Hình ảnh tư duy sáng tạo

     

Làm nạm nào để chúng ta có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối dục tình giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến thiết mà chúng ta chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về khán giả của doanh nghiệp khi chế tạo ra sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó nên phải chi tiết đến nút nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của bạn hấp dẫn hơn?