Hãy viết 3 phân số khac nhau nằm giữa 2 phân số 3/7 và 4/7

     

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu những phân số bao tất cả đáp án cụ thể cho từng bài xích tập giúp những em học sinh luyện tập bí quyết giải toán về phân số, cách quy đồng phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học viên cùng tham khảo chi tiết.Bạn vẫn xem: có bao nhiêu phân số bởi phân số 3/7 có tử cùng mẫu phần lớn là số gồm 2 chữ số?

Cách quy đồng chủng loại số các phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu mã số nhì phân số có thể làm như sau:

- mang tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với chủng loại số của phân số máy hai.

Bạn đang xem: Hãy viết 3 phân số khac nhau nằm giữa 2 phân số 3/7 và 4/7

- đem tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với chủng loại số của phân số thiết bị nhất.

b) Nếu chủng loại số của phân số đồ vật hai mà chia hết mang lại mẫu số của phân số đầu tiên thì ta có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số như sau:

- Lấy chủng loại số thông thường là chủng loại số của phân số máy hai.

- kiếm tìm thừa số phụ bằng phương pháp lấy mẫu mã số sản phẩm công nghệ hai đến cho chủng loại số máy nhất.

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

- giữ nguyên phân số lắp thêm hai

Chú ý: ta hay lấy mẫu mã số bình thường là số tự nhiên nhỏ dại nhất khác 0 và cùng phân tách hết cho toàn bộ các mẫu.

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu những phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

Bài 2

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

Bài 3: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

Bài 4: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

Bài 5: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:

Bài 6

Rút gọn gàng phân số rồi quy đồng chủng loại số những phân số sau :

Bài 7

a) Viết các phân mốc giới hạn lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số phổ biến là 36.

b) Hãy viết 4 cùng 21 thành nhì phân số đều sở hữu mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành nhì phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Xem thêm: 5 - Tìm Việc Làm Tp

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Đáp án bài tập quy đồng mẫu những phân số

Bài 1

d) chọn 9 là chủng loại số thông thường , ta có:

e) lựa chọn 24 là mẫu mã số tầm thường , ta có:

g) lựa chọn 30 là chủng loại số bình thường ta có:

b) lựa chọn mẫu số phổ biến là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khoản thời gian quy đồng chủng loại số ta được:

c) chọn mẫu số bình thường là 30 (vì 30 phân tách hết đến 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu mã số ta được:

d) chọn mẫu số bình thường là 12 (vì 12 phân tách hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng chủng loại số ta được:

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

HD:

a) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu số những phân số

b) Rút gọn các phân số:

Quy đồng chủng loại số những phân số

hoặc rút gọn những phân số:

c) Rút gọn những phân số:

Quy đồng mẫu mã số các phân số

Bài 7

Bài 8

Bài tập trường đoản cú luyện Quy đồng mẫu những phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu mã số 3 phân số sau với mẫu mã số phổ biến là nhỏ tuổi nhất:


*

*

*

*

*

Câu 3. tía phân chu kỳ lượt bằng 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. tía phân số lần lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Nhị phân tần số lượt bởi hai phân số 3/7 và 50% có mẫu chung bằng 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta phân phối 3/7 số gạo bao gồm trong bao. Hỏi trường hợp số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã cung cấp chiếm bao nhiêu phần trong những đó?

Câu 7. Tìm chủng loại số chung:

a) nhỏ xíu nhất có thể có của 2 phân số 11/56 cùng 3/28 là số tự nhiên và thoải mái nào?

b) nhỏ nhắn nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) nhỏ nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) nhỏ nhất của nhị phân số 7/9 và 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với chủng loại số phổ biến là nhỏ nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta cung cấp 3/7 số gạo bao gồm trong bao. Hỏi trường hợp số gạo trong bao được phân thành 126 phần thì số gạo đã buôn bán chiếm bao nhiêu phần trong các đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ nhất của nhị phân số 7/9 với 2/3 là: .............

Bài tập nâng cấp Quy đồng mẫu các phân số lớp 4

Bài 1: Quy đồng chủng loại số những phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm các dạng bài tập với đáp án cụ thể cho các em học sinh tham khảo thay được biện pháp quy đồng chủng loại số, rút gọn gàng phân số rồi quy đồng, củng cố các dạng Toán về phân số, chuẩn bị cho các bài thi, bài bác kiểm tra những năm học đạt công dụng cao. Sau đó là các bài giải SGK cũng tương tự VBT Toán 4 về quy đồng mẫu số, các em học sinh tham khảo.

Giải bài xích tập Quy đồng mẫu những phân số

Để nhân tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học lớp 4, racingbananas.com mời các thầy cô giáo, những bậc bố mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 4. Rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.