Hàm tìm vị trí ký tự trong excel

     

Hàm FIND trong Excel là hàm tìm ký tự trong một chuỗi văn bản, cũng có mục đích như với các hàm tách chuỗi như hàm MID trong Excel hay hàm LEFT hay hàm RIGHT nhưng về cơ bản thì khác nhau hoàn toàn. Hàm FIND sẽ tự động tìm ra vị trí của một ký tự trong chuỗi văn bản còn hàm tách chuỗi trên thì người dùng cần xác định trước số ký tự và vị trí cần tách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm FIND trong Excel cũng như một số ví dụ của hàm.

Bạn đang xem: Hàm tìm vị trí ký tự trong excel

Hướng dẫn dùng hàm FIND trong Excel

Cú pháp hàm FIND: =FIND(find_text; within_text; ).

Trong đó:

find_text: là ký tự hoặc một văn bản muốn tìm kiếm vị trí.within_text: văn bản mà bạn muốn tìm kiếm vị trí của find_text trong đó.: chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm trong within_text.

Lưu ý khi dùng hàm FIND:

Hàm FIND không hỗ trợ tìm kiếm các ký tự như *find_text, find_text*, *find_text*…Dùng để bỏ qua số ký tự đầu và bắt đầu tại vị trí được chỉ định, nếu bỏ qua thì mặc định sẽ =1.Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text thì hàm trả về giá trị lỗi.

1. Ví dụ hàm FIND trong Excel

1. Tìm vị trí của ký tự “h” trong ô B3 và có hàm thực hiện là =FIND (“h”,B3) rồi nhấn Enter. Kết quả sẽ bằng 5 vì ký tự “h” đầu tiên ở vị trí thứ 5 trong dãy văn bản, phân biệt với ký tự “H”.


2. Tìm vị trí của từ “Giang” trong ô B4 nên sẽ sử dụng tới find_text=Giang để tìm vị trí. Hàm sử dụng với lệnh =FIND(“Giang”,B4). Kết quả trả về vị trí ký tự đầu tiên của từ “Giang” nằm trong văn bản. Nếu trong dãy văn bản không có ký tự “Giang” sẽ báo lỗi #VALUES!.

3. Tìm vị trí của ký tự “a” trong dãy văn bản bắt đầu từ ký tự thứ 5. Với ví dụ này thì bạn sẽ cần dùng tới start_num là 5. Hàm có công thức là =FIND(“a”,B5,5) và kết quả là 9 cho vị trí ký tự “a” trong dãy văn bản, tính từ ký tự 5.

Xem thêm: Các Mẫu Chữ Ký Tên Minh? Đẹp Nhất Những Mẫu Chữ Ký Tên Minh Đẹp Nhất


2. Ví dụ hàm FIND kết hợp hàm LEFT

Hàm FIND kết hợp với hàm LEFT dùng để tách chuỗi ký tự đầu trong văn bản họ và tên, mã vùng, ký hiệu…

Tìm ký tự đầu tiên trong ô B3 từ trái sang phải cho đến khi gặp ký tự “-”không lấy ký tự “-” nên sẽ có -1 trong công thức hàm. Chúng ta sẽ có công thức hàm kết hợp là =LEFT(B3,FIND("-",B3)-1) và kết quả là Trần.

3. Ví dụ hàm FIND kết hợp hàm MID

Khi kết hợp 2 hàm này chúng ta sẽ tìm ký tự ở giữa trong dãy văn bản.

Tìm ký tự “-” đầu tiên ở ô B4 bằng hàm FIND, sau đó dùng hàm MID tách 3 ký tự ở trước và sau của ký tự “-” trong chuỗi văn bản, sẽ ra được ký tự ở giữa. Hàm sử dụng là =MID(B4,FIND("-",B4)+1, 3) rồi nhấn Enter. Kết quả là ký tự KYP.


4. Sửa lỗi hàm #VALUE! trong FIND

Báo lỗi #VALUE! trong hàm FIND có thể do 2 lỗi phổ biến.

Nguyên nhân 1: Không tìm được giá trị tham chiếu trong chuỗi văn bản.

Chẳng hạn với công thức thực hiện dưới đây của hàm FIND báo lỗi là do hàm FIND phân biệt chữ hoa với chữ thường. Vì vậy tại B5 tất cả đều là chữ hoa mà hàm tìm chữ thường sẽ báo lỗi. Hoặc trường hợp không có ký tự cần tìm trong chuỗi văn bản cũng báo #VALUE!.

Nguyên nhân 2: Lỗi vượt quá ký tự trong dãy

Chẳng hạn tìm ký tự “a” ở vị trí nào tính từ ký tự 16 sẽ báo lỗi vì dãy văn bản có tất cả 15 ký tự. Lúc này bạn cần sửa lại cho đúng.


*
Tin học Văn phòng
Làng Công nghệ Công nghệ Download Khoa học Điện máy Cuộc sống
*
Video
Giới thiệu | Điều khoản | Bảo mật | Hướng dẫn | Ứng dụng | Liên hệ | Quảng cáo | Facebook | Youtube | DMCA