Đâu có thể phai mờ

     
Đâu hoàn toàn có thể phai mờ đáng nhớ tuổi thơ, đâu có thể phai mờ.Cho ta còn kia chút ngây thơ.Đến mãi bây giờ, nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ,nhớ hoài con bướm quà thời mộng mơ.Ôi loại thuở lúc đầu dệt mộng ngày xanh,ôi loại thuở ban đầu!Bâng khuâng một mái tóc bay bay.Tóc xõa vai gầy, tóc lâu năm hoa túng cài vào làn mây.Bóng chiều đang xuống dần mà lại nào hay.Nhớ dịp tan trường, anh cùng em bắt bướm.Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng.Anh đền em màu hoa bí.Hoa túng bấn vàng thay bé bướm vàngnghe thương lưu giữ mênh mang.Nay bí trổ hoa xoàn về lại trường xưa,nay bí trổ hoa vàng.Bâng khuâng bỗng nhớ nhan sắc hoa xưa, hoa vẫn tươi màu.Mái trường xưa gồm là Hoàng Hạc LâuBiết tìm nhỏ bướm vàng giờ ngơi nghỉ đâu?

Bạn đang xem: Đâu có thể phai mờ


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chủ Đề: X2 - Top 19 Nokia X2

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.