Công thức tính trọng lượng riêng

     
Khối lượng riêng, trọng lượng riêng là gì? cách làm tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng biệt - vật lý 6 bài xích 11

Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đã đúc được một chiếc cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến ngay sát mười tấn. Làm cầm nào để cân được chiết cột đó?


Để giải đáp thắc mắc trên, bài viết này chúng ta cùng mày mò về khối lượng riêng là gì? trọng lượng riêng biệt là gì? bí quyết tính khối lượng riêng cùng trọng lượng riêng biệt được viết như vậy nào?

I. Trọng lượng riêng, tính cân nặng của những vật theo khối lượng riêng.

Bạn đang xem: Công thức tính trọng lượng riêng

1. Trọng lượng riêng.

- trọng lượng riêng của một chất được khẳng định bằng trọng lượng của một mét khối (1 m3) chất đó.

- Đơn vị của cân nặng riêng là kilôgam bên trên mét khối, ký hiệu là: kg/m3.

2. Bảng cân nặng riêng của một số trong những chất

- Dưới đó là bảng cân nặng riêng của một trong những chất rắn và chất lỏng.

*
Bảng trọng lượng riêng của một số chất

3. Cách làm tính trọng lượng của chất (vật) theo trọng lượng riêng.

• Công thức tính khối lượng riêng: 

*

 Trong đó:

 D: cân nặng riêng của chất kết cấu nên thiết bị (đơn vị: kg/m2)

 m: khối lượng của thiết bị (đơn vị: kg)

 V: Thể tích của thứ (đơn vị: m3)

⇒ phương pháp tính cân nặng theo khối lượng riêng

*

* Ví dụ: cho thấy thể tích vẫn là 0,5 m3, trọng lượng riêng của đá là 2600kg/m3. Thì trọng lượng của đá là:

 m = D.V = 0,5.2600 = 1300(kg).

*

II. Trọng lượng riêng

1. Trọng lượng riêng

- Trọng lượng riêng của một hóa học được xác minh bằng trọng lượng của một mét khối (1 m3) hóa học đó.

- Đơn vị của trọng lượng riêng rẽ là Newton trên mét khối, cam kết hiệu là N/m3.

2. Cách làm tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng được tính theo công thức: 

*

 Trong đó:

 d: là trọng lượng riêng (đơn vị: N/m3)

 P: là trọng lượng (đơn vị: N)

 V: là thể tích (đơn vị: m3)

• dựa vào công thức p. = 10.m ta có công thức tính trọng lượng riêng d theo cân nặng riêng D:

 

*

⇒ Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng là: d = 10.D

III. Khẳng định trọng lượng riêng biệt của một chất

* Câu C5 trang 38 SGK đồ dùng Lý 6: Hãy tìm kiếm cách khẳng định trọng lượng riêng của một hóa học làm trái cân: Dụng cụ tất cả có:

- Một quả cân 200g nhưng mà ta yêu cầu đo trọng lượng riêng rẽ của chất làm nó, bao gồm một tua chỉ buộc vào quả cân.

- Một bình chia độ bao gồm GHĐ 250cm3, miệng rộng để rất có thể cho lọt quả cân nặng vào trong bình. Bình chứa khoảng chừng 100cm3 nước.

- Một lực kế tất cả GHĐ ít nhất 2,5N.

* Lời giải:

Để xác minh trọng lượng riêng biệt của một chất làm quả cân nặng ta thực hiện như sau:

+ bước 1: Thả quả cân vào bình chia độ tất cả chứa sẵn V1 = 100cm3 nước. Giả sử nước dâng lên đến mức mực bao gồm vạch phân chia V2 = 120 cm3.

 Khi kia thể tích của quả cân nặng là: V = V2 – V1 = 120 – 100 = 20 (cm3) = 0,00002 (m3).

+ cách 2: Treo quả cân nặng vào lực kế ta xác minh trọng lượng của quả cân là: p = 2N. (do p = 10.m = 10.0,2 = 2N)

+ cách 3: Tính trọng lượng riêng rẽ của chất tạo ra sự quả thăng bằng công thức:

 d = P/V = 2/0,00002 = 100000 (N/m3).

IV. Vận dụng

* Câu C6 trang 38 SGK đồ gia dụng Lý 6: Hãy tính cân nặng và trọng lượng của chiếc dầm sắt hoàn toàn có thể tích 40dm3.

* Lời giải:

- bài bác cho: Thể tích: V = 40dm3 = 0,04m3 ; cân nặng riêng: D = 7800kg/m3; Khối lượng: m = ? Trọng lượng: p = ?

- Tra bảng ta tìm được cân nặng riêng của sắt là: D = 7800kg/m3.

Xem thêm: Mua Bán Rao Vặt Nhanh Chóng & Uy Tín Tại Chợ Tốt Điện Thoại Nam Định

- khối lượng của chiếc dầm sắt: từ công thức: D = m/V

 ⇒ m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg)

- Trọng lượng của loại dầm fe là:

 P = 10.m = 10.312 = 3120 (N)

→ Vậy m = 312kg; p. = 3120N.

* Câu C7 trang 38 SGK vật dụng Lý 6: Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối lấn sâu vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối hạt đó.

* Lời giải:

Tra bảng khối lượng riêng, ta tìm kiếm được cân nặng riêng của nước là:Dn = 1000kg/m3.

- Ta có: trọng lượng muối ăn: m1 = 50g = 0,05 (kg).

- Thể tích nước: Vn = 0,5l = 0,5dm3 = 0,0005 (m3).

⇒ trọng lượng của nước là: mn = Dn.Vn = 1000.0,0005 = 0,5kg.

- vì chưng sự hòa tan của muối ăn vào nước đề xuất thể tích của nước muối sau khi hòa tan tạo thêm không xứng đáng kể. Thế nên thể tích của nước muối bột vẫn coi là: V = 0,5l.


- khối lượng của nước muối bột sau hòa tan là: m = m1 + mn = 0,05 + 0,5 = 0,55kg.

⇒ trọng lượng riêng của nước muối hạt là:

 

*

> rất có thể em chưa biết:

+ Khi bạn ta nói chì nặng rộng sắt thì buộc phải hiểu ngầm là cân nặng riêng (hoặc trọng lượng riêng) của chì to hơn trọng lượng riêng (hoặc trọng lượng riêng) của sắt.

+ Iriđi thuộc nhiều loại chất "nặng" nhất, nó có cân nặng riêng là 22400kg/m3.


Như vậy cùng với nội dung nội dung bài viết về trọng lượng riêng, cân nặng riêng ở trên các em nên nhớ được những ý chủ yếu như sau:

+ khối lượng riêng của một hóa học được xác minh bằng khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1m3) hóa học đó.

+ phương pháp tính trọng lượng riêng: D = m/V. Đơn vị của cân nặng riêng là kilogam bên trên mét khối (kg/m3).

+ Trọng lượng riêng rẽ của một chất được khẳng định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó.

+ cách làm tính trọng lượng riêng: d = P/V. Đơn vị của trọng lượng riêng rẽ là Niutơn bên trên mét khối (N/m3).

+ phương pháp tính trọng lượng riêng rẽ theo khối lượng riêng: d = 10D.

Hy vọng nội dung bài viết về Khối lượng riêng, trọng lượng riêng biệt là gì? cách làm tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng trên có ích cho các em, mọi vướng mắc và góp ý các e hãy vướng lại ở phần reviews dưới nội dung bài viết để racingbananas.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.