Hãy viết 3 phân số khac nhau nằm giữa 2 phân số 3/7 và 4/7

     

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, cách quy đồng phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.Bạn đang xem: Có bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 có tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?

Cách quy đồng mẫu số các phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Bạn đang xem: Hãy viết 3 phân số khac nhau nằm giữa 2 phân số 3/7 và 4/7

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

- Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

- Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

- Giữ nguyên phân số thứ hai

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài 5: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài 6

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số các phân số sau :

Bài 7

a) Viết các phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 và 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Xem thêm: 5 - Tìm Việc Làm Tp

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Đáp án Bài tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 1

d) Chọn 9 là mẫu số chung , ta có:

e) Chọn 24 là mẫu số chung , ta có:

g) Chọn 30 là mẫu số chung ta có:

b) Chọn mẫu số chung là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

c) Chọn mẫu số chung là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

d) Chọn mẫu số chung là 12 (vì 12 chia hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

HD:

a) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu số các phân số

b) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu số các phân số

hoặc rút gọn các phân số:

c) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 7

Bài 8

Bài tập tự luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất:


*

*

*

*

*

Câu 3. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Hai phân số lần lượt bằng hai phân số 3/7 và 1/2 có mẫu chung bằng 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 7. Tìm mẫu số chung:

a) Bé nhất có thể có của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số tự nhiên nào?

b) Bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) Nhỏ nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) Nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 là: .............

Bài tập nâng cao Quy đồng mẫu các phân số lớp 4

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cách quy đồng mẫu số, rút gọn phân số rồi quy đồng, củng cố các dạng Toán về phân số, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học đạt kết quả cao. Sau đây là các bài giải SGK cũng như VBT Toán 4 về quy đồng mẫu số, các em học sinh tham khảo.

Giải Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, racingbananas.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.