Giá vàng hôm nay tại bạc liêu

     

Bạn đang xem: Giá vàng hôm nay tại bạc liêu

Giá xoàn trực con đường 24h nội địa ngày hôm nay

Cập nhật đưa ra tiết bảng báo giá giao dịch tiên tiến nhất của những thương hiệu tiến thưởng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng các ngân hàng:


Giá kim cương SJC


Giá rubi SJC 1L, 10L sở hữu vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC 5c cài đặt vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá quà SJC 2c, 1C, 5 phân cài đặt vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,630,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 830,000 đồng/lượng Giá rubi nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cài đặt vào 53,850,000 đồng/lượng và bán ra 54,800,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 950,000 đồng/lượng Giá quà nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ cài vào 53,850,000 đồng/lượng và bán ra 54,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng thiếu phụ Trang 99.99% download vào 53,700,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng giá Vàng người vợ Trang 99% thiết lập vào 52,561,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,861,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,300,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng chị em Trang 68% cài đặt vào 35,146,000 đồng/lượng và đẩy ra 37,146,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng thiếu phụ Trang 41.7% sở hữu vào 20,837,000 đồng/lượng và xuất kho 22,837,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng
Giá đá quý SJC khu vực Hồ Chí Minh / sài gòn mua vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC quần thể vực hà thành / miền bắc bộ mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Đà Nẵng cài vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Khánh Hòa download vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Cà Mau thiết lập vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Huế download vào 67,770,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,630,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 860,000 đồng/lượng Giá vàng SJC quanh vùng Bình Phước cài vào 67,780,000 đồng/lượng và bán ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khu vực Đồng Nai download vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Cần Thơ download vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Quãng Ngãi download vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực An Giang thiết lập vào 67,820,000 đồng/lượng và xuất kho 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 830,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Bạc Liêu mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Quy Nhơn download vào 67,780,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 840,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khoanh vùng Ninh Thuận cài vào 67,780,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Quảng Ninh tải vào 67,780,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Quảng Nam tải vào 67,780,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá vàng SJC quanh vùng Bình Dương tải vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Đồng Tháp download vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Sóc Trăng cài vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Kiên Giang tải vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Đắk Lắk tải vào 67,770,000 đồng/lượng và bán ra 68,630,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 860,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Quảng Bình mua vào 67,780,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Phú Yên mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Gia Lai tải vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Lâm Đồng mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Yên Bái download vào 67,820,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 830,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khu vực Nghệ An thiết lập vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng

Giá xoàn DOJI


Giá tiến thưởng SJC nhỏ lẻ mua vào 67,650,000 đồng/lượng và xuất kho 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá quà SJC sắm sửa mua vào 67,650,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng AVPL sở hữu vào 67,650,000 đồng/lượng và xuất kho 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá quà Hưng sung túc mua vào 53,700,000 đồng/lượng và bán ra 54,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng giá vàng nguyên vật liệu 99.99 download vào 53,550,000 đồng/lượng và xuất kho 53,800,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 250,000 đồng/lượng giá vàng nguyên liệu 99.9 cài đặt vào 53,500,000 đồng/lượng và xuất kho 53,750,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 250,000 đồng/lượng giá chỉ vàng nàng trang 24K (99.99%) sở hữu vào 53,250,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,300,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,050,000 đồng/lượng giá chỉ vàng thiếu nữ trang 99.9 cài đặt vào 53,150,000 đồng/lượng và xuất kho 54,200,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá chỉ vàng thiếu phụ trang 99 mua vào 52,450,000 đồng/lượng và bán ra 53,850,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,400,000 đồng/lượng giá vàng phụ nữ trang 18K (75%) tải vào 41,730,000 đồng/lượng và bán ra 43,730,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá vàng bạn nữ trang 16K (68%) sở hữu vào 35,710,000 đồng/lượng và đẩy ra 38,710,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 3,000,000 đồng/lượng giá bán vàng nữ trang 14K (58.3%) tải vào 31,680,000 đồng/lượng và xuất kho 33,680,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá vàng thanh nữ trang 10K (41.7%) sở hữu vào 21,380,000 đồng/lượng và xuất kho 23,380,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá vàng PNJ


Giá đá quý Phú Quý


Giá quà miếng SJC cài đặt vào 67,750,000 đồng/lượng và bán ra 68,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá xoàn miếng SJC bé dại mua vào 67,450,000 đồng/lượng và xuất kho 68,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,050,000 đồng/lượng Giá xoàn Nhẫn tròn no đủ (24K 999.9) cài đặt vào 53,800,000 đồng/lượng và bán ra 54,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá vàng Thần Tài phú quý (24K 999.9) cài vào 54,000,000 đồng/lượng và xuất kho 54,750,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 750,000 đồng/lượng Giá quà Phú Quý như ý cát tường (24K 999.9) cài đặt vào 54,000,000 đồng/lượng và bán ra 54,750,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức 9999 (24K) thiết lập vào 53,350,000 đồng/lượng và bán ra 54,350,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức đẹp 999 mua vào 53,250,000 đồng/lượng và xuất kho 54,250,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng trang sức quý 99 cài đặt vào 52,816,500 đồng/lượng và bán ra 53,806,500 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 990,000 đồng/lượng

Giá xoàn Bảo Tín Minh Châu - BTMC


Giá xoàn vàng miếng vrtl cài đặt vào 53,960,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,660,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá kim cương mừng bạn dạng vị vàng thiết lập vào 53,960,000 đồng/lượng và xuất kho 54,660,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng miếng sjc cài vào 67,780,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,480,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng giá vàng trang sức 999.9 download vào 53,150,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,400,000 đồng/lượng

Giá vàng các ngân hàng


giá vàng ngân hàng xuất nhập khẩu mua vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng giá chỉ vàng ngân hàng á châu mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá kim cương Sacombank cài đặt vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng Vietcombank sở hữu vào 67,800,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,620,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá vàng VietinBank download vào 67,770,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,630,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 860,000 đồng/lượng

Giá tiến thưởng tây / xoàn ta / rubi trắng

Hiện nay, theo doanh nghiệp SJC cần Thơ (https://sjccantho.vn), thị trường mua buôn bán các thành phầm trang mức độ nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, rung lắc ... Và những loại nữ trang vàng ta, vàng tây cũng xấp xỉ theo giá chỉ vàng thị trường cùng những thương hiệu lớn, rõ ràng giao dịch vào 24h ngày 17/06 như sau:
Giá quà Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) tải vào 5,370,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,460,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 90,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng đàn bà trang 99.99% (24K) mua vào 5,330,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,460,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 130,000 đồng/chỉ giá bán vàng thanh nữ trang 99% (24K) cài đặt vào 5,280,000 đồng/chỉ và xuất kho 5,430,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 150,000 đồng/chỉ giá bán vàng cô gái trang 75% (18K) download vào 3,925,000 đồng/chỉ và bán ra 4,125,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng chị em trang 68% (16K) cài đặt vào 3,543,000 đồng/chỉ và bán ra 3,743,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá vàng phụ nữ trang 58.3% (14K), kim cương 610 tải vào 3,013,000 đồng/chỉ và bán ra 3,213,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá bán vàng con gái trang 41.7% (10K) sở hữu vào 2,107,000 đồng/chỉ và đẩy ra 2,307,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng đá quý 99.99 giá bán 5,380,000 - 5,450,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / bán ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Vàng trang sức đẹp 99.99 giá 5,295,000 - 5,435,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99.9 giá chỉ 5,285,000 - 5,425,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / bán ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ vàng NL 99.99 giá bán 5,350,000 - 5,435,000 đồng/chỉ (chiều download vào / chào bán ra), chênh lệch 85,000 đồng/chỉ quà miếng SJC thái bình giá 6,760,000 - 6,850,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / bán ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ quà miếng SJC tỉnh nghệ an giá 6,770,000 - 6,850,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ tiến thưởng miếng SJC tp hà nội giá 6,770,000 - 6,843,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / bán ra), chênh lệch 73,000 đồng/chỉ quà NT, TT 3A thái bình giá 5,370,000 - 5,470,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ rubi NT, TT 3A tỉnh nghệ an giá 5,380,000 - 5,490,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / buôn bán ra), chênh lệch 110,000 đồng/chỉ quà NT, TT 3A thủ đô giá 5,380,000 - 5,450,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / bán ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ

Xem thêm: Tool Đào Bitcoin Bằng Gpu - Những Phần Mềm Đào Bitcoin Phổ Biến Nhất

đá quý miếng SJC giá bán 6,770,000 - 6,820,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ tiến thưởng 99,9% giá bán 5,350,000 - 5,390,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ quà 98,5% giá bán 5,250,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / buôn bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ tiến thưởng 98,0% giá 5,220,000 - 5,320,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ vàng 95,0% giá bán 5,065,000 - 0 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra) tiến thưởng 75,0% giá chỉ 3,820,000 - 4,020,000 đồng/chỉ (chiều download vào / bán ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ đá quý 68,0% giá 3,340,000 - 3,510,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ xoàn 61,0% giá bán 3,240,000 - 3,410,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / buôn bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ
đá quý Miếng Sjc giá 6,770,000 - 6,850,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá 5,350,000 - 5,430,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / chào bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ vàng 24k (990) giá 5,290,000 - 5,410,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / chào bán ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ tiến thưởng 18k (750) giá 4,099,000 - 4,374,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / chào bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ quà Trắng Au750 giá 4,099,000 - 4,374,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 99.9% giá bán 5,340,000 - 5,390,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá 5,355,000 - 5,405,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ kim cương Ý PT 18K giá bán 3,900,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / buôn bán ra), chênh lệch 1,450,000 đồng/chỉ quà 15K giá bán 3,150,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 350,000 đồng/chỉ vàng 14K giá bán 2,600,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ quà 10K giá bán 2,100,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / phân phối ra), chênh lệch 600,000 đồng/chỉ bội bạc giá 60,000 - 75,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / chào bán ra), chênh lệch 15,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,355,000 - 5,405,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ
Giá vàng Giao Thủy download vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá xoàn Kim Tín cài vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá xoàn Phú Hào thiết lập vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá quà Kim bình thường mua vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Duy ao ước mua vào 6,777,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,863,000 đồng/chỉ, chênh lệch 86,000 đồng/chỉ Giá quà Mão Thiệt tải vào 6,778,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ Giá quà Quý Tùng mua vào 6,780,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,860,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá xoàn Bảo Tín dũng mạnh Hải tải vào 6,780,000 đồng/chỉ và bán ra 6,860,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá vàng Kim Thành download vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,860,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá quà Rồng Vàng download vào 6,782,000 đồng/chỉ và bán ra 6,865,000 đồng/chỉ, chênh lệch 83,000 đồng/chỉ Giá đá quý Duy Hiển tải vào 6,780,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá quà Xuân Trường tải vào 6,778,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ Giá đá quý Kim Liên tải vào 6,778,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,862,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ

1 lượng quà (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng, 5 phân vàng giá bao nhiêu?

Giá giao dịch vàng SJC 9999


một lượng vàng SJC 9999 cài vào 67,800,000 và bán ra 68,600,000 5 chỉ rubi SJC 9999 download vào 33,900,000 và bán ra 34,300,000 2 chỉ kim cương SJC 9999 cài đặt vào 13,560,000 và đẩy ra 13,720,000 1 chỉ đá quý SJC 9999 thiết lập vào 6,780,000 và bán ra 6,860,000 5 phân rubi SJC 9999 cài vào 3,390,000 và bán ra 3,430,000

Giá giao dịch vàng 24K (99%)


một lạng vàng 24K (99%) cài đặt vào 52,561,000 và đẩy ra 53,861,000 5 chỉ rubi 24K (99%) tải vào 26,280,500 và xuất kho 26,930,500 2 chỉ rubi 24K (99%) mua vào 10,512,200 và bán ra 10,772,200 1 chỉ đá quý 24K (99%) sở hữu vào 5,256,100 và bán ra 5,386,100 5 phân đá quý 24K (99%) mua vào 2,628,050 và xuất kho 2,693,050

Giá thanh toán vàng 18K (75%)


một lượng vàng 18K (75%) cài đặt vào 38,954,000 và đẩy ra 40,954,000 5 chỉ kim cương 18K (75%) mua vào 19,477,000 và đẩy ra 20,477,000 2 chỉ rubi 18K (75%) mua vào 7,790,800 và bán ra 8,190,800 1 chỉ kim cương 18K (75%) sở hữu vào 3,895,400 và đẩy ra 4,095,400 5 phân vàng 18K (75%) cài đặt vào 1,947,700 và xuất kho 2,047,700

Giá thanh toán vàng 14K (58.3%) 610


1 lạng vàng 14K (58.3%) 610 thiết lập vào 29,868,000 và bán ra 31,868,000 5 chỉ đá quý 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 14,934,000 và bán ra 15,934,000 2 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 mua vào 5,973,600 và đẩy ra 6,373,600 1 chỉ quà 14K (58.3%) 610 download vào 2,986,800 và đẩy ra 3,186,800 5 phân đá quý 14K (58.3%) 610 mua vào 1,493,400 và xuất kho 1,593,400

Giá giao dịch thanh toán vàng 10K (41.7%)


một lượng vàng 10K (41.7%) download vào 20,837,000 và xuất kho 22,837,000 5 chỉ quà 10K (41.7%) sở hữu vào 10,418,500 và đẩy ra 11,418,500 2 chỉ kim cương 10K (41.7%) thiết lập vào 4,167,400 và xuất kho 4,567,400 1 chỉ vàng 10K (41.7%) mua vào 2,083,700 và đẩy ra 2,283,700 5 phân đá quý 10K (41.7%) cài vào 1,041,850 và xuất kho 1,141,850

Giá vàng nhân loại trên sàn Kitco hôm nay

*

Giá kim cương ở California - Mỹ

*

Giá rubi ở Hàn Quốc

*

Giá đá quý ở Đài Loan

*

Tham khảo: giá bạc lúc này 17/6


Giá bạc lúc này tại Hà Nội


Giá bạc hiện nay tại Tp hồ nước Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)

Thống kê giá bạc đãi trong nước giao dịch thanh toán trong 24h (quy đổi từ USD thanh lịch VND)1 kg bạc giá 16,347,311 đồng. Biên độ dao động trong phiên thanh toán ở nấc 15,971,156 - 16,395,499 đồng/kg 1 ounce bạc đãi giá 508,458 đồng. Biên độ dao động trong phiên thanh toán ở mức 496,758 - 509,957 đồng/ounce 1 gram bội bạc giá 16,347 đồng. Biên độ dao động trong phiên giao dịch thanh toán ở nút 15,971 - 16,395 đồng/gram 1 lượng (1 cây) bạc giá 613,013 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên giao dịch thanh toán ở mức 598,913 - 614,813 đồng/lượng 1 chỉ bạc đãi giá 61,301 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên thanh toán giao dịch ở mức 59,891 - 61,481 đồng/chỉ