Top 12 tả cảnh đẹp ở quê hương em hay nhất

     
Phím tắt của Pages mang lại máy Mac
*

Bạn cũng rất có thể sử dụng những phím tắt trên keyboard để thực hiện nhanh các tác vụ trong Pages. Để áp dụng một phím tắt, hãy nhấn tất cả phím trong tổng hợp phím tắt và một lúc.

Bạn đang xem: Top 12 tả cảnh đẹp ở quê hương em hay nhất


Hành động

Phím tắt

Bắt đầu đọc chủ yếu tả

Nhấn Fn nhì lần

Mở cỗ chọn mẫu

Command-N

Mở bộ chọn mẫu và hiển thị menu nhảy lên Ngôn ngữ

Option-Command-N

Đóng bộ chọn mẫu

Esc

Mở tài liệu hiện nay có

Command-O

Lưu tài liệu

Command-S

Lưu thành

Option-Shift-Command-S

Nhân phiên bản tài liệu

Shift-Command-S

In tài liệu

Command-P

Mở phía dẫn áp dụng Pages

Shift-Command-Dấu chấm hỏi (?)

Đóng hành lang cửa số

Command-W

Đóng tất cả các cửa sổ

Option-Command-W

Thu nhỏ cửa sổ

Command-M

Thu nhỏ tất cả những cửa sổ

Option-Command-M

Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình

Control-Command-F

Phóng to

Command-Dấu ngoặc nhọn yêu cầu (>)

Thu nhỏ

Command-Dấu ngoặc nhọn trái (


Di gửi quanh vào tài liệu


Hành động

Phím tắt

Di chuyển một ký kết tự sang trọng trái

Mũi thương hiệu trái

Di chuyển một ký tự thanh lịch phải

Mũi thương hiệu phải

Di gửi một ký kết tự lùi lại (hoạt đụng với văn bạn dạng từ trái sang đề xuất và từ đề nghị sang trái)

Control-B

Di chuyển một ký kết tự phát lên (hoạt động với văn phiên bản từ trái sang bắt buộc và từ phải sang trái)

Control-F

Di chuyển lên cái trên

Mũi thương hiệu lên

Di gửi xuống loại dưới

Mũi thương hiệu xuống

Di chuyển mang lại đầu của từ hiện tại hoặc trước đó

Control-Option-B

Di chuyển sang rìa phía bên trái của từ hiện tại (hoạt hễ với văn phiên bản từ trái sang buộc phải và từ cần sang trái)

Option-Mũi thương hiệu trái

Di chuyển đến cuối của từ lúc này hoặc trước đó

Control-Option-F

Di đưa sang rìa bên đề xuất của từ lúc này (hoạt rượu cồn với văn bạn dạng từ trái sang nên và từ buộc phải sang trái)

Option-Mũi tên phải

Di gửi dấu chèn cho tới đầu vùng văn phiên bản hiện trên (tài liệu, hộp văn bản, hình hoặc ô bảng)

Command-Mũi thương hiệu lên

Di chuyển dấu chèn tới cuối vùng văn bạn dạng hiện tại (tài liệu, hộp văn bản, hình hoặc ô bảng)

Command-Mũi tên xuống

Di đưa tới đầu đoạn

Control-A hoặc Option-Mũi tên lên

Di gửi tới cuối đoạn

Control-E hoặc Option-Mũi tên xuống

Di chuyển tới đầu bên trái của dòng hiện tại

Command-Mũi tên trái

Di đưa tới đầu bên đề xuất của dòng hiện tại

Command-Mũi thương hiệu phải

Cuộn lên một trang mà không buộc phải phải di chuyển dấu chèn

Fn-Mũi tên lên hoặc Page Up

Cuộn xuống một trang mà không phải phải di chuyển dấu chèn

Fn-Mũi tên xuống hoặc Page Down

Cuộn lên một trang và dịch rời dấu chèn

Option-Page Up

Cuộn xuống một trang và di chuyển dấu chèn

Control-V hoặc Option-Page Down

Di gửi tới đầu tài liệu cơ mà không dịch rời dấu chèn

Home hoặc Fn-Mũi thương hiệu trái

Di chuyển tới cuối tài liệu mà lại không di chuyển dấu chèn

End hoặc Fn-Mũi tên phải

Căn giữa vết chèn sinh sống giữa cửa sổ ứng dụng

Control-L


Chọn văn bản


Hành động

Phím tắt

Chọn một hoặc các ký tự

Bấm vào trước ký tự đầu tiên và kéo qua các ký tự bạn muốn chọn

Chọn một từ

Bấm hai lần vào từ bỏ đó

Chọn một đoạn

Bấm ba lần vào đoạn đó

Chọn toàn bộ các đối tượng người sử dụng và văn bản

Command-A

Bỏ lựa chọn tất cả đối tượng và văn bản

Shift-Command-A

Mở rộng vùng chọn văn bản

Bấm vào văn bản, duy trì Shift khi nhấn vào vị trí không giống trong văn bản

Mở rộng vùng chọn lựa thêm một ký tự lịch sự phải

Shift-Mũi thương hiệu phải

Mở rộng vùng chọn lựa thêm một cam kết tự thanh lịch trái

Shift-Mũi tên trái

Mở rộng lớn vùng lựa chọn tới cuối từ hiện nay tại, sau đó tới cuối các từ tiếp theo

Option-Shift-Mũi thương hiệu phải

Mở rộng vùng chọn đến đầu từ hiện nay tại

Option-Shift-Mũi tên trái

Mở rộng lớn vùng chọn cho cuối chiếc hiện tại

Shift-Command-Mũi thương hiệu phải

Mở rộng lớn vùng chọn mang lại đầu cái hiện tại

Shift-Command-Mũi thương hiệu trái

Mở rộng lớn vùng chọn mang lại dòng mặt trên

Shift-Mũi tên lên

Mở rộng lớn vùng chọn mang đến dòng bên dưới

Shift-Mũi tên xuống

Mở rộng vùng chọn mang đến đầu đoạn hiện nay tại

Option-Shift-Mũi thương hiệu lên

Mở rộng lớn vùng chọn đến cuối đoạn hiện nay tại

Option-Shift-Mũi thương hiệu xuống

Mở rộng vùng chọn cho đầu văn bản

Shift-Command-Mũi tên lên hoặc Shift-Home

Mở rộng vùng chọn mang đến cuối văn bản

Shift-Command-Mũi tên xuống hoặc Shift-End

Chọn lốt đầu chiếc và văn bạn dạng của dấu

Bấm vào lốt đầu dòng

Di chuyển dấu đầu cái và văn bạn dạng của dấu cùng với các dấu đầu dòng con và văn bản của nó

Bấm vào lốt đầu dòng và kéo


Định dạng văn bản


Hành động

Phím tắt

Hiển thị hành lang cửa số Phông chữ

Command-T

Hiển thị hành lang cửa số Màu

Shift-Command-C

Áp dụng chữ đậm đến văn bản đã chọn

Command-B

Áp dụng chữ nghiêng mang lại văn phiên bản đã chọn

Command-I

Áp dụng gạch ốp dưới cho văn phiên bản đã chọn

Command-U

Xóa cam kết tự hoặc vùng chọn trước đó

Delete hoặc Control-H

Xóa cam kết tự hoặc vùng lựa chọn tiếp theo

Control-D hoặc Xóa tiến (không có sẵn trên tất cả các bàn phím)

Xóa tự trước vệt chèn

Option-Delete

Xóa từ bỏ sau vết chèn

Option-Xóa tiến (không có sẵn trên toàn bộ các bàn phím)

Xóa văn bản giữa dấu chèn và dấu ngắt đoạn tiếp theo

Control-K

Tăng độ lớn chữ

Command-Dấu cộng (+)

Giảm cỡ chữ

Command-Dấu trừ (-)

Giảm (thu hẹp) khoảng cách giữa những ký tự đang chọn

Option-Command-Ngoặc trái (<)

Tăng (nới rộng) khoảng cách giữa những ký tự đang chọn

Option-Command-Ngoặc nên (>)

Chuyển văn phiên bản thành chỉ số trên

Control-Shift-Command-Dấu cộng (+)

Chuyển văn bản thành chỉ số bên dưới

Control-Command-Dấu trừ (-)

Chèn phương trình

Option-Command-E

Căn ngang bằng bên trái văn phiên bản

Command-Ngoặc móc Trái ()

Căn ngang bằng bên yêu cầu văn bạn dạng

Command-Ngoặc móc bắt buộc ()

Căn ngang bằng bên trái với ngang bằng bên cần văn bạn dạng (căn đều)

Option-Command-Thanh dọc (|)

Giảm nấc thụt lề của khối văn bạn dạng hoặc mục trong danh sách

Command-Ngoặc trái (<)

Tăng mức thụt lề của khối văn bạn dạng hoặc mục trong danh sách

Command-Ngoặc đề nghị (>)

Giảm mức thụt lề của mục vào danh sách

Shift-Tab

Tăng nút thụt lề của mục trong danh sách

Tab

Chuyển văn bạn dạng thành liên kết

Command-K

Thêm lốt trang

Option-Command-B

Cắt vùng chọn

Command-X

Sao chép vùng chọn

Command-C

Sao chép hình dạng đoạn

Option-Command-C

Dán vùng chọn

Command-V

Dán kiểu dáng đoạn

Option-Command-V

Dán cùng khớp với hình trạng của văn phiên bản đích

Option-Shift-Command-V

Sao chép kiểu hình ảnh của văn bản

Option-Command-C

Dán kiểu bối cảnh của văn bản

Option-Command-V

Thêm khoảng chừng vào (hoặc xóa khoảng chừng khỏi) vùng chọn

Giữ Shift lúc kéo

Chèn dấu giải pháp không ngắt

Option-Thanh lốt cách

Chèn dấu ngắt cái (xuống cái mềm)

Shift-Return

Chèn vết ngắt đoạn

Return

Chèn dòng mới sau vệt chèn

Control-O

Chèn vết ngắt trang

Fn-Command-Return

Nhập ký kết tự quan trọng đặc biệt

Control-Command-Thanh lốt cách

Đổi chỗ các ký tự ở hai phía của vết chèn

Control-T

Thêm tài liệu tìm hiểu thêm EndNote

Shift-Option-Command-E

Áp dụng đẳng cấp đoạn, ký tự hoặc danh sách bằng phím tắt của riêng bạn

Chỉ định phím tắt


Hành động

Phím tắt

Xóa ký kết tự hoặc vùng lựa chọn trước đó

Delete

Xóa ký kết tự hoặc vùng lựa chọn tiếp theo

Fn-Delete hoặc Xóa tiến (không bao gồm sẵn trên toàn bộ các bàn phím)

Tìm

Command-F

Tìm mục tiếp sau (trong khi vẫn ở trong cửa sổ Tìm)

Command-G

Tìm mục trước đó (trong khi đang ở trong hành lang cửa số Tìm)

Shift-Command-G

Đặt văn bản đã lựa chọn vào ngôi trường văn phiên bản Tìm và Thay thế

Command-E

Thay cầm văn bản

Return

Cuộn hành lang cửa số để xem văn phiên bản hoặc đối tượng người sử dụng đã lựa chọn

Command-J

Ẩn cửa sổ Tìm kiếm

Esc

Tra cứu vãn từ tại dấu chèn

Control-Command-D

Hiển thị danh sách các từ để hoàn vớ từ vẫn chọn

Option-Esc

Kiểm tra thiết yếu tả cùng ngữ pháp

Command-Dấu chấm phẩy (;)

Hiển thị hành lang cửa số “Chính tả cùng ngữ pháp”

Shift-Command-Dấu nhì chấm (:)

Tô sáng sủa văn bản

Shift-Command-H

Mở một dấn xét mới cho văn bản, đối tượng người dùng hoặc ô bảng được chọn

Shift-Command-K

Lưu nhận xét

Command-Return

Hiển thị nhận xét tiếp theo

Option-Command-K

Hiển thị dìm xét trước

Option-Shift-Command-K

Chấp nhận biến hóa (khi theo dõi thay đổi được bật)

Option-Command-A

Từ chối biến đổi (khi theo dõi thay đổi được bật)

Option-Command-R

Hiển thị hoặc ẩn số từ

Shift-Command-W

Vào hoặc thoát chính sách xem sửa trang chính

Shift-Command-E


Hành động

Phím tắt

Chọn tất cả các đối tượng

Command-A

Bỏ chọn toàn bộ các đối tượng

Shift-Command-A

Chọn những đối tượng bằng phương pháp kéo

Trong tài liệu bố cục trang, kéo từ phần trống của trang bao quanh đối tượng. Giữ lại Option khi kéo để lựa chọn các đối tượng hướng ra phía ngoại trừ từ điểm bắt đầu.

Xem thêm: Hình Ảnh Ấn Tượng Của Emily Vancamp Phim Và Chương Trình Truyền Hình

Cuộn thu phóng

Dành mang lại Magic Mouse hoặc bàn di chuột: Option-Command-cuộn

Thêm hoặc xóa đối tượng người sử dụng khỏi lựa chọn

Giữ Command khi kéo

Chọn đối tượng người dùng trước trên trang

Shift-Tab

Chọn hoặc quăng quật chọn đối tượng người dùng bổ sung

Giữ Command khi bấm hoặc duy trì Shift khi bấm

Di chuyển các đối tượng người tiêu dùng đã chọn

Kéo

Di chuyển đối tượng người sử dụng đã lựa chọn thêm một điểm

Nhấn một phím mũi tên

Di chuyển đối tượng đã lựa chọn thêm mười điểm

Nhấn Shift cùng một phím mũi tên

Di chuyển đối tượng người tiêu dùng đã chọn lựa thêm một px trên màn hình

Nhấn một phím mũi tên

Di chuyển đối tượng người dùng đã chọn thêm mười px trên màn hình

Nhấn Shift cùng một phím mũi tên

Sao chép kiểu bối cảnh

Option-Command-C

Dán kiểu hình ảnh

Option-Command-V

Áp dụng kiểu dáng hình, nhưng mà không áp dụng kiểu văn bản

Giữ Option khi bấm chuột kiểu hình vào thanh mặt ở phía bên đề xuất của hành lang cửa số Pages

Chuyển đối tượng người dùng đã lựa chọn ra phía sau

Shift-Command-B

Chuyển đối tượng người sử dụng đã lựa chọn lùi lại một tấm

Option-Shift-Command-B

Chuyển đối tượng đã chọn ra phía trước

Shift-Command-F

Chuyển đối tượng người dùng đã chọn lên trước một tờ

Option-Shift-Command-F

Nhóm các đối tượng người sử dụng đã chọn

Option-Command-G

Bỏ nhóm đối tượng người tiêu dùng đã chọn

Option-Shift-Command-G

Chọn một đối tượng người dùng trong nhóm

Bấm hai lần vào đối tượng

Chọn đối tượng người tiêu dùng tiếp theo vào nhóm

Tab

Chọn đối tượng người dùng trước kia trong nhóm

Shift-Tab

Kết thúc sửa đối tượng, kế tiếp chọn nhóm

Chọn đối tượng người sử dụng trong nhóm, tiếp đến nhấn Command-Return

Khóa các đối tượng đã lựa chọn

Command-L

Mở khóa các đối tượng người dùng đã chọn

Option-Command-L

Nhân bản đối tượng

Giữ Option khi nhấp chuột phím mũi tên hoặc giữ Option khi kéo

Cố định hoạt động của đối tượng người sử dụng theo chiều ngang, chiều dọc củ hoặc đường chéo (45°)

Giữ Shift lúc kéo

Định độ lớn lại đối tượng

Kéo bộ điều khiển và tinh chỉnh chọn

Tắt hướng dẫn chỉnh sửa khi dịch rời hoặc định cỡ lại đối tượng

Giữ Command khi kéo

Định độ lớn lại đối tượng người tiêu dùng từ tâm

Giữ Option khi kéo bộ điều khiển chọn

Cố định tỷ lệ co và giãn khi định cỡ lại đối tượng

Giữ Shift khi kéo bộ điều khiển chọn

Cố định tỷ lệ giãn nở khi định khuôn khổ lại đối tượng người dùng từ tâm

Giữ Option-Shift khi kéo bộ tinh chỉnh và điều khiển chọn

Xoay đối tượng

Giữ Command khi kéo bộ điều khiển và tinh chỉnh chọn

Xoay đối tượng người dùng 45°

Nhấn Shift khi xoay

Xoay đối tượng người dùng quanh bộ tinh chỉnh đối diện (thay vì tâm)

Giữ Option-Command khi kéo bộ tinh chỉnh và điều khiển chọn

Xoay đối tượng người tiêu dùng 45° xung quanh bộ điều khiển và tinh chỉnh đối diện (thay vì chưng tâm)

Giữ Option-Shift-Command khi kéo bộ tinh chỉnh và điều khiển chọn

Tạo phương diện nạ hoặc bỏ mặt nạ hình ảnh

Shift-Command-M

Ẩn các tinh chỉnh và điều khiển mặt nạ hình ảnh

Return, Enter hoặc bấm nhì lần

Hiển thị các điều khiển và tinh chỉnh mặt nạ hình ảnh

Bấm nhị lần vào hình hình ảnh có mặt nạ

Mở thực đơn phím tắt đến mục đã chọn

Giữ Control khi nhấp chuột mục

Thoát sửa văn phiên bản và lựa chọn đối tượng

Command-Return

Chọn đối tượng người dùng cần chèn

Shift-Command-V

Xác định văn bạn dạng đã lựa chọn làm trình giữ nơi văn bản

Control-Option-Command-T

Xác định hình hình ảnh hoặc phim làm trình giữ chỗ phương tiện

Control-Option-Command-I


Hành động

Phím tắt

Biến hình thiết lập cấu hình thành hình rất có thể sửa

Bấm nhì lần vào cạnh của hình

Kéo hình cấu hình thiết lập bằng qui định Bút

Option-Shift-Command-P

Di đưa một điểm của hình rất có thể sửa

Kéo điểm đến chọn lựa vị trí khác

Xóa một điểm của hình rất có thể sửa

Bấm vào điểm, tiếp đến nhấn Delete trên bàn phím.

Thêm một điểm nhọn vào hình hoàn toàn có thể sửa

Giữ Command lúc kéo điểm thân của đường

Thêm một điểm mượt vào hình có thể sửa

Kéo điểm giữa của đường

Thêm một điểm Bézier vào hình rất có thể sửa

Giữ Option lúc kéo điểm giữa của đường

Thay thay đổi điểm cong của hình có thể sửa thành điểm góc

Bấm nhị lần vào điểm cong

Tạo hình lại đường cong của điểm mượt

Kéo đường gần cạnh với điểm mượt

Tạo hình lại mặt đường cong của điểm Bézier

Bấm vào điểm Bézier và kéo điều khiển


Hành động

Phím tắt

Thêm hàng bên trên ô vẫn chọn

Option-Mũi thương hiệu lên

Thêm hàng dưới ô sẽ chọn

Option-Mũi tên xuống

Thêm cột vào bên nên ô vẫn chọn

Option-Mũi tên phải

Thêm cột vào phía bên trái ô sẽ chọn

Option-Mũi thương hiệu trái

Chèn hàng vào thời điểm cuối bảng

Option-Return

Chọn toàn thể hàng hoặc cột

Bấm vào bảng, sau đó click chuột chữ dòng cho cột hoặc số mang đến hàng

Chọn thêm những hàng khác

Shift-Mũi tên lên hoặc Shift-Mũi thương hiệu xuống

Chọn thêm những cột khác

Shift-Mũi tên đề nghị hoặc Shift-Mũi thương hiệu trái

Chọn thêm các ô khác

Giữ Shift khi bấm

Chỉ chọn các ô nội dung trong mặt hàng hoặc cột

Bấm nhị lần vào vần âm cho cột hoặc số đến hàng

Di đưa vùng chọn ô cho tới đầu mặt hàng tiếp theo

Chọn một ô ngơi nghỉ cột xung quanh cùng bên phải, tiếp nối nhấn Tab

Dừng sắp xếp lại những hàng hoặc cột

Nhấn Esc trong khi kéo

Chọn bảng tự vùng chọn ô

Command-Return

Chọn toàn bộ nội dung trong bảng

Chọn một ô, tiếp đến nhấn Command-A

Xóa bảng đã lựa chọn hoặc nội dung của các ô đã chọn

Delete

Thay chũm nội dung của ô đã chọn bởi nội dung của ô đích

Nhấn vào trong 1 ô, sau đó kéo tới một ô khác

Sao chép câu chữ của ô đã lựa chọn vào ô đích

Nhấn vào một ô, tiếp nối Option-kéo tới một ô khác

Sao chép hình trạng ô

Option-Command-C

Dán kiểu dáng ô

Option-Command-V

Dán và lưu giữ kiểu của ô đích

Option-Shift-Command-V

Mở rộng lớn vùng chọn từ ô đang chọn cho ô đích

Giữ Shift khi bấm chuột ô đích

Chọn ô

Bấm vào ô vào bảng đã lựa chọn (bấm nhị lần vào ô vào bảng ko được chọn)

Thêm ô vào (hoặc xóa ô khỏi) vùng chọn

Giữ Command khi nhấn vào ô đã lựa chọn hoặc ko được chọn

Bắt đầu sửa văn phiên bản

Return hoặc Enter (trong ô đang chọn)

Tự động chỉnh sửa nội dung ô

Option-Command-U

Dừng sửa ô và lựa chọn ô

Command-Return

Dừng sửa ô và lựa chọn bảng

Command-Return hai lần

Di đưa bảng đã chọn thêm một điểm

Nhấn một phím mũi tên

Di gửi bảng đã chọn lựa thêm mười điểm

Nhấn Shift với một phím mũi tên

Cố định hoạt động của bảng theo hướng ngang, theo hướng dọc hoặc đường chéo (45°)

Giữ Shift lúc kéo bảng

Định cỡ lại tất cả các cột vào bảng theo tỷ lệ

Chọn bảng, tiếp nối giữ Shift lúc kéo bộ điều khiển định kích thước lại

Chọn ô cạnh bên ở bên trái, phải, trên hoặc dưới

Nhấn một phím mũi tên (từ ô vẫn chọn)

Mở rộng lớn vùng lựa chọn ô thêm 1 ô

Nhấn Shift với phím mũi tên (từ ô sẽ chọn)

Chọn ô tiếp theo

Tab

Chọn ô trước

Shift-Tab

Chèn tab lúc sửa văn phiên bản hoặc công thức

Option-Tab

Chèn lốt ngắt mẫu (xuống mẫu mềm) lúc sửa văn phiên bản trong ô

Control-Return

Chèn vệt ngắt đoạn (xuống mẫu cứng) lúc sửa văn bản trong ô

Return

Mở trình sửa bí quyết cho ô không có công thức sẽ chọn

Dấu bằng (=)

Mở trình sửa cách làm cho ô bao gồm chứa cách làm hoặc số được định dạng

Bấm hai lần

Trong trình sửa công thức, chứng thực thay đổi

Return hoặc Tab

Trong trình sửa công thức, hủy ráng đổi

Esc


Hành động

Phím tắt

Hiển thị hoặc ẩn trình sửa dữ liệu biểu đồ

Shift-Command-D

Hoàn vớ mục nhập ô và dịch chuyển vùng chọn xuống

Return

Hoàn tất mục nhập ô và dịch rời vùng lựa chọn lên

Shift-Return

Hoàn vớ mục nhập ô và dịch chuyển vùng chọn sang phải

Tab

Hoàn vớ mục nhập ô và di chuyển vùng lựa chọn sang trái

Shift-Tab

Di đưa một ký tự sang trọng trái hoặc phải

Nhấn phím Mũi tên trái hoặc Mũi thương hiệu phải.

Di gửi lên đầu văn phiên bản hoặc xuống cuối văn bản

Nhấn phím Mũi tên lên hoặc Mũi tên xuống

Di chuyển chú giải biểu đồ dùng thêm một điểm

Chọn chú giải, sau đó nhấn phím mũi tên

Di chuyển ghi chú biểu đồ vật thêm mười điểm

Chọn chú giải, tiếp đến giữ Shift với nhấn phím mũi tên


Hành động

Phím tắt

Điều nhắm đến và chọn 1 ô

Nhấn Option với một phím mũi tên

Mở rộng hoặc thu nhỏ tuổi tham chiếu ô sẽ chọn

Nhấn Option-Shift và phím mũi tên

Điều hướng về và chọn ô trước tiên hoặc cuối cùng trong sản phẩm hoặc cột

Nhấn Option-Command với phím mũi tên

Thay đổi tham chiếu ô đã lựa chọn về lại văn bản

Chọn tham chiếu và nhấn Option-Return

Chỉ định các thuộc tính tuyệt vời và tương đối của tham chiếu ô đang chọn

Nhấn Command-K hoặc Shift-Command-K để dịch chuyển tiến hoặc lùi qua các tùy chọn

Chỉ định những thuộc tính tuyệt vời nhất và kha khá của ô đầu tiên và sau cùng của tham chiếu ô sẽ chọn

Nhấn Option-Command-K hoặc Option-Shift-Command-K để di chuyển tiến hoặc lùi qua các tùy chọn