo bộc lộ khẳng định, tủ định, tuyệt quá khứ, phi thừa khứ, v.v.. Vẻ ngoài của vị ngữ không biến hóa ngôi, như thể (đực, cái), cùng số (ít, nhiều).

4. Trợ từ: Trợ từ được sử dụng sau từ cùng ở cuối câu. Trợ từ gồm chức năng biểu thị mối tình dục giữa những từ hoặc thêm các nét nghĩa mang đến câu.

5. Glản lược: vào trường đúng theo nghĩa của câu đã rõ rằng theo văn cảnh thì chủ tân ngữ hay được lược bỏ.

Học bảng vần âm thật tiện lợi đúng không? hi vọng cách học tập Bảng vần âm tiếng Nhật của racingbananas.com có thể giúp ích cho mình trong quá trình chinh phục ngôn ngữ Nhật Bản. Đừng quên phân chia sẻ nội dung bài viết đến cho bạn bè cùng biết nữa nhé!

Bạn cảm thấy nản khi học mãi giờ đồng hồ Nhật mà vẫn chẳng được chữ như thế nào vào đầu?

Đừng nhằm tiếng Nhật làm khó mình như vậy nữa!

Khoá học vỡ lòng trọn vẹn mới cùng với sự hỗ trợ của lực lượng giáo viên cầm cố vấn hàng đầu tại racingbananas.com sẽ giúp bạn đoạt được mục tiêu N5 một cách hiệu quả nhất. Chi phí rẻ nhất vn chỉ 19k/buổi, cam kết “phá đảo” N5 chỉ với sau 3 tháng.