Giữa đám đất hình vuông chu vi 60m

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Giữa đám đất hình vuông vắn có chu vi là 60m , fan ta đào một cái giếng hình trụ .Miệng giếng bao gồm đường kính 1,4m .Xung quanh miệng giếng có xây một chiếc thành rộng 0,3m . Tính diện tích s tích phần khu đất còn lại.

Bạn đang xem: Giữa đám đất hình vuông chu vi 60m


*

Cạnh của đám đất hình vuông vắn đó là: 60:4=15 m

 Diện tích của đám đất hình vuông vắn đó là: 15x15=225 m2

Bán kính của cái giếng hình tròn đó (kể luôn luôn cả thành) là: 1,4:2+0,3=1 m

Diện tích của cái giếng hình trụ đó (kể luôn cả thành) là: 1x1x3,14=3,14 m2

Bán kính của mẫu giếng hình tròn đó (không nói thành) là: 1-0,3=0,7 m

Diện tích của cái giếng hình tròn đó (không kể thành) là: 0,7x0,7x3,14=1,5386 m2

Diện tích của thành giếng hình trụ đó là: 3,14-1,5386=1,6014 m2

Diện tích của phần đất sót lại là: 225-3,14=221,86 m2

Đáp/Số: a) 1,6014 m2

b) 221,86 m2

 Tôi làm cho liều


Đúng 0
phản hồi (1)
*

Cạnh của đám đất hình vuông vắn đó là: 

(60div4=15) ( m )

 Diện tích của đám đất hình vuông đó là : 

(15 imes15=225)( m2 )

Bán kính của cái giếng hình tròn bao hàm cả thành là:

(1,4div2+0,3=1) ( m )

Diện tích của chiếc giếng hình tròn bao gồm cả thành là: 

(1 imes1 imes3,14=3,14) ( m2 )

Diện tích của phần đất sót lại là:

(225-3,14=221,86) ( m2 )

Đáp số : (221,86)m2


Đúng 0
comment (0)

cạnh của miếng đất hình vuông vắn là : 60:4= 15m

diện tích của mảnh đất hình vuông vắn là : 15 x15 =225m2

diện tích phần đất sót lại là : 225- 3,14 

đs :.....

chúc chúng ta hok tốt


Đúng 0
bình luận (0)

221,86 bạn nha

Học giỏi nha.....................................


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ

Giữa đám đất hình vuông vắn chu vi là 60 m, bạn ta đào một cái giếng hình tròn. Mồm giếng có đường kính 1,4m. Bao bọc miệng giếng gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m. Tính diện tích s phần đất còn lại.

Xem thêm: Cách Trộn Đề Trắc Nghiệm Trong Word 2010, Cách Trộn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Trong Word 2010


Lớp 5 Toán
0
0

Giữa đám đất hình vuông có chu vi 60m. Bạn ta đào một cái giếng hình tròn. Miệng giếng có đường kính 1,4m. Bao quanh miệng giếng bao gồm xây một cái thành rộng 0,3m. Tính a) diện tích thành giếng? b) diện tích s đất còn lại?

 

 

 


Lớp 5 Toán
0
0

giữa đám khu đất hình thang gồm chu vi là 60m ,người ta đào 1 chiếc giếng O mồm giếng tất cả đường bính là 1,4m .Xung quanh miệng xây 1 loại thành rộng 0,3m .tính diện tích s phần đất còn lại


Lớp 5 Toán
1
0

Giữa đám đất hình vuông có chu vi 60m , người ta đào một cái giếng hình tròn . Mồm giếng có 2 lần bán kính 1,4 m . Sung quanh miệng giếng bao gồm xây một chiếc thành rộng 0,3m . Hỏi :

a) diện tích s thành giếng 

b) diện tích đất còn lại . (vẽ hình rồi giải )


Lớp 5 Toán
0
0

Giữa đám đất hình vuông vắn có cạnh lâu năm 15m,người ta đào một một cái giếng hình tròn . Miệng giếng có 2 lần bán kính 1,4m . Xung quanh tất cả xây một cái thành rộng 0,3m . Tìm: 

a,diện tích thành giếng

b,diện tích phần khu đất còn lại


Lớp 5 Toán
1
0

Giữa đám đất hình vuông có cạnh dài 15m,người ta đào một một cái giếng hình tròn trụ . Miệng giếng có đường kính 1,4m . Xung quanh gồm xây một cái thành rộng 0,3m .Tìm a diện tích s thành giếngb diện tích s còn lại sau khi đào giếng .


Lớp 5 Toán
0
0

Một đám đất hình vuông có cạnh lâu năm 15m, bạn ta đào một chiếc giếng hình tròn. Mồm giếng co 2 lần bán kính 1,4m. Bao quanh giếng có xây một chiếc thành rộng lớn 0,3m. Tìm kiếm :a) diện tích thành giếng.b) diện tích s đất còn lại.


Lớp 5 Toán
0
0

Một đám đất hình vuông có cạnh lâu năm 15m, bạn ta đào một cái giếng hình tròn. Miệng giếng co 2 lần bán kính 1,4m. Xung quanh giếng có xây một chiếc thành rộng lớn 0,3m. Tra cứu :a) diện tích thành giếng.b) diện tích s đất còn lại.


Lớp 5 Toán
1
0

giữa đám đất hình vuông vắn có phương pháp dài 15m, bạn ta đào một chiếc giếng hình trụ . Mồm giếng có đường kính 1,4m. Xung quanh giếng bao gồm xây một cái thành rộng lớn 0,3m. Tính :

a ) diện tích s thành giếng .

b ) diện tích đất còn lại

 

 


Lớp 5 Toán
0
0

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền lành giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô thánh thiện giờ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)