Danh Lam Thắng Cảnh Ở Đồng Nai

*
*
*
*
*

*


Giới thiệuTổ chức bộ máyĐơn vị trực thuộcDanh bạ cơ quanTin tức sự kiệnChính quyền điện tửQuy hoạch ngànhCông tác chỉ đạoCông khai minh bạchCải cách hành chínhThông báo kết luậnHướng dẫn nghiệp vụTư vấn Gia đìnhVăn bản quy định
*

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Danh lam thắng cảnh ở đồng nai


BẢNG THỐNG KÊ CÁC DI TÍCH

ĐÃ XẾP HẠNG CẤP TỈNH VÀ QUỐCGIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Tính đếnthời điểm tháng 5 / 2019)

 

I. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố BiênHòa:


Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, dơn vị quản lý

Ghi chú

Đơn vị quản lý trực tiếp

Đại điểm hiện nay

1

Bửu Hưng tự (Chùa Cô hồn)

62/QĐ.UBT

Ban trị sự chùa

P.Quang Vinh,

TP.Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

2

Tòa bố Biên Hòa

62/QĐ.UBT

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

3

Nhà Xanh

235/VH-QĐ

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thống Nhất,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

4

Đài Chiến sĩ (Đài kỷ niệm)

1288/VH-QĐ

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Trung Dũng,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích lịch sử

5

Khu Danh thắng Bửu Long

208/VH-QĐ

Cty TNHH 1TV Đầu tư phát triển Bửu Long

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Bửu Long,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích thắng cảnh

6

Chùa Đại Giác

993-QĐ

Ban Trị sự chùa

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

7

Mộ Trịnh Hoài Đức

1539-QĐ

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Trung Dũng,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

8

Đình Tân Lân

457-QĐ

Ban Quý tế

đình

P.Hòa Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

9

Đền thờ, mộ Nguyễn Hữu Cảnh

457-QĐ

Ban Quý tế đình

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

10

Chùa Long Thiền

1057-QĐ

Ban Trị sự chùa

P.Bửu Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VH-TT-TT&DL xếp hạng

- Di tích lịch sử

11

Nhà hội Bình Trước

2307/QĐ

UBND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử

12

Quảng trường Sông Phố

2307/QĐ

UBND

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

P.Thanh Bình,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng

- Di tích lịch sử.

13

Đền thờ Nguyễn Tri Phương

97/QĐ

Ban Quý tế đình

P.Bửu Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT-TT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

 

 

 

 

 

 

 

14

2754/QĐ/BT

UNND

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

P. Tân Tiến,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

15

Mộ, Đền thờ Đoàn Văn Cự & 16 Nghĩa binh Thiên Địa Hội

722QĐ/BVHTT

Ban Quý tế

P.Long Bình,

P. Tam Hiệp

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

16

Chùa Ông

04/2001/QĐ-BVHTT

Ban Trị sự

xã Hiệp Hòa,

Tp.Biên Hòa,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

17

Đình Bình Quan

6527/QĐ.CTUBT

Ban Quản lý/Ban Quý tế

xã Hiệp Hòa,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

18

Nhà cổ Trần Ngọc Du

3524QĐ-CT.UBND

Gia đình

 

P.Tân Vạn,

Tp. Biên Hòa,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

19

Thành cổ Biên Hòa

876/QĐ-UBND

 

 

UBND thành phố Biên Hòa

P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử.

3995/QĐ-BVHTTDL

UBND thành phố Biên Hòa

P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.

20

Miếu Tổ Sư

981/QĐ-UBND

Ban Trị sự

Khu phố 5, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật.

21

Đình An Hòa

100/VH-QĐ

Ban Quản lý/Ban Quý tế đình

xã An Hòa,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng

- Di tích kiến trúc nghệ thuật.

22

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

3704/QĐ-UBND

Ban Quản lý/ Ban Quý tế

P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

23

Văn miếu Trấn Biên

2894/QĐ-BVHTTDL

P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.


Tp. Biên Hòa: Tổngcộng: 23 di tích. Trong đó: XH cấp tỉnh: 06 di tích, cấp quốc gia: 17 di tích.

 

II. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thị xã LongKhánh:


Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích

Ghi chú

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Mộ Cự thạch Hàng Gòn

147/

VH-QĐ

 

UBND TX. Long Khánh,

Đồng Nai

Xã Hàng Gòn,

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích khảo cổ học.

2367/QĐ-TTg

UBND

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

Xã Hàng Gòn,

TX.Long Khánh,

Đồng Nai

- Thủ tướng Chính phủ.

- Di tích khảo cổ.

2

Tòa hành chính tỉnh Long Khánh

1288/

VH-QĐ

UBND TX Long Khánh,

Đồng Nai

P.Xuân An,

TX. Long Khánh,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3

Đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa

982/QĐ-UBND

Ban Quản lý Cụm di tích

P. Xuân An,

TX. Long Khánh, Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

4

Địa điểm Căn cứ Thị ủy Long Khánh

3703/QĐ-UBND

UBND

TX. Long Khánh, Đồng Nai

Xã Bàu Trâm, xã Bảo Quang

TX. Long Khánh, Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

5

 

 

UBND

TX. Long Khánh, Đồng Nai

 

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Thị xã Long Khánh: Tổng cộng: 05 di tích. Trong đó:XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích, cấp quốc gia đặc biệt: 01 ditích.

III. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện LongThành:


Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích

Ghi c

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Mộ Nguyễn Đức Ứng

và 27 Nghĩa binh chống Pháp

2754/QĐ/BT

Ban Quản lý/Ban Quý tế

xã Long Phước,

H.Long Thành,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

2

Đình Phước Lộc

2368/QĐ-UBND

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Khu Cầu Xéo, Long Thành, H.Long Thành,

Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

 - Di tích kiến trúc nghệ thuật.

3

Đền thờ Trần Hưng Đạo

3640/QĐ-UBND

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 4, xã Bình Sơn, Long Thành, ĐN

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

-Di tích lịch sử


Huyện Long Thành: Tổng cộng: 03 di tích. Trong đó:XH cấp tỉnh: 02 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

IV. Di tích được xếp hạng trên địa bànhuyện Nhơn Trạch:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

Ghi chú

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm ngã ba Giồng Sắn

(Địa điểm Vụ thảm sát Giồng Sắn)

5160QĐ-

CT.UBT

 

UBND

H.Nhơn Trạch,Đồng Nai

Xã Phú Đông,

H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3068/QĐ-BVHTTDL

UBND H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Xã Phú Đông,

xã Phú Hữu H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng

- Di tích lịch sử.

2

Địa đạo Nhơn Trạch

04/2001/QĐ-BVHTT

UBND H.Nhơn Trạch,Đồng Nai

Xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

3

Đình Phú Mỹ

3525/QĐCT

.UBND

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Xã Phú Hội,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

4

Đình Phước Thiền

3607/QĐ - UBND

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Xã Phước Thiền,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

5

636/QĐ -UBND

UBND

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

Xã Long Thọ,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

6

Căn cứ Sở Chỉ huy Đặc khu Quân sự Rừng Sác và Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác

2105/QĐ-BVHTTDL

UBND

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

Xã Phước An,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Nhơn Trạch: Tổng cộng: 06 di tích. Trong đó:XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 03 di tích.

Xem thêm: Chiến Đấu Cho Giấc Mơ Tập 4, Phim Chiến Đấu Cho Giấc Mơ (2017) Vietsub 16/16

V. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện VĩnhCửu:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ (Chiến khu Đ)

3744QĐ/

BVHTT

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

2

Địa đạo Suối Linh

61/1999

QĐ/BVHTT

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Hiếu Liêm,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

- Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

3

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

02/2001

QĐ-BVHTT

Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Xã Phú Lý,

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai.

 Bộ VHTT xếp hạng.

- Di tích lịch sử văn hóa.

4

Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa

224/ QĐ.

UBND

UBND

H.Vĩnh Cửu,

Đồng Nai

Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

- UBND tỉnh Đồng Nai. - Di tích lịch sử.

5

Đình Long Chiến

1783/ QĐ.

UBND

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

- UBND tỉnh Đồng Nai. - Di tích lịch sử.

6

Đình Phú Trạch

3698/QĐ.

UBND

 

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

- UBND tỉnh Đồng Nai. - Di tích lịch sử.

7

Đình Cẩm Vinh

3968/QĐ.

UBND

 

Ban Quản lý/Ban Quý tế

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

- UBND tỉnh Đồng Nai. - Di tích lịch sử.

Huyện Vĩnh Cửu: Tổng cộng: 07 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 04 di tích, cấp quốc gia: 03 di tích.

VI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện ĐịnhQuán:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm chiến thắng La Ngà

235/VH-QĐ

UBND

H.Định Quán,

Đồng Nai

xã Phú Ngọc,

H.Định Quán,

tỉnh Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Đá chồng Định Quán

1288/VH-QĐ

UBND

H. Định Quán,

Đồng Nai

TT. Định Quán,

H. Định Quán,

Đồng Nai

- Bộ VH xếp hạng.

- Di tích thắng cảnh.

Huyện Định Quán: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 0 di tích, cấp quốc gia: 02 di tích.

VII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện TrảngBom:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa

1566/QĐ.CT.UBND

UBND H.Trảng Bom

H. Long Thành

xã Thanh Bình, H.Trảng Bom &

xã Bình Sơn,

H. Long Thành

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Địa điểm Chiến thắng Yếu khu Quân sự Trảng Bom

3277/QĐ-UBND

UBND H. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Trảng Bom: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 02 di tích, cấp quốc gia: 0 di tích.

 

VIII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện CẩmMỹ:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia

4317/QĐ-BVHTTDL

Sư đoàn 302 (QK 7)

Xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai

- Bộ VHTTDL.

- Di tích lịch sử.

Huyện Cẩm Mỹ: Tổng cộng: 01 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 0 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

 

IX. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện XuânLộc:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Núi Chứa Chan

1204/QĐ-BVHTTDL

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp, thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

- Bộ VHTTDL xếp hạng

- Danh lam thắng cảnh.

2

Căn cứ Rừng Lá

3456/QĐ-UBND

 

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

- UBND tỉnh Đồng Nai

- Di tích lịch sử

3

Hồ Núi Le

1354/QĐ-UBND

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thị trấn Gia ray, huyện Xuân Lộc

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích Danh lam thắng cảnh.

Huyện Xuân Lộc: Tổng cộng: 02 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 1 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

 

 

X. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện ThốngNhất:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Đình Hưng Lộc

4070/QĐ-UBND

Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất

Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

2

Vườn Cao su Đầu tiên,

Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây.

2084/QĐ-UBND

Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất

Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

3

Đình Dầu Giây

3969/QĐ-UBND

Xã Bàu Hàm II

Huyện Thống Nhất

Xã Bàu Hàm II

Huyện Thống Nhất.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Thống Nhất: Tổng cộng: 03 di tích. Trong đó:XH cấp tỉnh: 03 di tích, cấp quốc gia: 0 di tích.

XI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện TânPhú:

Stt

Tên di tích

Số quyết định

Thời gian

Địa điểm di tích, đơn vị quản lý

 

Đơn vị trực tiếp quản lý

Địa điểm hiện nay

1

Danh thắng VQG Cát Tiên

1419/QĐ-TTg

Tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

Tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

- Thủ tướng Chính phủ.

- Danh lam thắng cảnh.

2

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

985/QĐ-UBND

Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử.

Huyện Tân Phú: Tổng cộng: 01 di tích. Trong đó: XHcấp tỉnh: 01 di tích, cấp quốc gia: 01 di tích.

* Ghi chú: -Tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 57 di tích được Nhà nước xếp hạng (trong đó có: 02 di tích xếphạng cấp Quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 26 di tích xếphạng cấp Tỉnh).

- UBND tỉnh xếp hạng : Di tích cấp tỉnh

- Bộ VHTTDL xếp hạng : Di tích cấp quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ xếp hạng: Di tích cấpquốc gia đặc biệt.

- Một di tích có 2 quyết định xếp hạng là ditích được nâng cấp xếp hạng (ví dụ: Di tích Thành cổ Biên Hòa được nâng cấp xếphạng từ cấp tỉnh thành cấp quốc gia).

- Bản tổng hợp này phân theo địa giới hành chính(trong đó có nội dung cấp xếp hạng : Quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh)