Giải hóa 9 bài 22 luyện tập chương 2: kim loại

     

Hoá học tập 9 bài bác 22 giúp các em học viên lớp 9 củng cố kiến thức và kỹ năng đã học tập về kim loại, từ bỏ đó áp dụng để giải nhanh một số trong những bài tập chất hóa học 9 chương 2 trang 69.

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 22 luyện tập chương 2: kim loại

Việc giải Hóa 9 bài 22 trước khi tới trường các em hối hả nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp sẽ học gì, gọi sơ qua về nội dung học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Giải bài xích tập Hóa 9 bài bác 22 trang 69

Câu 1

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp tiếp sau đây :


– Kim loại chức năng với oxi tạo nên thành oxit bazơ.

– Kim loại tính năng với phi kim chế tạo thành muối.

– Kim loại chức năng với hỗn hợp axit sản xuất thành muối cùng giải phóng lúc hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối sản xuất thành muối new và kim loại mới.

Gợi ý đáp án

Hai phương trình hóa học của từng trường hợp :

a) Kim loại tính năng với oxi chế tác thành oxit bazơ :

3Fe + 2O2 → Fe3O4(nhiệt độ cao)

2Mg + O2 → 2MgO(nhiệt độ cao)

b) Kim loại tính năng với phi kim tạo thành muối:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(nhiệt độ cao)

2Al + 3S → Al2S3(nhiệt độ cao)

c) Kim loại tính năng với hỗn hợp axit tạo ra thành muối cùng giải phóng khi hiđro:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

d) Kim loại tác dụng với udng dịch muối sinh sản thành muối new và sắt kẽm kim loại mới:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓ .

Câu 2

Hãy coi xét những cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? không tồn tại phản ứng?

a) Al cùng khí Cl2.


b) Al với HNO3 đặc, nguội.

c) Fe với H2SO4 đặc, nguội.

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết những phương trình chất hóa học (nếu có)

Gợi ý đáp án

– rất nhiều cặp hóa học sau gồm phản ứng: a cùng d

a) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

d) sắt + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

– số đông cặp hóa học sau không có phản ứng:

Al + HNO3 sệt nguội

Fe + H2SO4 sệt nguội.

Do Al và Fe bị bị động hóa trong môi trường HNO3 sệt nguội và H2SO4 sệt nguội

Câu 3

Có 4 kim loại A, B, C, D che khuất Mg vào dãy hoạt động hóa học. Biết rằng:

– A với B chức năng với dung dịch HCl giải tỏa hiđro.

– C và D ko phản ứng với hỗn hợp HCl.

Xem thêm: Mạng Wifi Không Vào Được - Có Sóng Wifi Nhưng Không Kết Nối Được Internet

– B chức năng với dung dịch muối A với giải phóng A.

– D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.

Hãy khẳng định thứ tự bố trí nào sau đây là đúng (theo chiều chuyển động hóa học giảm dần).

a) B, D, C, A

b) D, A, B, C

c) B, A, D, C

d) A, B, C, D

e) C, B, D, A

Gợi ý đáp án

A, B tính năng với HCl và C, D ko phản ứng cùng với HCl ⇒ A,B vận động mạnh hơn B, C

B tính năng với hỗn hợp muối A với giải phóng A ⇒ B chuyển động mạnh rộng A

D tác dụng với hỗn hợp muối C và giải phóng C ⇒ D khỏe mạnh hơn C

⇒Sắp xếp theo chiều chuyển động hóa học sút dần là: B, A, D, C

Vậy đề xuất phương án c đúng.

Câu 4

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây


a) Al

*
Al2O3
*
AlCl3
*
Al(OH)3
*
Al2O3
*
Al
*
AlCl3

b) sắt

*
FeSO4
*
Fe(OH)2
*
FeCl2

c) FeCl3

*
Fe(OH)3
*
Fe2O3
*
fe
*
Fe3O4

Gợi ý đáp án

a.

Al + O2

*
Al2O3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3CO

*
2Al + 3CO2

2Al + 3Cl2

*
2AlCl3

b.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe(OH)2 + CuCl2→ FeCl2 + Cu(OH)2

c.

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2

*
2 fe + 3H2O

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Câu 5

Cho 9,2g một kim loại A làm phản ứng cùng với khí clo dư tạo ra thành 23,4g muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học

2A + Cl2

*
2ACl

nA = 9,2/A, nACl = 23,4/(A + 35,5)

=> 9,2. (A + 35,5) = A.23,4

=> A = 23. Vậy sắt kẽm kim loại A là Na

Câu 6

Ngâm một lá fe có trọng lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, bạn ta rước lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ tỷ lệ của những chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng.


Gợi ý đáp án

a) Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Cứ 1 mol fe phản ứng tạo nên thành 1mol Cu thì trọng lượng thanh fe tăng 64 – 56 = 8 (g)

Có x mol fe phản ứng tăng: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

=> x = 0,08.1/8 = 0,01 (mol)

nFeSO 4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g)

mdd CuSO 4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g)

mCuSO 4 = 15.28/100 = 4,2 gam

nCuSO 4 = 4,2/160 = 0,026 mol

⇒ CuSO4 dư → nCuSO 4 dư = 0,026 – 0,01 = 0,016 (mol)

Chất sau phản bội ứng là: FeSO4 với CuSO 4 dư

mCuSO 4 dư = 0,016.160 = 2,56 (g)

mdd sau pư = 28 + 2,5 – 2,58 = 27,92 (g)

C% FeSO4 = 1,52/27,92.100% = 5,44 %

C% CuSO4 dư = 2,56/27,92.100% = 9,17%

Câu 7

Cho 0,83g lếu láo hợp có nhôm với sắt tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau làm phản ứng thu được 0,56 lít khí ngơi nghỉ đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.