Công thức tính điện trở lớp 9

     
I: Cường độ mẫu điện (A)U: Hiệu điện thay (V)R: Điện trở (Ω)Điện trở

Một số bí quyết điện trở cần thiết cần chú ý:

R = U / IĐiện trở mạch nối tiếp:Rtd = R1 + R2 +…+ RnĐiện trở mạch song song:Rtd= 1 / R1+1 / R2+…+ 1 / RnĐiện trở của dây dẫn:R = ρl / s

Trong đó:

l: chiều lâu năm dây (m)S: máu diện của dây (m2 )ρ năng lượng điện trở suất (Ωm)R năng lượng điện trở (Ω)Cường độ chiếc điện với hiệu năng lượng điện thếTrong mạch nối tiếp:I = I1 = I2 =…= In vàU = U1 + U2 +…+ UnTrong mạch tuy nhiên song:I = I1 + I2 +…+ In vàU = U1 = U2 =…= UnCông suất điện

P = U.I, trong đó:

P: hiệu suất (W)U: hiệu điện nuốm (V)I: cường độ loại điện (A)

Nếu trong mạch có điện trở thì chúng ta cũng rất có thể áp dụng cách làm được suy ra tự định biện pháp ôm:

*
Công của dòng điện

A = P.t = U.I.t, trong đó:

A: công loại điện (J)P: hiệu suất điện (W)t: thời gian (s)U: hiệu điện vậy (V)I: cường độ chiếc điện (A)Hiệu suất thực hiện điện

H = A1 / A * 100%. Trong đó:

A1: năng lượng hữu ích được gửi hóa từ điện năng.A: năng lượng điện năng tiêu thụ.Định vẻ ngoài Jun – Lenxơ

Q = I2.R.t, trong các số đó ta có:

Q: nhiệt lượng lan ra (J)I: cường độ dòng điện (A)R: năng lượng điện trở ( Ω )t: thời hạn (s)Công thức tính sức nóng lượng

Q=m.c.Δt, trong các số ấy ta có:

m: trọng lượng (kg)c: nhiệt dung riêng rẽ (JkgK)Δt: độ chênh lệch nhiệt độ (0C)

Công thức điện từ lớp 9

Hao chi phí tỏa nhiệt trên dây dẫn được tính bằng công thức.

*

Trong đó:

P: năng suất (W)U: hiệu điện nuốm (V)R: Điện trở (Ω)

Công thức quang học tập lớp 9

Công thức của thấu kính hội tụTỉ lệ chiều cao của vật với ảnh:h/h’= d/d’Mối quan hệ giới tính giữa d và d’:1/f= 1/d+ 1/d’

Trong đó:

d: khoảng cách từ vật đến thấu kínhd’: Khoản biện pháp từ ảnh tới thấu kínhf là tiêu cự của thấu kínhh là chiều cao của vậth’ là độ cao của ảnh